BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knippschild Katarzyna (Instytut Ekologiczny Rozwoju Przestrzennego im. Leibniza w Dreźnie)
Title
Na drodze od "czarnego" do "zielonego" trójkąta pograniczna
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010, nr 12, s. 149-164, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Jakość życia, Ochrona środowiska, Usługi transgraniczne
Quality of life, Environmental protection, Cross border services
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Niemcy, Republika Czeska
Poland, Germany, Czech Republic
Abstract
Pogranicze polsko-niemiecko-czeskie na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku nazywano "czarnym trójkątem" z powodu silnie zdegradowanego środowiska naturalnego. Przemiany społeczno-gospodarcze związane z rozszerzaniem Unii Europejskiej, a zwłaszcza możność skorzystania z zewnętrznych środków pomocowych pozwoliły na intensywne, transgraniczne działania rewitalizacyjne, które doprowadziły do zmiany image'u rejonu, który obecnie jest określany jako "zielony trójkąt". Międzynarodowa grupa naukowców pod kierownictwem Instytutu Rozwoju Przestrzennego im. Leibniza w Dreźnie podjęła próbę oceny przebiegu ekologicznych procesów rewitalizacji i rozwoju pogranicza. Badaniami objęto zmiany zachodzące w latach 1990-2006.Wyniki tych prac mają znaczenie dla określenia przyszłych działań, służących dalszemu transgranicznemu rozwojowi tego obszaru.(abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Knippschild R. 2008. Grenzüberschreitende Kooperation: Gestaltung und Management von Kooperationsprozessen in der Raumentwicklung im deutsch-polnisch-tschechischen Grenzraum. Dresden.
 2. Krämer R. 2002. Aktiv in Europa - Die ostdeutschen Länder in der Europäischen Union, Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. Potsdam.
 3. Krätke S., Heeg S., Stein R. 1997. Regionen im Umbruch. Probleme der Regionalentwicklung an den Grenzen zwischen Ost und West. Campus, Frankfurt/Main.
 4. Leibenath M., Kochan B., Witschas S. 2007. Natura 2000 und grenzüberschreitender Biotopverbund an der polnisch-deutschen und der tschechisch-deutschen Grenze. Natur und Landschaft, Juni 2007: 174-268.
 5. Mathey J., Stutzriemer S. 2007. Grenzüberschreitende Landschaftsentwicklung - ein Rückblick.
 6. Materiały pokonferencyjne z sympozjum "Grenzraumentwicklung im Spiegel der Ereignisse" w dniu 19 lipca 2007 r. w Dreźnie.
 7. Mathey J., Stutzriemer S. 2009. Jakość środowiska w trójkącie pogranicza - rozwój i perspektywy.
 8. Materiały pokonferencyjne z sympozjum "Perspektywy polsko-niemiecko- czeskiego trójkąta pogranicza - potencjały i strategie" w dniu 12 maja 2009 r. w Pradze.
 9. Perduta J. 2009. Wandlungsprozesse in den nationalen Teilräumen - Polen. Materiały konferencyjne- sympozjum, Praga 2009.
 10. Renner E. 2002. The Black Triangle-Area - Fit for Europe? AMBIO: A Journal of the Human Environment, 31(3): 231-235.
 11. Roch I. 2009. Entwicklungsphasen im sächsisch-böhmisch-schlesischen Dreiländereck. [W:] M. Jerabek, I. Roch 2009 (red.), Grenzübergreifende ökologische Regionalentwicklung. Acta Universitatis Purkynianae der Jan-Evangelista-Purkyne-Universität Ústí nad Labem. Tagungsband.
 12. Roch I., Zeneli 2009. Waldschäden als Schlüsselindikator langjähriger Umweltbelastungen im Dreiländereck - Materiały konferencyjne - sympozjum, Praga 2009.
 13. Roch I., Kobielska K. (red.) 2010. Trójkąt pogranicza niemiecko-czesko-polskiego. Aspekty demograficzne, środowiskowe i przestrzenne.
 14. Schmidt H.-J. 2009. Das lange Sterben der böhmischen Wälder. Sächsische Zeitung, 26.11.09.
 15. Slavik J. 2009. Wandlungsprozesse in den nationalen Teilräumen - Tschechien - Materiały konferencyjne - sympozjum. Praga 2009.
 16. Notatka prasowa Działu Prasowego Federalnego Ministerstwa Środowiska (BMU), nr 148/08.
 17. Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego. 2002. Wrocław.
 18. Umweltpolitische Zusammenarbeit mit Mittel- und Osteuropa. 2008. BMU, Berlin.
 19. Wspólny raport o jakości powietrza w trójgranicznym regionie Republiki Czeskiej, Polski i Niemiec w roku 2004.
 20. Wspólny raport o jakości powietrza w regionie Czarnego Trójkąta w 1998 roku. 1999.
 21. http://epp.eurostat.ec.europa.eu - konsultowana 17.09-20.09.09
 22. http://www.czso.cz - konsultowana 17.09-20.09.09
 23. http://www.stat.gov.pl - konsultowana 17.09-20.09.09
 24. http://europa.eu/abc/history/1990-1999 - konsultowana 8.10.09
 25. www.mswia.gov.pl/"Komunikat XX posiedzenia z dnia 23.09.09" - konsultowana 29.10.09
 26. www.warschau.diplo.de/"Polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie środowiska" - konsultowana 29.10.09
 27. http://www.programszwajcarski.gov.pl/ - konsultowana 29.10.09
 28. http://www.contribution-enlargement.admin.ch - konsultowana 29.10.09
 29. http://www.kprm.gov.pl/archiwum/7810_7829.htm - konsultowana 17.11.09
 30. http://www.mkoo.pl - konsultowana 17.11.09
 31. http://www.europa.sachsen.de/14854.htm - konsultowana 3.12.09
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu