BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacprzak Dariusz (Politechnika Białostocka)
Title
Przedziałowa metoda TOPSIS dla grupowego podejmowania decyzji
The Interval TOPSIS Method for Group Decision Making
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 4(94), s. 256-273, rys., tab., bibliogr. s. 272-273
Keyword
Metoda TOPSIS, Podejmowanie decyzji
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Decision making
Note
JEL Classification: C44
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Celem pracy jest przedstawienie nowego podejścia do rankingu wariantów decyzyjnych z danymi przedziałowymi dla grupowego podejmowania decyzji, wykorzystującego metodę TOPSIS. Metodologia badania - W proponowanym podejściu, wszystkie pojedyncze oceny decydentów są brane pod uwagę w wyznaczaniu końcowych ocen wariantów decyzyjnych oraz ich rankingu. Kluczowym jego elementem jest przekształcenie macierzy decyzyjnych dostarczonych przez decydentów, w macierze wariantów decyzyjnych. Wynik - Nowe podejście do grupowego podejmowania decyzji wykorzystujące metodę TOPSIS. Oryginalność/wartość - Proponowane podejście jest nowatorskie oraz łatwe w użyciu. (abstrakt oryginalny)

Goal - The purpose of the paper is to present a new approach to the ranking of alternatives with interval data for group decision making using the TOPSIS method. Research methodology - In the proposed approach, all individual assessments of decision makers are taken into account in determining the final assessments of alternatives and their ranking. The key stage of the proposed approach is the transformation of the decision matrices provided by the decision makers into a matrices of alternatives. Score - A new approach for group decision making using the TOPSIS method. Originality/value - The proposed approach is innovative and easy to use. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdullah L., Adawiyah C.W.R., 2014, Simple Additive Weighting Methods of Multicriteria Decision Making and Applications: A  Decade Review, "International Journal of Information Processing and Management", vol. 5(1), pp. 39-49.
 2. Behzadian M., Otaghsara S.K., Yazdani M., Ignatius J., 2012, A state-of the art survey of TOPSIS applications, "Expert Systems with Applications", vol. 39, pp. 1305113069.
 3. Boran F.E., Genc S., Kurt M., Akay D., 2009, A multi-criteria intuitionistic fuzzy group decision making for supplier selection with TOPSIS method, "Expert Systems with Applications", vol. 36, pp. 11363- 11368.
 4. Chen C.T., 2000, Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment, "Fuzzy Sets and Systems", vol. 114, pp. 1-9.
 5. Cloud M. J., Kearfott R.B., Moore R.E., 2009, Introduction to Interval Analysis, SIAM, Philadelphia.
 6. Dymova L., Sevastjanova P., Tikhonenko A., 2013, A direct interval extension of TOPSIS method, "Expert Systems with Applications", vol. 40, pp. 4841-4847.
 7. Hu B.Q., Wang S., 2006, A Novel Approach in Uncertain Programming Part I: New Arithmetic and Order Relation for Interval Numbers, "Journal of Industrial and Management Optimization", vol. 2(4), pp. 351-371.
 8. Hwang C.L., Yoon K. 1981 Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, Berlin.
 9. Jahanshahloo G.R., Hosseinzadeh Lotfi F., Izadikhah M., 2006, An Algorithmic Method to Extend TOPSIS for Decision Making Problems with Interval Data, "Applied Mathematics and Computation", vol. 175, pp. 1375-1384.
 10. Kacprzak D., 2017, Objective Weights Based on Ordered Fuzzy Numbers for Fuzzy Multiple Criteria Decision Making Methods, "Entropy", vol. 19(7), pp. 373.
 11. Kacprzak D., 2018, Metoda SAW z przedziałowymi danymi i wagami uzyskanymi za pomocą przedziałowej entropii Shannona, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", vol. 348, pp. 144-155.
 12. Kacprzak D., 2019, A doubly extended TOPSIS method for group decision making based on ordered fuzzy numbers, "Expert Systems with Applications", vol. 116, pp. 243-254.
 13. Roszkowska E., 2009, Application TOPSIS methods for ordeńng offers in buyer-seller transaction, "OPTIMUM, Studia Ekonomiczne", vol. 3(43), pp. 117-133.
 14. Roszkowska E., 2011, Multi-Criteria Decision Making Models by Applying the TOPSIS Method to Crisp and Interval Data, "Multiple Criteria Decision Making", vol. 6, pp. 200- 230.
 15. Roszkowska E., Kacprzak D., 2016, The fuzzy SAW and fuzzy TOPSIS procedures based on ordered fuzzy numbers, "Information Sciences", vol. 369, pp. 564-584.
 16. Rudnik K., Kacprzak D., 2017, Fuzzy TOPSIS method with ordered fuzzy numbers for flow control in a manufacturing system, "Applied Soft Computing", vol. 52, pp. 1020-1041.
 17. Senvar O., Otay І., Boltürk E., 2016, Hospital site selection via hesitant fuzzy TOPSIS. "IFAC-PapersOnLine", vol. 49, pp. 1140-1145.
 18. Shih H.S., Shyur H.J., Lee E.S., 2007, An extension of TOPSIS for group decision making, "Mathematical and Computer Modelling", vol. 45, pp. 801-813.
 19. Wang T.C., Chang T.H., 2007, Application of TOPSIS in evaluating initial training aircraft under a fuzzy environment, "Expert Systems with Applications", vol. 33, pp. 870880.
 20. Ye F., Li Y.N., 2009, Group multi-attribute decision model to partner selection in the formation of virtual enterprise under incomplete information, "Expert Systems with Applications", vol. 36, pp. 9350-9357.
 21. Yue Z., 2011, An extended TOPSIS for determining weights of decision makers with interval numbers, "Knowledge-Based Systems", vol. 24, pp. 146-153.
 22. Yue Z., 2012, Developing a straightforward approach for group decision making based on determining weights of decision makers, "Applied Mathematical Modelling", vol. 36, pp. 4106- 4117.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.94.19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu