BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misiewicz Elżbieta Izabela (University of Bialystok, Poland), Magrel Ewa (University of Bialystok, Poland)
Title
Evaluation of Voivodeships in Scope of Entrepreneurship Development with the Use of Selected Methods
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 4(94), s. 220-241, tab., wykr., bibliogr. s. 241
Keyword
Przedsiębiorczość, Analiza taksonomiczna, Metoda TOPSIS, Rozwój przedsiębiorczości
Entrepreneurship, Taxonomic analysis, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Entrepreneurship development
Note
JEL Classification: C10, D22, L26
summ.
Abstract
The transformation of the Polish economy, which is still in progress, draws attention to the existing differences between the voivodeships in the scope of entrepreneurship development. Despite the comparable initial situation in 1989, after almost 30 years of transformation, it is possible to indicate general development trends across the country, but over time disproportions in the level of development in individual voivodeships have become apparent. For this reason, the article attempts to assess voivodships in terms of entrepreneurship development using the taxonomic analysis, the TOPSIS method and the principal components analysis. The adopted concept of the article made it possible to verify the hypothesis put in the paper, according to which there is a clear division in Poland into voivodeships with a higher and lower level of entrepreneurship development. The analysis conducted in the article allowed to identify the leaders of entrepreneurship on a regional level and also showed that there are clear disproportions in the level of entrepreneurship development in the eastern and western part of the country. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balicki A., 2013, Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowanie społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 2. Cox D.R., 1957, Note of grouping, "Journal of The American Statistical Association", vol. 52.
 3. Dynamika transformacji polskiej gospodarki, 1997, Belka M., Trzeciakowski W (red.), t. 1, Poltex, Warszawa.
 4. Florek K., Łukaszewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S., 1956, Taksonomia wrocławska, "Przegląd Antropologiczny", nr 17.
 5. Hwang C.L., Yoon K., 1981, Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, Berlin.
 6. Jabłońska M., 2017, Finansowe aspekty rozwoju regionalnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Jajuga K., 1993, Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
 8. Kolenda M., 2006, Taksonomia numeryczna, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Korol J., Kusideł E., Szczuciński P., 2016, Przedsiębiorczość, produktywność i konkurencyjność regionów Polski, Adam Marszałek, Toruń.
 10. Lenik P., Krzywonos M., 2015, Wybrane zagadnienia przedsiębiorczości w kontekście historii polskiej transformacji gospodarczej, [w:] Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi, Lenik P. (red.), Zeszyt 68, PWSZ w Krośnie, Krosno.
 11. Makieła Z., 2018, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami: wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo, C. H. Beck, Warszawa.
 12. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 13. Przedsiębiorczość w Polsce, 2017, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 14. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2017, PARP, Warszawa.
 15. Sadowski Z., 2005, Dlaczego transformacji gospodarczej nie można uznać za zakończoną, [w:] Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Bach Z., Pollok A. (red.), PTE, Kraków.
 16. Skowronek C., 2010, Sektor przedsiębiorstw w procesie transformacji polskiej gospodarki, [w:] "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia", vol. 44(1).
 17. Strategiczna transformacja polskich firm. Od restrukturyzacji do strategii rozwoju zewnętrznego, 2012, Sroka W, Chwistecka-Dudek H. (red.), Wyższa Szkoła Biznasu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 18. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807.
 19. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2007 r, 2008, GUS, Warszawa.
 20. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2017 r., 2018, GUS, Warszawa.
 21. Ward Jr. J.H., 1963, Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function, "Journal of the American Statistical Association", vol. 58.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.94.17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu