BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miśkiewicz Paulina (Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce)
Title
Pomoc dla zdrowia. Finansowanie ochrony zdrowia ze źródeł pozakrajowych
Development Aid for Health. Financing Health Care from Countries' External Sources of Funding
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 3, s. 218-227, tab., wykr., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Pomoc rozwojowa, Zdrowie, Źródła finansowania, Finansowanie ochrony zdrowia
Development aid, Health, Source of financing, Financing of health protection
Note
summ.
Company
Światowa Organizacja Zdrowia
World Health Organization (WHO)
Abstract
Obserwowanemu w ostatnich dziesięcioleciach ogólnemu rozwojowi na świecie towarzyszą także zmiany w funkcjonowaniu systemów ochrony zdrowia, w tym w finansowaniu, które przekładają się na skutki zdrowotne całych populacji (...) Pomoc rozwojowa dla zdrowia odgrywa podstawową rolę w wielu sferach ochrony zdrowia i przyczynia się bezpośrednio do finansowania konkretnych inwestycji, budowania know-how oraz wpływa na polepszenie finansowania zdrowia i pokrewnych polityk. Pomoc zewnętrzna w niektórych państwach sięga nawet przeszło 70% ich całkowitego budżetu na zdrowie. W latach 2010-2011 na zdrowie w ramach pomocy rozwojowej donatorzy przekazali w sumie ponad 19 mld USD. (fragment tekstu)

Development assistance plays a key role in many areas of health care and represents a significant source of funding in many low- and middle-income countries. In recent years, global expenditure for health have increased considerably, including development aid. However, it is still insufficient and not meeting the needs. Many countries can not ensure within their own financial resources to achieve economic development and improve the well-being of its citizens, including universal access to a minimum level of health care. International society, including developed countries and international organizations plays significant role by providing financial assistance to less and middle developed countries. Over the years, the main challenge was to ensure the effectiveness of aid. In order to ensure greater coordination and transparency a set of principles were adopted in Paris Declaration and the Accra Action Programme. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. World Health Report. Health systems financing: the path to universal coverage, World Health Organization, 2010.
 2. World Health Report. Health systems: improving performance, World Health Organization, 2001.
 3. Kutzin J., A descriptive framework for country level analysis of health care financing arrangements, "Health Policy" 2001; 56 (3): 171-204.
 4. The Pearson Report. A new strategy for the global development, The UNESCO Couries 1970.
 5. Devarajan S., Dolar D., Holmgren T., Aid and Reform in Africa, World Bank Publications 2001.
 6. Burnside C., Dollar D., Aid, Policies, and Growth: Revisiting the Evidence, World Bank Policy Research Working Paper 3251, March 2004.
 7. Peter S., Hill P., Brown S., Haffeld J., Effective aid in a complex environment, "Bulletin of World Health Organization" 2001; 89: 854-854A, doi:10.2471/BLT.11.098285.
 8. Brown A., Foster M., Horton A., Naschold F., The status of sector wide approaches. Working paper no 141, Oversease Development Institute, London 2001.
 9. Aid effectiveness 2011. Progress in implementing Paris Declaration. Better Aid, OECD Publishing 2012.
 10. Aid effectiveness 2005-10. Progress in implementing Paris Declaration. OECD Publishing 2011.
 11. WHO Global Health Expenditure Atlas, World Health Organization 2012.
 12. WHO Commission on Macroeconomics and Health, International Development and Health. Report of Working Group 6, World Health Organization 2002.
 13. WHO Global Health Expenditure Database: http://apps.who.int/nha/database/DataExplorerRegime.aspx; dostęp: 28.08.2014.
 14. AID to Health, OECD-DAC, October 2013, www.oecd.org.org/dac/stats/health; dostęp: 10.07.2014.
 15. WHO Executive Board, Proposed programme budget 2014-2015. Report by the Secretariat, EB132/27, Jan 2013.
 16. UNICEF, Annual Report 2012 Summary, UNICEF, June 2013.
 17. Global Fund Funding and Spending, Global Fund to Fight AIDS, Malaria and Tuberculosis webpage, 2014.
 18. The GAVI Alliance Strategy and Business Plan 2011-15, www.gavialiance.org/strategy (dostęp: 27.07.2014).
 19. Directorate General for Development and Cooperation - Europe Aid Main missions of DEVCO Directorates & Units. Version of 18.11.2013 on the basis of the edited and translated version of 21.12.2012, www.ec.europa.eu/europeaid; dostęp: 10.08.2014.
 20. Committee on International Relations, Committee on Foreign Relations. Legislation on Foreign Relations Through 2002. Volume I-A of Volumes I-A and I-B Current Legislation and Related Executive Orders U.S. House of Representatives U.S. Senate, July 2003.
 21. USAID's Global Health Strategic Framework 2012-2016. Better Health for Development. U.S. Agency for International Development, www.usaid.gov; dostęp: 27.07.2014.
 22. Agency financial report fiscal year 2013. A new model for development, USAID 2014.
 23. Foreign Affairs, Trade and Development Canada, www.international.gc.ca; dostęp: 27.07.2014.
 24. Fijałkowska M., Polityka rozwojowa Republiki Federalnej Niemiec. Wprowadzenie do polityki rozwojowej Niemiec, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 25. The German Government's 14th Development Policy Report. Development Policy White paper. Executive summary, BMZ, 2013.
 26. International Development Act 2002, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/1/pdfs/ukpga_20020001_en.pdf; dostęp: 02.08.2014.
 27. Annual Report and Accounts 2012-13 datasets, https://www.gov.uk/government/publications/dfid-annual-report-and-accounts-2012-13-datasets; dostęp: 4.09.2014.
 28. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej. Tekst jednolity, Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386, z 2013 r., poz. 1283.
 29. Wieloletni Program Współpracy na lata 2012-2015, www.polskapomoc.gov.pl; dostęp: 28.08.2014.
 30. Bill and Melinda Gates Foundation, Foundation Fact sheet, http://www.gatesfoundation.org/; dostęp: 10.09.2014.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.14.023.3441
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu