BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golinowska Stanisława (Uniwersytet Jagielloński), Tambor Marzena (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Źródła finansowania opieki zdrowotnej
The Sources of Health Care Funding
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 3, s. 205-217, rys., tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Finansowanie służby zdrowia, Ubezpieczenia zdrowotne, Wydatki gospodarstw domowych, Wydatki na ochronę zdrowia
Health care financing, Health care insurance, Household expenditures, Expenditures on health care
Note
summ.
Abstract
Jak w praktyce finansowana jest opieka zdrowotna i jakie są proporcje udziału obu źródeł finansowania: publicznego i prywatnego oraz jaka jest ocena efektów w obu przypadkach? Te pytania postawiono w tym artykule, sięgając przy odpowiedziach na nie przede wszystkim do analizy historycznej oraz porównawczej. Pytania te są ciągle aktualne w Polsce, w kraju stosunkowo niedawno przeprowadzonych reform ustrojowych i ekonomicznych. Jako że pytania te dotyczą też wyborów politycznych, to formułowane są niemal przy każdej kampanii wyborczej do parlamentu. Ciągle bowiem niektórzy politycy są przekonani, że kolejne zmiany źródeł finansowania mają uzasadnienie i są możliwe do przeprowadzenia. (fragment tekstu)

The question how to mobilize financial resources for health care is one of the most frequently asked questions in health care debates. It is also relevant in Poland, where although various health care reforms in the last two decades, there is still no consensus on how health care should be funded. The ambiguous nature of health care services indicates that both public and private methods of funding should be applied in order to obtain the best value for money. In practice both private and public sources are used. However wealthier European countries, rely strongly on public solidarity-based funding. Whereas in the framework of public sources there is a never ending debate what is more effective: general taxation or insurance contribution. Debate on private sources is still on the agenda as well, particularly in post socialistic countries. Private insurance or co-payment and what kind in both cases are the main question. In this paper, we present a review of public and private methods of health care funding focusing on their main characteristics, their application in European countries, and their effects. TQhe analysis relies on secondary data, i.e. a review of the literature and health expenditure databases. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grossman M., The Human Capital Model, w: Culyer A.J, Newhouse J.P. (red.), Handbook of Health Economics, Elsevier Science, Amsterdam 2000: 347.
 2. Kutzin J., Conceptual framework for analysing health financing systems and the effects of reforms, w: Kutzin J., Cashin C., Jakab M. (red.), Implementing Health Financing Reform, European Observatory on Health Systems and Policies, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2010: 3.
 3. Obermann K., Müller P., Müller H.-H., Schmidt B., Glazinski B. (red.), The German Health Care System. A Concise Overview, Der Ratgeberverlag, Hamburg 2013.
 4. Baeza C.C., Packard T.G., Beyond Survival: Protecting Households from Health Shocks in Latin America, Stanford University Press, Washington 2006.
 5. Saltman R.B., Dubois, H.S.W., The historical and social base of social health insurance systems, w: Saltman R.B., Busse R., Figueras J. (red.), Social health insurance systems in western Europe, Open University Press, New York 2004: 21.
 6. Shishkin S., Problems of transition from tax-based system of health care finance to mandatory health insurance model in Russia, "Croatia Medical Journal" 1999; 2: 195.
 7. Golinowska S., Zmiany i reformy systemów ochrony zdrowia w krajach transformacji, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2006; 1: 5.
 8. Wagstaff A., Moreno-Serra R., Social health insurance and labor market outcomes: Evidence from Central and Eastern Europe, and Central Asia, "Advances in Health Economics and Health Services Research" 2009; 21: 83.
 9. Wagstaff A., Social Health Insurance vs. Tax-Financed Health Systems - Evidence from the OECD, Policy Research Working Paper 4821, World Bank, 2009.
 10. WHO, Sustainable health financing, universal coverage and social health insurance, The Fifty-eighth World Health Assembly, Agenda item 13.16, 2005.
 11. Allin S., Mossialos E., McKee M., Holland W., Making decisions on public health: a review of eight countries. European Observatory on Health Systems and Policies WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2004.
 12. Robinson R., User charges for health care, w: Mossialos E., Dixon A., Figueras J., Kutzin J. (red.), Funding health care: options for Europe, Open University Press, Buckingham 2002: 161.
 13. Tambor M., Pavlova M., Woch P., Groot W., Diversity and dynamics of patient cost-sharing for physicians' and hospital services in the 27 European Union countries, "European Journal of Public Health" 2011; 21: 585.
 14. Tambor M., Pavlova M., Rechel B., Golinowska S., Sowada C., Groot W., Willingness to pay for publicly financed health care services in Central and Eastern Europe: evidence from six countries based on a contingent valuation method, "Social Science and Medicine" 2014; 116: 193.
 15. Newhouse J.P., Free for All?: Lessons from the RAND Health Insurance Experiment, Harvard University Press, Cambridge 1993.
 16. Chernew M., Rosen A., Fendrick M., Value-based insurance design, "Health Affairs" 2007; 26: W195.
 17. Sowada, C., Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Wyzwania dla Polski w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2003; 1: 16.
 18. Thomson S., Mossialos E., Private Health Insurance in the European Union. Final report prepared for the European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, LSE Health and Social Care London School of Economics and Political Science, London 2009.
 19. Jurkiewicz I., Tinardon C., Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich. Przykład rozwiązań francuskich, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2010; 1: 95.
 20. Maynard A., Dixon A., Private health insurance and medical savings accounts: theory and experience, w: Mossialos E., Dixon A., Figueras J., Kutzin J. (red.), Funding health care: options for Europe, Open University Press, Buckingham 2002: 109.
 21. Barr M.D., Medical savings accounts in Singapore: a critical inquiry, "Journal of Health Politics, Policy and Law" 2001; 26: 709.
 22. Hsiao W.C., Medical savings accounts: lessons from Singapore, "Health Affairs" 1995; 14: 260.
 23. Hsu J., Medical savings account: what is at risk, World Health Report 2010, Background paper, no 17, 2010.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.14.022.3440
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu