BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balińska Agata (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Middle-Aged Women in Poland as a Segment of Tourist Services Recipients
Kobiety w średnim wieku w Polsce jako segment odbiorców usług turystycznych
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 3, s. 5-11, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Kobieta, Aktywność turystyczna, Badania ankietowe
Woman, Tourist activity, Questionnaire survey
Note
JEL Classification: E7, H31, P46, Z32.
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja kobiet w średnim wieku jako segmentu odbiorców na rynku usług turystycznych. W artykule dokonano charakterystyki aktywności turystycznej kobiet. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych (przeprowadzono je na próbie 155 kobiet) pokazujących aktywność turystyczną i organizację wyjazdów przez kobiety. Określono preferowane przez nie sposoby spędzania czasu podczas wyjazdów turystycznych. Kobiety chętnie uczestniczą w krajowych i zagranicznych wyjazdach turystycznych. Zwykle wyjeżdżają z rodziną lub partnerem, a głównym powodem wyjazdów jest chęć rozrywki, poznania ciekawych miejsc i odpoczynku. Co ciekawe jako najmniej atrakcyjne respondentki wymieniały wczasy odchudzające, wyjazdy do hotelu spa oraz z ofertą warsztatów rękodzieła artystycznego. Czynniki, które dla respondentek miały największe znaczenie to pogoda, miejsce wypoczynku oraz towarzystwo. Zdecydowanie mniejsze znaczenie miała cena. Co ciekawe niewielki wpływ na sposób organizacji wyjazdów ma umiejętność jeżdżenia samochodem przez respondentki. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present middle-aged women as a segment of recipients on the tourism services market. The article characterizes women's tourist activity. The available statistical data was reviewed. A survey (hand-out survey) was also conducted on a non-random sample of 155 women. The following research problems were used in empirical studies: What are the reasons for women giving up tourist trips? What form of organization and length of trips do the respondents prefer? Is there a relationship between the respondents' ability to drive a car and their tourist activity? In whose company do women usually go? What goals decide about undertaking tourist activity and which factors have the greatest impact on the organization of a tourist trip? What is the dream tourist trip of the respondents? The research allowed to determine the ways of spending time preferred by women during tourist trips. Women willingly participated in domestic and foreign tourist trips. They usually left with their family or partner, and the main reason for the trip was the desire to entertain, get to know interesting places and rest. Factors that were most important for the respondents were the weather, leisure places and company. The price was definitely less important. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berbeka, J. (1999). Płeć a zachowania konsumentów. Marketing w Praktyce, 1, 35-37.
 2. Durko, A.M., Stone M.J. (2017). Even lovers need a holiday: Women's reflections of travel without their partners. Tourism Management Perspectives, Vol. 21, 18-23. DOI: 10.1016/j.tmp.2016.11.001
 3. Główny Urząd Statystyczny (2014). Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r. [Tourism and leisure in households in 2013]. Warszawa.
 4. Główny Urząd Statystyczny (2017). Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2017 r. [Population. Size and structure in the territorial crosssection. Status on 30 June 2017]. Warszawa. Retrieved from http://stat.gov.pl [accessed 05.06.2019].
 5. Główny Urząd Statystyczny (2018). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy [Women and men in the labor market]. Warszawa. Retrieved from http://stat.gov.pl [accessed 05.06.2019].
 6. Główny Urząd Statystyczny (2019). Tourism in 2018. Warszawa.
 7. Jefmański, B. (2006). Analiza dyskryminacyjna w profilowaniu segmentów rynkowych [The discriminant analysis applied to profiling market segments]. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 71, 27-37.
 8. Kąciak, E. (2011). Teoria środków - celów w segmentacji rynku. Studium metodologiczno-empiryczne. Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Khan, S. (2011). Gendered leisure: are women more constrained in travel for leisure? Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol. 6, 1, 105-121.
 10. Kieżel, E. (ed.) (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. PWE, Warszawa.
 11. Łubkowska, W., Sieńko-Awierianów, E., Małek, H. (2014). Czynniki warunkujące aktywność turystyczno-rekreacyjną kobiet [Factors determining women's touristic and recreational activity]. [In:] J. Eider (ed.) Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Manczak, I. (2014). Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta - zarys koncepcji [Segmentation criteria PF the city tourism market - outline concept]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (25), 43-60.
 13. Mazurek-Łopacińska, K. (ed.) (2015). Badania marketingowe, teoria i praktyka. PWN, Warszawa.
 14. Niemczyk, A. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 15. Nowacki, M., Zmyślony, P. (2012). Segmentacja rynku turystycznego na podstawie percepcji wizerunku miasta [Market segmentation on the basis of the measurement of city image perception]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No 699. Ekonomiczne Problemy Usług, 84, 227-239.
 16. Smith, M.K., Diekmannd, A. (2017). Tourism and wellbeing. Annals of Tourism Research, Vol. 66, 1-13. DOI: 10.1016/j.annals.2017.05.006
 17. Zalega, T. (2017). Smart shopping in consumer behaviour of Polish seniors (Report from own research). Acta Sci. Pol. Oeconomia 16 (3), 101-110. DOI: 10.22630/ ASPE.2017.16.3.38
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.3.26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu