BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondej Andrzej (University of Bialystok)
Title
Multi-formatted Character of the Concentration of Retail Food Market in Poland
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 4(94), s. 286-301, tab., wykr., bibliogr. s. 300-301
Keyword
Sprzedaż detaliczna, Koncentracja handlu, Sieci handlowe, Struktura rynku
Retail sales, Concentration of trade, Chain stores, Market structure
Note
JEL Classification: F10
summ.
Abstract
The paper discusses the issue of concentration of the retail food market in Poland. This phenomenon is dominated by the international operators of large-surface networks. However, the entities managing small-format networks are increasingly involved in it. The aim of the study is to identify and assess the multi-format nature of the concentration of this trade. The conducted analysis uses the results of own quantitative and qualitative research on the retail food market. The study includes the figures regarding the market as a whole, the results and data of particular networks and numerical analyses within commercial formats. The paper shows an ongoing process of market concentration with the participation of economic entities managing networks in all commercial formats in the years 2010-2017. Additionally, it was found that the intensity of this phenomenon presents a declining tendency, which results from the diversified structure of the retail food market in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., Siedlanowski P., 2009, Struktura handlu detalicznego i wzajemne oddziaływania obiektów sieci handlowej (na przykładzie miasta Biała Podlaska), Economic and Regional Studies, No. 10(2).
 2. Baza sieci detaliczych, 2018, www.kondejmarketing.com [date of entry: 20.12.2018].
 3. Bishop S., Walker M., 2010, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement, Sweet & Maxwell, London.
 4. Dla polskiego handlu ratunkiem jest konsolidacja, 2016, www.portalspozywczy.pl [date of entry: 22.11.2018].
 5. Domański T., 2001, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Dziesięć sieci zdominowało rynek handlowy w Polsce, 2016, www.wiadomoscihandlowe.pl [date of entry: 20.12.2018].
 7. Gardocka-Jałowiec A., 2015, Zmiany konsumpcji a kreowanie innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 8. Gazdecki M., 2010, Koncentracja handlu detalicznego w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2/16.
 9. Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, 2016, M. Sławińska (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 10. Koncentracja i konkurencja w handlu artykułami spożywczymi i artykułami powszechnego użytku w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sieci handlowych, 2005, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 11. Kondej A., 2006, Przeobrażenia w strukturze polskiego handlu detalicznego na przykładne Łomży, [in:] Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionu, A. Chmielak, B. Plawgo (eds), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża.
 12. Koszyk cen, 2018, www.dlahandlu.pl/koszyk/ [date of entry: 20.11.2018].
 13. Kowalska K., 2012, Rozwój polskich sieci detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych, Difin, Warsaw.
 14. Kucharska B., Twardzik M., 2007, Koncentracja i integracja w handlu. Aspekt teoretyczny, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 15. Kulisy sprzedaży sklepów Piotr i Paweł do Biedronki, 2018, www.wiadomoscihandlowe.pl [date of entry: 20.11.2018].
 16. Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2015, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, nr 5(4), Warszawa.
 17. Musso F., Druica E., 2014, Handbook on research on retailer-consumer relationship development, IGI Global, London.
 18. Polski rynek handlu spożywczego w 2010-2020 roku, 2016, ww.rolandberger.com [date of entry: 22.11.2018].
 19. Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji, 2005, M. Sławińska (ed.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 20. Szulce H., 1998, Struktury i strategie w handlu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 21. Tandon S., Landes M.R., Woolverton A., 2014, The expansion of modern grocery retailing and trade in developing countries, United States Department of Agriculture, New York.
 22. Urbaniak W., 2004, Współczynniki koncentracji w analizie ekonomicznej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 180.
 23. Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, 1992, J. Lichtarski (ed.), PWE, Warszawa.
 24. www 1, www.zabka.pl [date of entry: 20.11.2018].
 25. Zentes J., Morschett D., Schramm-Klein H., 2011, Strategic retail management, Gabler Verlag, Wiesbaden.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.94.21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu