BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karpińska Kinga (University of Bialystok)
Title
Model of Innovation Processes Used in Polish Confectionery Industry Enterprises
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 3(93), s. 253-264, tab., wykr., bibliogr. s. 263-264
Keyword
Procesy innowacyjne, Modele procesu innowacyjnego, Przemysł cukierniczy
Innovation processes, Innovation Process Models, Confectionery industry
Note
JEL Classification: 031
summ.
Abstract
Goal - Identification of actions which make up innovative processes in confectionery enterprises. Research methodology - The entities selected for the study fulfill two criteria: they are Polish enterprises operating in the confectionery industry (entities with dominant equity, with headquarters in Poland) and have market shares of at least 5% (measured by the value of sales revenues in 2017 at the minimum level of PLN 100 million) All the companies which met the above criteria were identified; then ten enterprises were chosen from that group. The research was carried out with the help of a survey questionnaire. Score - Innovative processes usually begin with research on consumer needs, which indicates the use of a demand innovation model. Furthermore, the more actions an innovative process comprises, the less willingly it is used by enterprises. Originality/Value - The paper has a cognitive value of the innovation process models used by confectionery enterprises. The author proposes a modification to the current model. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białoń L. (ed.), 2010, Zarządzanie działalnością innowacyjną, PLACET, Warszawa.
 2. Bogdanienko J., 1998, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 3. Brzóska J., 2014, Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe, Wydawnictwo PŚ, Gliwice.
 4. Chesbrough H.W., 2002, Graceful Exits and Foregone Opportunities: Xerox's Management of its Technology Spin- off Companies, "Business History Review", no. 4.
 5. Chesbrough H.W., 2003, Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 6. Ciborowski R., 2012, Modele rozwoju innowacyjnego, [w:] Jasiński A.H., Ciborowski R. (red.), Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 7. Dzikowski P., 2017, Determinanty aktywności innowacyjnej producentów artykułów spożywczych i napojów w zachodniej Polsce, Difin, Warszawa.
 8. Hobday M., 2005, Firm-level Innovation Models: Perspectives on Research in Developed and Developing Countries, "Technology Analysis & Strategic Management", no. 17(2).
 9. Janasz W., Kozioł K., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 10. Mierzejewska B., 2008, Open Innovation - nowe podejście w procesach innowacji, "E-men-tor", no. 2.
 11. Niedzielski P., Gust-Bardon N.I., 2016, Kształtowanie regionalnych systemów innowacji. Doświadczenia Polski i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Roszkowska-Menkes M., 2015, Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 13. Rothwell R., 1992, Successful Industrial Innovation, "R&D Managemant", no. 3.
 14. Rothwell R., 1994, The Fifth- generation Innovation Process, "International Marketing Review", no. 11(1).
 15. Sopińska A., Mierzejewska W., 2017, Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 16. Weresa M.A., 2014, Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.93.20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu