BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurkiewicz-Świętek Irmina (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Medyczne konta oszczędnościowe jako metoda finansowania świadczeń zdrowotnych. Dotychczasowe rezultaty ich funkcjonowania w świecie i perspektywa dla Europy
Medical Saving Account as Health Care Financing Method - Implementation Results in the World and Perspective for Europe
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 3, s. 248-257, rys., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Oszczędności, Wydatki na ochronę zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia
Savings, Expenditures on health care, Financing of health protection
Note
summ.
Country
Chiny, Europa, Republika Południowej Afryki (RPA), Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki
China, Europe, Republic of South Africa, Singapore, United States of America (USA)
Abstract
Wzrost wydatków na zdrowie jest nieuchronnym zjawiskiem towarzyszącym wielu krajom świata i raczej nieuniknionym. Wynika on z wielu czynników, takich jak: pojawianie się nowych technologii medycznych, starzejące się społeczeństwo czy wzrost oczekiwań pacjentów. Zatem rzeczywistym celem wprowadzania nowych rozwiązań w systemach zdrowotnych jest de facto spowalnianie tempa wzrostu wydatków na zdrowie, a nie jego zatrzymanie. Jednym ze stosunkowo nowych rozwiązań w finansowaniu świadczeń zdrowotnych są medyczne konta oszczędnościowe (MKO). Artykuł ten ma charakter przeglądowy. Jego celem jest przedstawienie MKO jako sposobu na finansowanie świadczeń zdrowotnych, ich konstrukcji i celów ich wprowadzania. Głównym elementem analiz jest prześledzenie dotychczasowych wyników funkcjonowania MKO w wybranych krajach. Rozważony zostanie również potencjał, jaki MKO mogą stanowić dla Europy. Dane pochodzą z dostępnych publikacji naukowych oraz bazy OECD. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przywołana zostanie charakterystyka MKO wraz z ich mocnymi i słabymi stronami. W drugiej części przedstawione zostaną rezultaty funkcjonowania MKO głównie na przykładzie Singapuru, Stanów Zjednoczonych, Chin oraz Republiki Południowej Afryki. Publikację kończą rozważania na temat możliwości i warunków wprowadzenia MKO w krajach europejskich. (fragment tekstu)

Many countries around the world are concerned by growth in health care spending. Yet it is an unavoidable process resulting from new medical technologies, ageing populations and high expectations of patients. Therefore, the actual goal of any new solution in health care system, is slowing down the process of health care expenditures growth. One of the relatively new solution are medical savings accounts (MSAs; or health savings accounts, HSAs). The aim of this article is to present MSAs as health care financing method, its structure and implementation results in chosen countries. A short deliberation on MSAs' place in Europe is presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dixon A., Are medical savings accounts a viable option for funding health care?, "Croatian Medical Journal" 2002; 43 (4): 408-416.
 2. Hanvoravongchai P., Medical Savings Accounts: lessons learned from limited international experience, WHO Discussion paper Number 3, World Health Organization, Geneva 2002.
 3. Kiszka K., Sowada C., Singapurski model medycznych kont oszczędnościowych. Ocena i możliwości przeniesienia na grunt polskiego systemu ochrony zdrowia, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2007; V(1-2): 95-105.
 4. Mossialos E., Dixon A., Figueras J., Kutzin J., Funding health care: options for Europe, Open University Press, WHO 2002.
 5. Folland S., Goodman A.C., Stano M., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 6. Hsiao W.C., Behind the ideology and theory: what is the empirical evidence for medical savings accounts?, "Journal of Health Politics, Policy and Law" 2001; 26(4): 733-737.
 7. Maynard A., Dixon A., Private health insurance and medical savings accounts: theory and experience, w: Mossialos E., Dixon A., Figueras J, Kutzin J., Funding health care: options for Europe, European Observatory on Health Systems Series, Open University Press, Buckingham 2002.
 8. Hsiao W.C., Medical savings accounts: lessons from Singapore, "Health Affairs", Peer review, 1995.
 9. Asher M., Ramesh M., Maresoo A., Medical savings accounts in Singapore, "Euro Observer" 2008; 10(4): 9-11.
 10. McKee M., Busse R., Medical savings accounts: Singapore's non-solution to healthcare costs, "British Medical Journal" 2013; 347: f4749.
 11. Barr M.D., Medical savings accounts in Singapore: a critical inquiry, "Journal of Health Politics, Policy and Law" 2001; 26(4): 709-726.
 12. Chan W., Taiwan's health care report 2010, "European Martime Pilots' Association Journal" 2010; 1(4): 563-585.
 13. Von Eiff W., Massaro T., Voo Y.O., Ziegenbein R., Medical savings accounts: a core feature of Singapore's health care system, "The European Journal of Health Economics" 2002; 3: 188-195.
 14. Shreyogg J., Demographic development and moral hazard: health insurance with medical savings accounts, 2004, http://www.mig.tu-berlin.de; dostęp: 20.08.2013.
 15. Haseltine W.A., Affordable excellence: the Singapore healthcare story, Brokings Institution Press, Waszyngton 2013.
 16. Yip W., Hsiao W., Medical savings accounts: lessons from China, "Health Affairs" 1997; 16(6): 244-251.
 17. Yi Y., Maynard A., Medical savings accounts in China, "Euro Observer" 2008; 10(4): 12-14.
 18. Kong X., Yang Y., Gong F., Zhao M., Problems and the potential direction of reforms for the current individual medical savings accounts in the Chinese health care system, "Journal of Medicine and Philosophy" 2012; 37: 556-567.
 19. Thomson S., Mossialos E., Medical savings accounts: can they improve health system performance in Europe?, "Euro Observer" 2008; 10(4): 1-4.
 20. Borda M., Zastosowanie medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu ochrony zdrowia, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2010; 2: 151-164.
 21. Chollet D., Why the Pauly/Goodman Proposal won't work, "Health Affairs", Peer review, 1995.
 22. Remler D.K., Glied S., How much more cost sharing will health savings accounts bring?, "Health Affairs" 2006; 25(4): 1070-1078.
 23. Glied S., Remler D., The effect of health savings accounts on health insurance coverage, Task Force on the Future of Health Insurance, The Commonwealth Fund, Issue Brief 2005.
 24. Glied S., Health savings accounts in the United States, "Euro Observer" 2008; 10(4): 5-6.
 25. Shortt S., Medical savings accounts in publicly funded health care systems: enthusiasm versus evidence, "Canadian Medical Associacion Journal" 2002; 167(2):159-162.
 26. Lo Sasso A., Shah M., Frogner B., Health savings accounts and health care spending, "Health Services Research" 2010; 45(4): 1041-1060.
 27. Hsu J., World Medical savings accounts: what is at risk?, Background Paper nr 17, Health Organization, World Health Report 2010.
 28. McLeod H., McIntyre D., Medical savings accounts in South Africa, "Euro Observer" 2008; 10(4): 7-8.
 29. Dong W., Can health care financing policy be emulated? The Singaporean medical savings accounts model and its Shanghai replica, "Journal of Public Health" 2006; 28(3): 209-214.
 30. Thomson S., Foubister T., Mossialos E., Financing health are in the European Union. Challenges and policy responses, "European Observatory on Health Systems and Policies" 2009.
 31. Fan R., Chen X., Cao Y., Family-oriented health savings accounts: facing the challenges of health care allocation, "Journal of Medicine and Philosophy" 2012; 37(6): 507-512.
 32. Cherry M.J., Building social and economic capital: the family and medical savings accounts, "Journal of Medicine and Philosophy" 2012; 37(6): 526-544.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.14.026.3444
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu