BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajner Piotr, Walczyk Konrad
Title
Koniunktura w rolnictwie : III kwartał 2019
Source
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2019, nr 124, 48 s., wykr., tab.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Zadłużenie
Agriculture, Agricultural production, Indebtedness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W trzecim kwartale 2019 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie poprawiła się, choć poprawa jest mniejsza niż w drugim kwartale. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) wzrosła o 4,8 punktu, z poziomu -3,8 pkt do 1,0 pkt (przed kwartałem wzrost wyniósł 8,1 pkt). Poprawa koniunktury jest skutkiem wzrostu przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych (mniejszego od spodziewanego kwartał temu). Wartość wskaźnika wyrównanych przychodów, składowej IRGAGR, zwiększyła się o 8,2 pkt (o 9,2 pkt w II kwartale), z wysokości -11 pkt do -2,8 pkt. Pogorszyły się natomiast nastrojów rolników; wartość mierzącego je wskaźnika zaufania, drugiej ze składowych ogólnego wskaźnika koniunktury, obniżyła się o 2,0 punkty i wynosi 8,5 pkt. Po raz pierwszy od 2,5 roku zarówno wskaźnik koniunktury, jak i wskaźniki cząstkowe są wyższe niż rok wcześniej. Wskaźnik IRGAGR przebił linię trendu, co zwykle oznacza, że jego wzrost będzie kontynuowany, lecz w niższym tempie. Linia składnika cyklicznego (rys. s. 7) wypłaszczyła się, co może wskazywać, iż trwająca od III kwartału 2017 r. tendencja spadkowa wskaźnika koniunktury dobiegła końca. Jednak poprawa koniunktury w III kwartale br. ma wyraźnie charakter zmiany sezonowej, jest bowiem słabsza niż zwykle o tej porze roku. Wprawdzie wartości większości sald odpowiedzi na pytania ankiety badania koniunktury rolnej wzrosły zarówno w skali kwartału jak i roku, to przyrosty głównych wskaźników działalności rolniczej (zakupy środków produkcji, wyniki finansowe, aktywność na rynku kredytowym) są niewielkie. Rolnicy spodziewają się poprawy swojej sytuacji finansowej w kolejnym kwartale, biorąc jednak wszystkie okoliczności pod uwagę, a nadto fakt, iż w czwartym kwartale roku natężenie aktywności rolniczej zwykle ulega spadkowi z uwagi na warunki klimatyczne, najbliższe perspektywy rozwojowe w rolnictwie trudno oceniać optymistycznie.(fragment tekstu)

In the 3rd quarter of 2019 situation in the Polish agriculture improved again, however, the improvement was weaker than one quarter earlier. The agricultural confidence indicator (IRGAGR) grew by 4.8 pts to 1.0 pts, due to an increase in farms' income - the smoothed money income indicator, one of the two components of IRGAGR, rose by 8.2 pts to -2.8 pts (in the 2nd quarter it increased by 9.2 pts). On the other hand, farmers' confidence diminished. The confidence indicator, the second component of IRGAGR, declined by 2.0 pts to 8.5 pts. For the first time since the beginning of 2017 the general indicator and its components increased on the annual basis. IRGAGR broke through the long-term trend line. It might suggest that its declining tendency, which began at the turn of 2017/2018, came to an end. Nevertheless, the increase in the agricultural activity was of seasonal nature. Farmers expect their financial situation to improve in the next quarter, and the majority of the balances grew on the quarterly and annual bases, but usually in the fourth quarter of a year agricultural activity slows down due to unfavourable weather, so, taking it all into account, it is hard to be optimistic about farming prospects in the near future.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1428-3204
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu