BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golinowska Stanisława (Uniwersytet Jagielloński), Tambor Marzena (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Finansowanie zdrowia publicznego. Źródła funduszy a polska ustawa o zdrowiu publicznym
Funding of Public Health. Financial Sources and the Polish Public Health Law
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, t. 13, nr 2, s. 150-157, rys., tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zdrowie publiczne, Prewencja, Profilaktyka zdrowotna, Promocja zdrowia, Prawo ochrony zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia
Public health, Prevention, Preventive health care, Health promotion, Health protection law, Financing of health protection
Note
summ.
Abstract
Debata o zdrowiu publicznym, wywołana podjęciem w 2015 roku przez polski rząd wysiłku przygotowania projektu ustawy w tej dziedzinie, wskazała na problemy związane z prowadzeniem różnych aktywności zdrowia publicznego, które, jak oczekiwano, ustawa mogłaby rozwiązać, a przynajmniej wskazać odpowiednie kierunki. Jednym z tych problemów, z ekonomicznego punktu widzenia - problemem podstawowym, jest określenie źródeł i sposobów finansowania aktywności zdrowia publicznego. Uchwalona jesienią 2015 roku ustawa tego elementu jednak nie zawiera. Jak to wykazała dyskusja na temat źródeł finansowania zdrowia publicznego, odpowiednie ustalenia wymagałyby pogłębienia prac badawczych oraz informacji statystycznych. A tych nadal brakuje. W artykule zawarte są zręby wiedzy potrzebne do takich ustaleń, wynikające z przeglądu prac teoretycznych, porównawczych oraz szacunków w zakresie finansowania zdrowia publicznego. (fragment tekstu)

The paper includes considerations on three issues related to the problem of the sources of funds for public health, which are presented in three different parts of the text. In the first part, an overview of the theoretical considerations of the sources of funds for public health activities is provided. In the second part, the authors attempt to identify the sources of funding for public health in Poland, based on the available statistical information. The third part includes the description of proposals and final solutions in the field of public health funding which have been included in the Polish Act on Public Health adopted in autumn 2015. The paper is completed with conclusions on the state responsibilities with regard to indicating the sources of funds for public health and their levels. Despite the diversity in solutions for financing of public health across different countries, they have some common characteristics which have been described in this paper. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Verweij M.F., Dawson A.J., The meaning of 'public' in 'public health', w: A.J. Dawson, M.F. Verweij, Ethics, prevention, and public health, Clarendon Press, Oxford 2007: 144-149.
 2. Dawson A. (red.), The philosophy of public health, Ashgate Publishing, Ltd, Burlington 2012.
 3. Coggon J., What makes health public?: a critical evaluation of moral, legal, and political claims in public health, vol. 15, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
 4. Almong M., Participation in the New Public Health Landscape, w: K. Regmi, Decentralising Health Services: A Global Perspective, Springer, New York-Heidelberg 2014: 147-159.
 5. Earle S., Joyd C.E., Sidell M., Spur S., Theory and Research in Promoting Public Health, Sage, London 2007.
 6. Duran A., Kutzin J., Financing of public health services and programmes: time to look into the black box, w: J. Kutzin, Ch. Cashin, M. Jakab (red.), Implementing Health Financing Reform, Lessons from countries in transition, WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, Copenhagen 2010.
 7. Aluttis C.A., Chiotan C., Michelsen M., Costongs C., Brand H., on behalf of the public health capacity consortium, Review of Public Health Capacity in the EU, European Commission Directorate General for Health and Consumers, Luxembourg 2013.
 8. Kyriopoulos I.I., Athanasakis K., Beazoglou T., State Funding for Health-Care Services and Public Health: Is it based on the Principles of Economic Theory?, "South-Eastern Europe Journal of Economics" 2013; 11(1): 37-47.
 9. Moulton A.D., Halverson P.K., Honoré P.A., Berkowitz B., Public health finance: a conceptual framework, "Journal of Public Health Management and Practiceˮ 2004; 10(5): 377-382.
 10. Rechel B., Brand H., McKee M., Organisation and financing of public health, w: B. Rechel, M. McKee, Facts of Public Health in Europe, Open University Press, New York 2014: 233-253.
 11. Schang L.K., Czabanowska K.M., Lin V., Securing funds for health promotion: lessons from health promotion foundations based on experiences from Austria, Australia, Germany, Hungary and Switzerland, "Health Promotion International" 2011; 2(27): 1-11
 12. Friedman D.J., Parrish R.G., Ross D.A., Electronic Health Records and US Public Health: Current Realities and Future Promise, "American Journal of Public Healthˮ 2013; 9(103): 1560-1567.
 13. OECD Health Statistics 2015, OECD Stat, http://stats.oecd.org; dostęp: 06.08.2015.
 14. OECD Health Statistics 2015, Description of Sources and Methods - Poland.
 15. GUS, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 r., Warszawa 2014.
 16. Nosko J., O potrzebie ustawy o zdrowiu publicznym, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2001; 111: 75-80.
 17. Ministerstwo Zdrowia, Projekt ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 17 marca 2015, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12270850/katalog/12281792#12281792; dostęp: 07.08.2015.
 18. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3675; dostęp: 13.11.2015.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.15.015.4318
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu