BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sojkin Bogdan (Poznań University of Economics, Poland), Ankiel Magdalena (Poznań University of Economics and Business)
Title
Retail Networks as a Place of Purchase - the Example of Large Cities in Poland
Sieci detaliczne jako miejsce dokonywania zakupów - na przykładzie dużych miast w Polsce
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 3, s. 101-110, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zachowania nabywcze, Zachowania konsumenta, Centra handlowe
Buying behaviour, Consumer behaviour, Shopping centres
Note
JEL Classification: D02, L81, F18.
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badania weryfikującego zachowania nabywcze mieszkańców sześciu dużych polskich miast (Warszawy, Wrocławia, Katowic, Poznania, Białegostoku i Gdańska). W badaniu skoncentrowano się szczególności na preferencjach zakupowych konsumentów w odniesieniu do sieci sklepów spożywczych, wskazując na ogólne różnice i podobieństwa, a także tendencje związane z płcią i wiekiem. Badanie przeprowadzono w latach 2016-2017 wśród 1970 respondentów. W artykule zaprezentowano również dane z różnych raportów instytucji badawczych z Polski i Europy: PMR. Nielsen, Ronald Berger, Euromonitor International, GfK Polonia. Pomimo problemów z ich porównywalnością odzwierciedlają omawiane zagadnienia związane z funkcjonowaniem polskiego handlu detalicznego i pośrednio wskazują na zachowania zakupowe mieszkańców polskich miast. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the study investigating the purchasing behaviour of the residents of six large Polish cities (Warsaw, Wrocław, Katowice, Poznań, Białystok, and Gdańsk). Specifically, the study concentrates on the consumer shopping preferences with regard to grocery retail chains, pointing to the general differences and similarities, as well as gender- and age-specific tendencies. The study was conducted between 2016 and 2017 among 1970 respondents. This article also presents data from various reports of the research institutions from Poland and Europe: PMR, Nielsen, Ronald Berger, Euromonitor International, GfK Polonia. Despite problems with their comparability, they multidimensionally reflect the discussed issues that relate to the functioning of Polish retail trade, and they indirectly point to the purchasing behaviour of residents of Polish cities. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anitsal, I.M., Anitsal, M.M. (2011). Emergence of entrepreneurial retail forms. Academy of Entrepreneurship Journal, 17, 2.
 2. Biedronka ma już 2900 sklepów. W 2018 r. sieć otworzyła 122 placówki. Wiadomości Handlowe (2019). Retrieved from https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/ biedronka-ma-juz-2900-sklepow-w-2018-r-siec-otworz, 51840 [accessed 12.03.2019].
 3. Chan, P., Finnegan, C., Sternquist, B. (2011). Country and Firm Level Factors in International Retail Expansion. European Journal of Marketing 45, 6.
 4. Dimitrova, B.V., Rosenbloom, B., Larsen Andras, T. (2016). The impact of national cultural values on retail structure: Evidence from the World Values Survey. International Marketing Review 33(6).
 5. Global Powers of Retailing 2018. Transformative change, reinvigorative commerce. Deloitte.
 6. Kalyanam, K., Lal, R., Wolfram, G. (2006). Future store technologies and their impact on grocery retailing. [In:] M. Krafft, M. Mantrala (eds) Retailing in the 21st century. Springer, Berlin-Heidelberg, New York.
 7. Karasiewicz, G., Nowak, J. (2010). Looking back at the 20 years of retailing change in Poland. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 20, 1.
 8. Karasiewcz, G., Trojanowski, M. (2016). Transformacja w polskim handlu detalicznym - identyfikacja i analiza faz transformacji [The Transformation in Polish Retailing]. Handel Wewnętrzny, 2(361), 216-227.
 9. Kucharska, B., Kucia, M., Maciejewski, G., Malinowska, M., Stolecka-Makowska, A. (2015). The retail trade in Europe - diagnosis and future. Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 10. Przyszłość zakupów. Najważniejsze trendy w retail dziś i w 2030 roku (2017).Comarch Kantar TNS.
 11. Reinartz, W., Dellaert, B., Krafft, M., Kumar, V., Varadarajan, R. (2011). Retailing innovations in a globalizing retail market environment. Journal of Retailing, 87, 1.
 12. Roland Berger, Polski rynek handlu spożywczego 2010- -2020, 2016; Lista 500, Rzeczpospolita 2013-2018; DGP 11.01.2017 nr 11.
 13. Teraz Polska: 2/3 konsumentów gotowych płacić więcej za produkty wyższej jakości (2018). Retrieved from https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/teraz- polska-2-3-konsumentow-gotowych-placic,159,0, 2422431.html [accessed 26.11.2018]
 14. Wrzesińska-Kowal, J. (2016). Rozwój zagranicznych sieci handlowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 16(65).
 15. W Polsce działa 107 tys. sklepów spożywczych i spożywczo- przemysłowych. Wiadomości Handlowe (2018). Retrieved from https://www.wiadomoscihandlowe.pl/ artykuly/w-polsce-dziala-107-tys-sklepow-spozywczych -i-spoz,45285 [accessed 2019.03.12].
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.3.37
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu