BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zagóra-Jonszta Urszula (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Poland's Greatest Inflations of Past Century
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 4(94), s. 133-145, tab., bibliogr. s. 144-145
Keyword
Historia społeczno-gospodarcza, Inflacja
Socio-economic history, Inflation
Note
JEL Classification: N1, B1, B2
summ.
Abstract
The paper discusses the reasons for the deepest inflations of the past century in Poland, their course, and ways to overcome them. The analysis concerns the inflation of the Polish mark, the subsequent coin inflation, and the inflation of the turn of the 1980s and 1990s. The author's aim is investigate the characteristics of those inflations and the factors which caused them. The methods used include source analysis, comparative analysis, and the descriptive method. The study is based on the work of pre-war and contemporary authors, using statistical data from the Central Statistical Office. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act on State Treasury and Currency Reform, Dz.U. RP 1924, No. 4, item 28.
 2. Balcerowicz L., 1992, 800 dni. Szok kontrolowany, BGW, Warszawa.
 3. Bałtowski M., Miszewski M., 2006, Transformacja gospodarczą w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Barański L., 1926, Uwagi nad obiegiem pieniężnym w Polsce, "Przemysł i Handel", Warszawa.
 5. Dąbrowski M., 1995, Polityka gospodarcza okresu transformacji, PWN, Warszawa.
 6. Górski J., 1983, Ekonomia popytu a ekonomia podaży, Życie Gospodarcze, nr 12.
 7. Grabski W., 1926, O własnych silach, zbiór artykułów na czasie, Gebethner i Wolf, Warszawa.
 8. Grabski W., 1927, Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924-1925), F. Hoesick, Warszawa.
 9. Jezierski A., Leszczyńska C., 1997, Historia gospodarcza Polski, KeyText, Warszawa.
 10. Jędruszczak T. (ed.), 1978, Historia Polski, T. IV 1918-1939, t. 2.
 11. Kaliński J., 2009, Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004, SGH, Warszawa.
 12. Kaliński J., Landau Z., 2003, Gospodarka Polski w XX wieku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Karpiński Z., 1958, Bank Polski 1924-1939. Przyczynek do historii gospodarczej okresu międzywojennego, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa.
 14. Karpiński Z., 1968, Ustroje pieniężne w Polsce od 1917 roku, PWN, Warszawa.
 15. Kołodko G.W., 1987, Polska w świecie inflacji, Książka i Wiedza, Warszawa.
 16. Kołodko G.W., 1990, Inflacja, reforma, stabilizacja, Alma-Press, Warszawa.
 17. Kołodko G.W., 1991, Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?, BGW, Warszawa.
 18. Kołodko G.W., 1999, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa.
 19. Kosecki J., 1988, Problemy równowagi rynkowej w polityce społeczno-gospodarczej, WKP/WAP, Warszawa.
 20. Kowalik T., 2000, Systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzysy, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i  Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 21. Krzyżanowski A., 1926, Pauperyzacja Polski współczesnej, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków.
 22. Krzyżanowski A., 1932, Polityka i gospodarstwo. Pisma pomniejszę oraz przemówienia 19201931, PAU, Kraków.
 23. Landau Z., Tomaszewski J., 1967, Gospodarka Polski międzywojennej, t. I - W dobie inflacji 1918-1923, Książka i  Wiedza, Warszawa.
 24. Mały rocznik statystyczny, 1990, GUS, Warszawa.
 25. Młynarski F., 1921, Reforma ustroju pieniężnego, Wyd. M. Arcta, Warszaw
 26. Młynarski F., 1922, Na przełomie kwestii walutowej, "Ignis", Warszawa.
 27. Młynarski F., 1924, Walka o naprawę skarbu, "Ignis", Warszawa.
 28. Młynarski F., 1971, Wspomnienia, PWN, Warszawa.
 29. Morawski W., 2008, Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Nowak H., 1932, Bankowość w Polsce, Dom Książki Polskiej, Warszawa.
 31. Pszczółkowski S., 1927, Bilans płatniczy Polski w latach 1923-1926, Gebethner i Wolff, Warszawa.
 32. Rybarski R., 1922, Marka polska i złoty polski, Księgarnia Perzyński, Niklewicz i S-ka, Warszawa.
 33. Starzyński S., 1928, Myśl państwowa w życiu gospodarczym, [in:] Na froncie gospodarczym. W dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości, "Droga", Warszawa.
 34. Szturm de Sztrem T., 1923, Żywiołowość w opodatkowaniu; podatek inflacyjny, IGS, Warszawa.
 35. Szymczak Z., 1959, Ze studiów nad stosunkami gospodarczo-pieniężnymi w Polsce 1924-1939, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 36. Taylor E., 1926, Druga inflacja polska. Przyczyny - przebieg - środki zaradcze, Gebethner i Wolff, Poznań.
 37. Taylor E., 1926a, Inflacja _polska, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
 38. Taylor E., 1929, Polityka skarbowa i system podatkowy Rzeczypospolitej Polskiej, WSH, Poznań.
 39. Tomaszewski J., 1961, Stabilizacja waluty w Polsce 1924-1925, Książka i  Wiedza, Warszawa.
 40. Tymowski A., 1980, Polityka cen jako wyraz preferencji społecznych, Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa.
 41. www 1, https://stat.gov.pl [date of entry: 15.02.2018].
 42. Zdziechowski J., 1925, Finanse Polski w latach 1924 i  1925, Biblioteka Polska, Warszawa 1925.
 43. Zdziechowski J., 1937, Mit złotej waluty, Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, Warszawa.
 44. Zdziechowski J., 2005, Mit złotej waluty, Dom Wydawniczy "Ostoja", Warszawa
 45. Zientara B., Mączak A., Ihnatowicz I., Landau Z., 1973, Dzieje gospodarcze Polski do roku1939, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 46. Zweig F., 1923, Złoty polski, Wyd. Towarzystwa Ekonomicznego, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.94.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu