BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczuk Grażyna (University of Bialystok, Poland), Konarzewska Urszula (University of Bialystok, Poland)
Title
The Use of GRI Standards in Reporting on Actions Being Taken by Companies for Sustainable Development
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 4(94), s. 72-86, tab., bibliogr. s. 85-86
Keyword
Rozwój zrównoważony, Raportowanie, Ramowe Zasady Raportowania
Sustainable development, Reporting, Global Reporting Initiative (GRI)
Note
JEL Classification: M14, Q01, Q56
summ.
Abstract
Objective - to show the specificity and scope of reporting on sustainable development using the GRI Standards. This is currently a significant issue because of the transparency which becomes an important paradigm for conducting business. This means that company's stakeholders are interested not only in the undertaken or declared actions for sustainable development, but also in the access to reliable and comparable information related thereto. In this perspective, GRI Standards play a significant role. Research methodology - the classical methods of research are used in this paper, such as: the study of the subject-related literature and the analysis of the content of non-financial reports published by selected Polish and foreign companies, which have been prepared in accordance with the GRI Standards. Result - the carried out studies have pointed at the diversified level of disclosures in the field of sustainable development, which is visible when comparisons are made between countries and within each country. They also allow one to notice the low level of the use of the GRI indicators related to Sustainable Development Goals in the reports prepared by Polish companies covered by the survey. Originality/value - the paper has cognitive value with regards to the scope and the quality of disclosures concerning actions being taken by companies in the field of sustainable development as well as the role that GRI Standards can play in this process. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anam L., 2013, Zasady raportowania - podstawa prawidłowego sporządzania raportów, [w:] Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Ćwik N. (red.), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 2. Business Strategy for Sustainable Development: Leadership and Accountability for the 90s, 1992, IISD, WBCSD Deloitte&Touche, Winnipeg.
 3. Gadomska-Lila K., Wasilewicz J., 2016, Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność z perspektywy biznesowej', "Studia i Prace WNEIZ US", nr 46/1, DOI: 10.18276/ sip.2016.46/1-23.
 4. Global Compact Poland, 2016, Global Compact Yearbook 2016/2017. Sustainable development goals for Poland, http://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/GCYB _2016_all_small-1.pdf [date of entry: 11.04.2018].
 5. Global Reporting Intitiative, 2011, Sustainability Reporting Guidelines. Version 3.1, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Guidelines-Incl-Techni-cal-Protocol.pdf [date of entry: 15.03.2018].
 6. Global Reporting Intitiative, 2016, GRI Sustainability Reporting Standards 2016, https: //www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/ [date of entry: 08.04.2018].
 7. Global Reporting Initiative, UN Global Compact, 2017, Business reporting on the SDGs. An analysis of the goals and targets, https://www.globalreporting.org/resour-celibrary/GRI_UNGC_Business-Reporting-on-SDGs_Analysis-of-Goals-and-Targets.pdf, [date of entry: 02.05.2018].
 8. GRI Sustainability Disclosure Database, http://database.globalreporting.org/search/ [date of entry: 04.05.2018].
 9. Jastrzębska E., 2016, Biznes na rzecz rozwoju zrównoważonego - dobre praktyki, "Ekonomia XXI wieku", nr  4(12), DOI: 10.15611/e21.2016.4.03.
 10. Kaputa J., 2013, Raportowanie zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku, "Zarządzanie i Finanse", nr 1, cz. 2.
 11. Michalczuk G., Konarzewska U., Mikulska T., 2017, Raport zintegrowany jako przykład nowego podejścia do sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw, "Przedsiębiorstwo & Finanse", nr 3(18).
 12. Raport finansowy i społeczny Banku Millenium, 2017, https://raportroczny.bankmillen-nium.pl/2017/pl/ [date of entry: 02.05.2018].
 13. Raport zrównoważonego rozwoju Grupy JSW, 2017, https://www.jsw.pl/fileadmin/user_ files/odpowiedzialny- biznes/raport-csr-2017/jsw-raport-csr.pdf [data wejścia: 02.05.2018].
 14. Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 15. SDG Compass. Linking the SDGs and GRI, https://www.globalreporting.org/resour-celibrary/SDG_GRI_LInkage.pdf [date of entry: 03.04.2018].
 16. SDG Compass. The guide for business action on the SDGs, https://www.globalreporting. org/resourcelibrary/GSSB-Item-29-SDGCompass-Meeting5Nov15.pdf [date of entry: 03.04.2018].
 17. Sikacz H., 2017, Ocena raportów zintegrowanych grup kapitałowych na podstawie wskaźników szczegółowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 479, DOI: 10.15611/pn.2017.479.13.
 18. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych InterCars S.A. i Grupy Kapitałowej InterCars S.A., 2017, http://inwestor.intercars.com.pl/files//raporty/niefinansowe/IC-raport-niefinansowy-2017.pdf [date of entry: 02.05.2018].
 19. Śnieżek E., Wiatr M., 2014, Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w  dobie zrównoważonego rozwoju, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. XCI/2.
 20. Wróbel M., 2016, Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Polsce w świetle unormowań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 2, DOI: 10.5604/18998658.1209978.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.94.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu