BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluza Stanisław, Krzesicki Oskar
Title
Koniunktura w bankowości : lipiec-wrzesień 2019
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2019, nr 82, 14 s., wykr., tab.
Keyword
Sektor bankowy, Zatrudnienie w bankowości, Inwestycje kapitałowe, Usługi bankowe
Banking sector, Employment in the banking sector, Capital investments, Banking services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W II kwartale 2019 r. wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym IRG SGH (IRGBAN) wzrosła, osiągając poziom 11,9 punktu. Wynik ten jest o 33,1 pkt wyższy od wartości z pierwszego kwartału, lecz niższy (o 14,8 pkt) od przewidywanego w poprzednim badaniu. Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły zwiększenie się wyniku netto z działalności bankowej oraz wzrost wypracowanego zysku. Banki nie spodziewają się większych zmian w sytuacji sektora w trzecim kwartale 2019 r.; wartość wskaźnika prognostycznego wynosi 11,1 pkt.(fragment tekstu)

In the 2nd quarter of 2019 the IRG SGH banking confidence indicator (IRGBAN) increased from -21,2 pts to 11,9 pts. The increase was mainly caused by a rise in the balances of the result on banking activity and profits. According to the surveyed banks, they still face some serious issues. The most significant ones are unstable laws and regulations, high tax burden and low demand for banking services. All factors combined are expected to diminish banks' profits in the 3rd quarter.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu