BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Badora-Musiał Katarzyna (Uniwersytet Jagielloński), Kowalska-Bobko Iwona (Uniwersytet Jagielloński), Zabdyr-Jamróz Michał (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Systemowe reformy zdrowotne w Stanach Zjednoczonych. Obamacare versus Trumpcare
Systemic Reform of Health Care in the United States. Obamacare versus Trumpcare
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, t. 15, nr 3, s. 219-231, rys., tab., bibliogr. 60 poz.
Keyword
Reforma służby zdrowia, Ochrona zdrowia, System ochrony zdrowia
Health care reform, Health care protection, Health care system
Note
summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
System zdrowotny w Stanach Zjednoczonych jest dla Europejczyków niezrozumiały, zawiły i złożony. Dodatkowo uważany jest za mało efektywny, o czym świadczą rankingi międzynarodowe, na przykład WHO już w 2000 roku umieściła USA na 37. miejscu wśród systemów ochrony zdrowia na świecie. Również wdrażane w tym systemie zmiany reformatorskie nie należą do przemyślanych, konsekwentnych czy spójnych. Raczej są wypadkową realizowanej doraźnej polityki oraz gry lobbingowej ważnych aktorów systemowych, takich jak prywatni ubezpieczyciele, firmy farmaceutyczne czy dostawcy usług zdrowotnych. Trudno oprzeć się wrażeniu, że większość podmiotów (graczy) amerykańskiego systemu zdrowotnego jest ciągle przekonana o konieczności zmian w tym zakresie. Każdy jednak ma inną wizję takiego nowego porządku, najlepiej bez naruszania własnych interesów. O tym, że jest to trudna dziedzina do zmian w kierunku zapewniania powszechności i równości w dostępie do opieki medycznej, przekonał się już Bill Clinton, który próbował wprowadzić radykalne zmiany upublicznienia ubezpieczycieli i wdrożenia zasad powszechności i równości w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Jego propozycja mimo początkowego poparcia społecznego natrafiła na silny opór korporacji ubezpieczeniowych, które podjęły masową i konsekwentną walkę medialną w obronie własnych interesów, przedstawiając projekt prezydenta jako naruszający fundamentalne zasady wolności, implikujący ogromne dodatkowe koszty pracy, właściwie antyspołeczny, a nawet antyamerykański. Barack Obama nie popełnił błędu Billa Clintona i przy formułowaniu zasad swojej propozycji nie wkraczał w ogóle w kwestie własności ubezpieczycieli. Jak było jednak do przewidzenia, wymóg ubezpieczenia wszystkich, włącznie z osobami wysokiego ryzyka, znacznie podwyższył koszty ponoszone przez firmy ubezpieczeniowe. Zakładano, że zostaną one zrekompensowane dzięki uzyskaniu przez nie nowych klientów - zmuszonych do wykupywania polis. Tymczasem okazało się, że miliony Amerykanów, zwłaszcza młodych, wybrało opcję zapłacenia kar (w formie dodatkowych podatków), zamiast zakupu coraz droższych planów ubezpieczeniowych. W rezultacie Obamacare (właściwie Patient Protection and Affordable Care Act lub w skrócie ACA) zmniejszyła liczbę nieubezpieczonych tylko o około połowę. Z powodu rosnących kosztów kilka wielkich firm ubezpieczeniowych, które początkowo uczestniczyły w federalnych giełdach, wycofało się, zmniejszając wybór oferowanych obywatelom niedrogich planów ubezpieczeniowych. Te, które pozostały, podwyższyły składki albo zmniejszyły zakres refundacji usług. Donald Trump już w czasie kampanii wyborczej ostro krytykował reformę swojego poprzednika i zapowiadał wycofanie się z niej, podkreślając, że wbrew zapowiedziom dla wielu rodzin o średnich dochodach, które nie mogą z tego powodu liczyć na subwencje państwa, ubezpieczenia stały się za drogie. Celem artykułu jest przedstawienie złożoności amerykańskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych oraz zmian, jakie wprowadza w nim Obamacare na tle propozycji reformatorskich forsowanych i procedowanych przez nową administrację prezydencką w USA. Podjęta zostanie próba porównania, zestawienia obu propozycji reformatorskich w ochronie zdrowia - Obamacare verus Trumpcare - na tle zarówno oceny implementowanych od 2013 roku zmian autorstwa Baracka Obamy, jak i politycznych uwarunkowań procedowania nowych propozycji w tym zakresie forsowanych przez obecnego prezydenta Trumpa. (fragment tekstu)

The purpose of the article is to present the complexity of the US health insurance system and the changes it brings in Obamacare against the background of reform proposals pushed forward and run by the new US presidential administration (Trumpcare). An attempt will be made to compare the two reform proposals for the health care - Obamacare versus Trumpcare in the light of the assessment of the changes implemented by Barack Obama since 2013 as well as the political implications of the new proposals put forward by current President Trump. The US health care system stakeholders environment is very divided in Obamacare's and President Trump's new proposals assessment. The new change is backed by insurance corporations. Meanwhile, the largest American medical association, the American Medical Association, has sent to the leaders of both parties in the Senate a statement stating that it supported Obamacare because it was a significant improvement over its previous status quo. At this stage, presenting the whole formula of a new change is difficult due to unfinished legislative process. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Tandom A., Murray C.J., Lauer J.A., Evans D.B., Measuring Overall Health System Performance for 191 Countries, GPE Discussion Paper Series: No. 30, EIP/GPE/EQC World Health Organization, 2000, http://www.who.int/healthinfo/paper30.pdf (dostęp: 10.07.2017).
 2. Włodarczyk C., Reformy zdrowotne - uniwersalny kłopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 3. Amadeo K., The Ultimate Obamacare Handbook (2015-2016 edition): A Definitive Guide to the Benefits, Rights, Responsibilities, and Potential Pitfalls of the Affordable Care Act, Skyhorse Publishing 2016.
 4. OECD, Health at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris 2015, http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en (dostęp: 10.07.2017).
 5. Levy J., In U.S., Uninsured Rate Lowest Since 2008, "Gallup WellBeing" 2014, http://www.gallup.com/poll/168248/uninsured-rate-lowest-2008.aspx (dostęp: 10.07.2017).
 6. Nolte E., McKee M., Measuring the Health of Nations: Updating an earlier analysis, "Health Affairs" 2008; 27, 1: 58-71.
 7. OECD, Health at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing, 2013, http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2013-en (dostęp: 10.07.2017).
 8. Zabdyr-Jamróz M., Badora K., Reformy zdrowotne w USA z 2010 r. po orzeczeniu Sądu Najwyższego. Europeizacja Ameryki czy utrzymanie jej odrębności?, w: Namysły nad problemami polityki zdrowotnej globalnej - europejskiej - krajowej: księga jubileuszowa prof. dra hab. Cezarego W. Włodarczyka, red. nauk. I. Kowalska, A. Mokrzycka, Difin, Warszawa 2013: 241-255.
 9. Makowska M., Czerw A., Reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych. Zmiany wprowadzane przez Obamacare, "Hygeia Public Health" 2014; 49 (4): 733-741.
 10. KFF, 2013 employer health benefits survey, The Henry J. Kaiser Family Foundation, October 2013, http://kff.org/private-insurance/report/2013-employer-health-benefits (dostęp: 10.07.2017).
 11. KFF, Employer Health Benefits. 2013 Summary of Findings, The Henry J. Kaiser Family Foundation, 2013, https://kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2013/08/8466-employer-health-benefits-2013_summary-of-findings1.pdf (dostęp: 10.07.2017).
 12. eHalth, Cost and Benefits of Individual and Family Health Insurance, 2013, http://news.ehealthinsurance.com/_ir/68/201311/eHealth%202013%20Cost%20and%20Benefits%20Report.pdf (dostęp: 10.07.2017).
 13. Jasiński Ł., Makowska M., Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes ubezpieczeniowy, "Wroclaw Economic Review" 2016; 22 (2): 9-25.
 14. IRS, Internal Revenue Bulletin: 2017-21, 2017, https://www.irs.gov/irb/2017-21_IRB/ar10.html#d0e870 (dostęp: 10.07.2017).
 15. KFF, Obamacare and You: If You Are a Woman..., The Henry J. Kaiser Family Foundation, October 2013, http://www.kff.org/health-reform/fact-sheet/obamacare-and-you-if-you-are-a-woman/ (dostęp: 10.07.2017).
 16. Obamacare Facts, ObamaCare Employer Mandate, https://obamacarefacts.com/obamacare-employer-mandate/ (dostęp: 10.07.2017).
 17. Healthcare, Medicaid expansion & what it means for you, https://www.healthcare.gov/medicaid-chip/medicaid-expansion-and-you/ (dostęp: 10.07.2017).
 18. KFF, The YouToons Get Ready for Obamacare: Health Insurance Changes Coming Your Way Under the Affordable Care Act, The Henry J. Kaiser Family Foundation, July 2013, http://www.kff.org/health-reform/video/youtoons-obamacare-video/ (dostęp: 10.07.2017).
 19. Niżnik J., Reforma modelu ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych: nowe zasady finansowania a dostępność opieki zdrowotnej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia" 2010; 44 (2): 981-993.
 20. Makowska M., Jasiński Ł., Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes farmaceutyczny, "Wroclaw Economic Review" 2016; 22 (4): 35-46.
 21. HHS, Health Plan Choice and Premiums in the 2017 Health Insurance Marketplace, Department of Health and Human Services, October 2016, https://aspe.hhs.gov/system/files/pdf/212721/2017MarketplaceLandscapeBrief.pdf (dostęp: 10.07.2017).
 22. PAF, Health Reform and You. A User's Guide to the Health Insurance Marketplace, Patient Advocate Foundation, http://www.patientadvocate.org/requests/publications/Health-Reform-and-You.pdf (dostęp: 10.07.2017).
 23. Novo Nordisk, Understanding health insurance. Your reference guide, September 2016, https://www.cornerstones4care.com/content/dam/nni/cornerstones4care/pdf/others/Health_Insurance_Booklet.pdf (dostęp: 10.07.2017).
 24. KFF, Obamacare and You: If You Are Uninsured..., The Henry J. Kaiser Family Foundation, October 2013, http://www.kff.org/health-reform/fact-sheet/obamacare-you-if-you-are-uninsured/ (dostęp: 10.07.2017).
 25. Jackson H.C., 6 promises Trump has made about health care, "Politico", 13.03.2017, http://www.politico.com/story/2017/03/trump-obamacare-promises-236021 (dostęp: 10.07.2017).
 26. Sarlin B., Trump's Backing a Healthcare Plan That Breaks His Promises, CNBC, 13.03.2017, http://www.cnbc.com/2017/03/13/trumps-backing-a-healthcare-plan-that-breaks-his-promises.html (dostęp: 10.07.2017).
 27. AHCA, Our time is now, The American Health Care Act, https://housegop.leadpages.co/healthcare/ (dostęp: 10.07.2017).
 28. Trumpcare, Trump's Mysterious "Repeal and Replace" Plan, Health Network Group 2017, https://trumpcare.com/trumps-mysterious-repeal-and-replace-plan (dostęp: 10.07.2017).
 29. Kamisar B., Trump: 'ObamaCare is dead', "The Hill", 17.03.2017, http://thehill.com/policy/healthcare/324453-trump-obamacare-is-dead (dostęp: 10.07.2017).
 30. PRC, Political Polarization in the American Public, Pew Research Center for the People and the Press, June 2014, http://www.people-press.org/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/ (dostęp: 10.07.2017).
 31. Diffen, Obamacare vs. Romneycare, http://www.diffen.com/difference/Obamacare_vs_Romneycare (dostęp: 10.07.2017).
 32. U.S. Senate Democrats (2017), Will there be a hearing on the Healthcare proposal?, Facebook, 09.06.2017, https://www.facebook.com/USSenateDemocrats/videos/1356083014460889/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0 (dostęp: 10.07.2017).
 33. Menkel-Meadow C., Scaling up deliberative democracy as dispute resolution in healthcare reform: A work in progress, "Law and Contemporary Problems" 2011; 74 (3): 1-30.
 34. Bryan B., The Republican healthcare bill is the least popular major bill in decades, "Business Insider", 21.06.2017, http://www.businessinsider.com/poll-ahca-obamacare-approval-ratings-2017-6?IR=T (dostęp: 10.07.2017).
 35. Yglesias M., The massive wave of town hall protests ruining the GOP's week, explained, "Vox", 23.02.2017, https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/2/23/14696472/town-hall-protests (dostęp: 10.07.2017).
 36. Stein J., Republicans don't hold town halls anymore, "Vox", 27.06.2017, https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/6/27/15880904/republicans-town-hall-health-care (dostęp: 10.07.2017).
 37. Trumpcare, Comparison of Trumpcare Plans, Health Network Group, 2017, https://trumpcare.com/comparison-trumpcare-plans (dostęp: 10.07.2017).
 38. Scott D., The Senate GOP's health care stalemate, in one chart, "Vox", 03.07.2017, https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/7/3/15905512/senate-health-care-bill-mitch-mcconnell-one-chart (dostęp: 10.07.2017).
 39. CBO, American Health Care Act. Budget Reconciliation Recommendations of the House Committees on Ways and Means and Energy and Commerce, The Congressional Budget Office, 09.03.2017, https://www.cbo.gov/system/files/115th-congress-2017-2018/costestimate/americanhealthcareact.pdf (dostęp: 10.07.2017).
 40. Anderson T., Senate's Obamacare Replacement Bill to Boost Health Savings Accounts, CNBC, 22.06.2017, http://www.cnbc.com/2017/06/22/senate-obamacare-replacement-to-boost-health-savings-accounts.html (dostęp: 10.07.2017).
 41. Amadeo K., Donald Trump on Health Care. Trumpcare vs Obamacare: Which Is Better for You?, "US Economy", 22.06.2017, https://www.thebalance.com/how-could-trump-change-health-care-in-america-4111422 (dostęp: 10.07.2017).
 42. Pear R., What's in the AHCA: The Major Provisions of the Republican Health Bill, "The New York Times", 04.05.2017, https://www.nytimes.com/2017/05/04/us/politics/major-provisions-republican-health-care-bill.html (dostęp: 10.07.2017).
 43. Crockett E., The GOP Obamacare Replacement Plan Defunds Planned Parenthood and Restricts Abortion Coverage, "Vox", 07.03.2017, https://www.vox.com/identities/2017/3/6/14836998/obamacare-repeal-replace-bill-defund-planned-parenthood (dostęp: 10.07.2017).
 44. Winfield Cunningham P., Here's What's in the Senate Health Care Bill, "The Washington Post", 22.06.2017, https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/the-health-202/2017/06/22/the-health-202-here-s-what-s-in-the-senate-health-care-bill/594aa367e9b69b2fb981dde9/?utm_term=.13a89cd6b4fb (dostęp: 10.07.2017).
 45. Armour S., Hackman M., GOP Health Bill Jeopardizes Out-of-Pocket Caps in Employer Plans, "The Wall Street Journal", 04.05.2017, https://www.wsj.com/articles/little-noted-provision-of-gop-health-bill-could-alter-employer-plans-1493890203 (dostęp: 10.07.2017).
 46. Goodnough A., Pear R., Kaplan T., Health Groups Denounce G.O.P. Bill as Its Backers Scramble, "New York Times", 09.03.2017, https://www.nytimes.com/2017/03/08/us/politics/affordable-care-act-obama-care-health.html (dostęp: 10.07.2017).
 47. Obamacare vs. Trumpcare (BCRA), 16.09.2017, https://trumpcare.com/trumpcare-vs-obamacare (dostęp: 10.07.2017).
 48. Business Insider Polska, Likwidacja Obamacare pozbawi miliony Amerykanów opieki lekarskiej. Stracić mogą też inwestorzy, "Business Insider Polska", 05.01.2017, http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/reforma-opieki-zdrowotnej-w-usa-likwidacja-obamacare-konsekwencje/gvmtqbb (dostęp: 16.09.2017).
 49. Rice T., Rosenau P., Unruh L.Y., Barnes A.J., Saltman R.B., van Ginneken E., United States of America: Health system review, "Health Systems in Transition" 2013; 15 (3): 1-431.
 50. KFF, Medicare a Primer 2010, The Henry J. Kaiser Family Foundation, April 2010, http://www.kff.org/medicare/upload/7615-03.pdf (dostęp: 10.07.2017).
 51. Baumgartner E., Emerytura polska i amerykańska ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym, Polpress Services, Nowy Jork, "Ameryka dla każdego" 2015, https://poradniksukces.com/wp/wp-content/uploads/2016/04/Emerytura_polska_i_am_ebook_2015.pdf (dostęp: 10.07.2017).
 52. CMS, Medicare Basics: A Guide for Families and Friends of People with Medicare, The Centers for Medicare and Medicaid Services Product No. 11034, 2014, https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11034.pdf (dostęp: 10.07.2017).
 53. CMS, Czym jest Medicare?, The Centers for Medicare and Medicaid Services Product No. 11306 - Polish, 2015, https://www.medicare.gov/pubs/pdf/other-languages-not-sp/Polish%2011306-Medicare-Medicaid.pdf (dostęp: 10.07.2017).
 54. CMS, Medicare and You 2017, The Centers for Medicare and Medicaid Services Product No. 10050, 2016, https://www.medicare.gov/pubs/pdf/10050-Medicare-and-You.pdf (dostęp: 10.07.2017).
 55. Snyder L., Rudowitz R., Ellis E., Roberts D., Medicaid Enrollment: June 2013 Data Snapshot, Kaiser Family Foundation, Washington, DC 2014, http://kff.org/medicaid/issue-brief/medicaidenrollment-june-2013-data-snapshot/ (dostęp: 10.07.2017).
 56. eHalth, The Different Types of Health Insurance Plans, 2016, https://resources.ehealthinsurance.com/individual-and-family/different-types-health-insurance-plans (dostęp: 10.07.2017).
 57. CFF, The Insurance Basics, Cystic Fibrosis Foundation, https://www.cff.org/Assistance-Services/Insurance/Your-Insurance-Plan/The-Insurance-Basics/ (dostęp: 10.07.2017).
 58. ACS, Types of Health Insurance Plans, American Cancer Society, 2016, https://www.cancer.org/treatment/finding-and-paying-for-treatment/understanding-health-insurance/health-insurance-options/types-of-health-insurance-plans.html (dostęp: 10.07.2017).
 59. Blue Cross and Blue Shield of Illinois, Understanding Health Insurance. Your Guide to the Affordable Care Act, https://www.bcbsil.com/pdf/standards/understanding_health_insurance_member_brochure.pdf (dostęp: 10.07.2017).
 60. CAHP, 7 Ways the Affordable Care Act will Impact Individual Health Insurance, California Association of Health Plans, http://www.calhealthplans.org/pdfs/ACAImpactInfographicMultiplePages042913.pdf (dostęp: 10.07.2017).
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.17.021.7801
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu