BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimny Artur (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Title
Poprawa efektywności kosztowej i dywersyfikacja przychodów w instytucjach szkolnictwa wyższego
Improving Cost-Effectiveness and Revenue Diversification in Higher Education Institutions
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 4(94), s. 40-48, bibliogr. s. 47-48
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Efektywność kosztowa, Redukcja kosztów, System finansowania
Higher education, Cost effectiveness, Costs reduction, System of financing
Note
JEL Classification: I22, I23
summ., streszcz.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie działań zmierzających do poprawy efektywności kosztowej i dywersyfikacji przychodów w uczelniach funkcjonujących w krajach wysokorozwiniętych. Na podstawie analizy literatury zagranicznej, metod indukcji i dedukcji, a także w oparciu o rezultaty obserwacji polskiego systemu szkolnictwa wyższego, dokonanej w ostatnich latach przez autora, potwierdzono przyjętą hipotezę. Zgodnie z nią pomimo znaczących różnic społecznych, gospodarczych, kulturowych i politycznych między poszczególnymi krajami, wyzwania finansowe stojące przed instytucjami szkolnictwa wyższego są bardzo podobne, a doświadczenia uczelni zagranicznych mogą mieć istotne znaczenie dla polskich szkół wyższych. Wspomniane doświadczenia wskazują na konieczność wprowadzenia pewnych zmian w finansowaniu instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce, a jednocześnie nakreślają kierunek, w którym prawdopodobnie będzie zmierzał system finansowania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present activities aimed to improving cost-effectiveness and revenues diversification in higher education institutions operating in highly developed countries. On the basis of the analysis of foreign literature, methods of induction and deduction, and basing on the results of observations of the Polish higher education system made in recent years by the author, it was possible to confirmed the adopted hypothesis, according to which, despite significant social, economic, cultural and political differences between individual countries, financial challenges faced by higher education institutions are very similar, and the experience of foreign universities can be important for Polish higher education institutions. These experiences indicate the need to introduce some changes in the financing of higher education institutions in Poland, and, at the same time, outline the direction in which the financing system is likely to be heading. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Askling B., 1997, Quality Monitoring as an Institutional Enterprise, "Quality in Higher Education", vol. 3(1), DOI: 10.1080/1353832960030103.
 2. Bowen W.G., 2013, Higher Education in the Digital Age, Princeton University Press, Princeton.
 3. Employment control framework for the higher education sector 2011-2014, https://bit.ly/ 2LKiYYF [data wejścia: 21.01.2018].
 4. Erina J., Erins I., 2015, Assessment of Higher Education Financing Models in the CEE Countries, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", vol. 177, DOI: 10.1016/ j.sbspro.2015.02.379.
 5. Estermann T., Bennetot Pruvot E., 2011, Financially Sustainable Universities II: European Universities Diversifying Income Streams, European University Association, Brussels.
 6. Flacher D., Harari-Kermadec H., Moulin L., 2014, Financing Higher Education: a contributory education scheme, Document de treball de l'IEB 2013/34, University of Barcelona, Barcelona.
 7. Glass A. (ed.), 2014, The State of Higher Education 2014, OECD Publishing.
 8. Gopal A., 2014, Canada's Immigration Policies to Attract International Students, "International Higher Education", no. 75, DOI: 10.6017/ihe.2014.75.5435.
 9. Immigration of International Students to the EU. European Migration Network Study 2012, https://bit.ly/2snSUdx [data wejścia: 21.01.2018].
 10. Improving Post-Secondary Education Through the Budget Process: Challenges and Opportunities 2013, https://bit.ly/2Lg74Vt [data wejścia: 20.01.2018].
 11. Johnstone D.B., 2004, University Revenue Diversification Through Philanthropy: International Perspectives, https://bit.ly/2Joh2qn [data wejścia: 20.01.2018].
 12. Johnstone D.B., 2014, Financing Higher Education: Worldwide Perspectives and Policy Options, https://bit.ly/2LPuXnU [data wejścia: 19.01.2018].
 13. Osterman P., 2011, The Promise, Performance and Policies of Community Colleges, [in:] Reinventing Higher Education. The Promise of Innovation, Wildavsky B., Kelly A.P., Carey K. (eds), Harvard Education Press, Cambridge.
 14. Parker L.D., 2013, Contemporary University Strategising: The Financial Imperative, "Financial Accountability & Management", vol. 29(1), DOI: 10.1111/faam.12000.
 15. Promoting Research Excellence: Latest OECD Insights, 2014, OECD Publishing, Paris.
 16. Rinne R., Koivula J., 2005, The Changing Place of the University and a  Clash of Values: The Entrepreneurial University in the European Knowledge Society, "Higher Education Management and Policy", vol. 17(3), DOI: 10.1787/hemp-v17-3-en.
 17. Salmi J., 2009, Scenarios for Financial Sustainability in Tertiary Education, [in:] Higher Education to 2030. vol.. 2. Globalisation, Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris.
 18. Sheets R., Crawford S., Soares L., 2012, Rethinking Higher Education Business Models. Steps Towards a Disruptive Innovation Approach to Understanding and Improving Higher Education Outcomes, https://ampr.gs/2JjUib0 [data wjeścia: 21.01.2018].
 19. Staying on top: The challenge of sustaining world-class higher education in the UK, 2010, https:/ /bit.ly/2LdoaDf [data wjeścia: 21.01.2018].
 20. Stokes P., 2011, What Online Learning Can Teach Us about Higher Education, [in:] Reinventing Higher Education. The Promise of Innovation, Wildavsky B., Kelly A.P., Carey K. (eds), Harvard Education Press, Cambridge.
 21. Tobenkin D., 2013, Revenue Refill, https://bit.ly/2JiiQ46 [data wejścia: 19.01.2018].
 22. Truger A., Will H., 2012, The German 'debt brake' - a  shining example for European fiscal policy?, Working Paper no. 15, Berlin School of Economics and Law, Berlin.
 23. Wolff E.N., Baumol W.J., Saini A.N., 2013, A Comparative Analysis of Education Costs and Outcomes: The United States vs. Other OECD Countries, "Economics of Education Review", vol. 39, DOI: 10.1016/j.econedurev.2013.12.002.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.94.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu