BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sieroń Arkadiusz (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Czy Polska wpadła w pułapkę średniego dochodu?
Has Poland Fallen into a Middle-Income Trap?
Source
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 2(96), s. 53-68, rys., bibliogr. s. 66-68
Keyword
Wzrost gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB), Rozwój gospodarczy
Economic growth, Gross domestic product (GDP), Economic development
Note
JEL Classification: F43, F63, 010, 040
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest określenie, czy Polska wpadła w pułapkę średniego dochodu. Metoda badań - Praca wykorzystuje metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz wnioskowanie. Wyniki - Przeprowadzone analizy wskazują, że pułapka średniego dochodu nie ma potwierdzenia ani w teorii, ani w empirii - zwłaszcza w odniesieniu do Polski. Według większości kryteriów, Polska z PKB per capita powyżej 28 tys. USD nie wpadła w pułapkę średniego dochodu. Koncept ten nie powinien zatem wpływać na politykę gospodarczą. Rekomendacje dla polityki gospodarczej wysuwane na podstawie hipotezy pułapki średniego dochodu nie będą bowiem właściwe, a mogą nawet przynosić przeciwny skutek. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the study is to determine whether Poland has fallen into a middle-income trap. Research method - The article uses a critical appraisal of literature and reasoning. Results - The analysis carried out indicate that both the theoretical and empirical foundations of the middle-income trap are very weak. Even if we assume that the trap exists, Poland, with GDP per capita amounting to above $28,000, luckily hasn't fallen into it, according to most criteria. Hence, that concept should not guide the country's economic policy. The recommendations for economic policy put forward on the basis of the middle income trap hypothesis will not be appropriate, and may even be counterproductive. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agenor P., Canuto O., 2012, Middle Income Growth Traps, World Bank, Washington.
 2. Aiyar M.S., Duval M.R.A., Puy M.D., Wu M.Y., Zhang M.L., 2013, Growth slowdowns and the middle-income trap, International Monetary Fund Working Paper, no. WP/13/71.
 3. Aslund A., 2010, Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, Książka i Wiedza, Warszawa.
 4. Aslund A., 2018, What Happened to the Economic Convergence of Central and Eastern Europe After the Global Financial Crisis?, Comparative Economic Studies, Association for Comparative Economic Studies, vol. 60, no. 2, pp. 254-270.
 5. Athukorala P.Ch., Woo W.T., 2011, Malaysia in the Middle-Income Trap, Asian Economic Panel Meeting, Columbia University, New York City, 24-25 March, 2011.
 6. Barro R., 2016, Economic Growth and Convergence, Applied Especially to China, NBER Working Paper, no. 21872.
 7. Barro R., Sala-i-Martin X., 1992, Convergence, "Journal of Political Economy", vol. 100(2), pp. 22-51.
 8. Bartelsman E.J., Haskel J., Martin R., 2008, Distance to Which Frontier? Evidence on Productivity Convergence from International Firm-Level Data, CEPR Discussion Paper, no. DP7032.
 9. Biuro Komisji Sejmowych, 2017, Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju, nr 84, z 14 września 2017 r., http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8. nsf/0/9D1CB48CEBE63FF7C12581A7004AAA28/%24File/0223408.pdf [data wejścia: 6.02.2018].
 10. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., 2012, Drzemiący tygrys spętany orzeł. Dylematy polskiej debaty o polityce inwestycyjnej, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 11. Bulman D., Eden M., Nguyen H., 2017, Transitioning from Low-Income Growth to High-Income Growth: Is There a Middle-Income Trap?, ADBI Working Paper, no. 646, pp. 1-30.
 12. China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society, 2013, Development Research Center of the State Council, World Bank, DOI: 10.1596/978-0-82139545-5.
 13. Ciesielska D.A., Radło M.J., 2014, Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspektywa Polski, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2, s. 5-13.
 14. Cieślik J., 2015, O pułapkach wychodzenia z pułapki średniego dochodu, "Rzeczpospolita", 16 marca 2015 r., s. W3.
 15. Deaton A., 2016, Wielka ucieczka. Zdrowie, bogactwo i źródła nierówności, PWN, Warszawa.
 16. Eichengreen B., Park D., Shin K., 2011, When Fast Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China, "NBER Working Paper", no. 16919, pp. 1-50.
 17. Eurostat, 2018, High-tech exports - Exports of high technology products as a share of total exports (from 2007, SITC Rev. 4), 18.06.2019, http://appsso.eurostat.ec. europa.eu/nui/show.do?dataset=htec_si_exp4&lang=en, [data wejścia: 19.02.2019].
 18. Felipe J., Abdon A., Kumar U., 2012, Tracking the Middle-Income Trap: What is it, Who is in it, and Why?, ADB Economics Working Paper Series, no. 307, pp. 1- 59.
 19. Felipe J., Kumar U., Galope R., 2014, Middle-Income Transitions: Trap or Myth?, ADB Economics Working Paper Series, no. 421, pp. 1-28.
 20. Fic M., Fic D. Ropuszyńska-Surma E., 2016, Pułapka średniego dochodu zagrożeniem dla rozwoju gospodarki polskiej, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 44, t. 3, s. 127-139.
 21. Garret G., 2004, Globalization's Missing Middle, "Foreign Affairs", no. 83, pp. 84-96.
 22. Gill I., Kharas H., 2007, An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth, DC: World Bank, Washington,.
 23. Gill I., Kharas H., 2015, The Middle-Income Trap Turns Ten, Policy Research Working Paper, no.7403, pp. 1-27.
 24. Gomułka S., 2016, Transformacja i rozwój, PWN, Warszawa.
 25. Growth Accounting and Total FactorProductivity, 1990-2017, 2018, The Conference Board Total Economy Database™, March, https://www.conference-board.org/ data/economydatabase/TED2, [data wejścia: 19.02.2019].
 26. Im F.G., Rosenblatt D., 2013, Middle Income Traps: A Conceptual and Empirical Survey, Policy Research Working Paper, no. 6594, pp. 1-38.
 27. Kim H.J., 1990, Korean Industrial Policy in the 1970s: The Heavy and Chemical Industry Drive, Working Paper, Korean Development Institute, Seoul.
 28. Lal D., 2015, Ubóstwo a postęp, Zysk i S-ka, Poznań.
 29. Michalski B., 2013, Zaawansowanie technologiczne polskiego eksportu w pierwszej dekadzie XXI wieku, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 315, t. 1, s. 607-618.
 30. Następne 25 lat. Jakie reformy musimy przeprowadzić, aby dogonić Zachód?, 2015, Łaszek A., Tatała M., Trzeciakowski R., Wojciechowski W., Olko D., Keler G., Kuskowski J., Paczocha J., Sieroń A., Stachowski J., Zajkowska O. (red.), Forum Obywatelskiego Rozwoju, https://for.org.pl/pl/a/3559,Raport-Nastepne-25-lat-Jakie-re-formy-musimy-przeprowadzic-by-dogonic-Zachod [data wejścia: 6.02.2018].
 31. Noland M., Pack H., 2003, Industrial Policy in an Era of Globalization: Lessons From Asia, Institute for International Economics, Washington.
 32. Output, Labor, and Labor Productivity, 1950-2018, 2018, The Conference Board Total Economy Database™, March, https://www.conference-board.org/data/eco-nomydatabase/TED1, [data wejścia: 19.02.2019].
 33. Piatkowski M., 2013, Poland's new golden age: shifting from Europe's periphery to its center, Policy Research Working Paper, no. 6639, http://documents.worldbank.org/ curated/en/285611468107064618/Polands-new-golden-age-shifting- from-Europes-periphery-to-its-center [data wejścia: 7.02.2018].
 34. Pruchnik K., Toborowicz J., 2014, Low Level of Innovativeness and the Middle Income Trap - Polish Case Study, "Journal of Entrepreneurship Management and Innovation", vol. 10, no. 2, pp. 141-157.
 35. Pruchnik K., Zowczak J., 2016, Polska transformacja w kontekście pułapki średniego dochodu, [w:] Transformacja gospodarcza w Polsce, Geise M., Oczki J., Piotrowski D. (red.), Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 36. Radło M.J., Ciesielska D., 2013, Polska w pułapce średniego dochodu. Perspektywy konkurencyjno ści _polskiej gospodarki i regionów, Difin, Warszawa.
 37. Sieroń A., 2017, Instytucjonalne bariery dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, [w:] Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie, Stefański M. (red.), Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin.
 38. Spence M., 2011, The Next Convergence. The Future of Economic Growth in a Multispeed World, Farrar Straus and Giroux, New York.
 39. Staniłko J., 2013, Czy Polska może jeszcze wpaść w pułapkę średniego dochodu?, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych, http://wise- europa.eu/2013/11/23/czy-pol-ska-moze-jeszcze-wpasc-w-pulapke-sredniego-dochodu/ [data wejścia: 6.02.2018].
 40. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (zperspektywą do 2030 r.), 2017, Uchwała Rady Ministrów z dn. 14 lutego 2017 r., http://www.miir.gov.pl/ media/48672/SOR.pdf [data wejścia: 6.02.2018].
 41. Szydło B., 2015, Expose premier Beaty Szydło, 18 listopada 2015 r., https://www.premier. gov.pl/expose-premier-beaty-szydlo-stenogram.html [data wejścia: 6.02.2018].
 42. The middle-income trap has little evidence going for it, 2017, The Economist, October 17, https://www.economist.com/special- report/2017/10/07/the-middle-income-trap-has-little-evidence-going-for-it, [data wejścia: 19.02.2019].
 43. The World Bank Group, 2019, Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate)," 30.01.2019, https://data.worldbank.org/indicator/SL. AGR.EMPL.ZS?locations=PL, [data wejścia: 19.02.2019].
 44. The World Bank Group, 2019a, Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate), 30.01.2019, https://data.worldbank.org/indicator/SL. IND.EMPL.ZS?locations=PL, [data wejścia: 19.02.2019].
 45. The World Bank Group, 2019b, Employment in services (% of total employment) (modeled ILO estimate), 30.01.2019, https://data.worldbank.org/indicator/SL. SRV.EMPL.ZS?locations=PL, [data wejścia: 19.02.2019].
 46. The World Bank Group, 2019c, High-technology exports (% of manufactured exports), 30.01.2019, https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF. ZS?locations=PL, [data wejścia: 19.02.2019].
 47. Tyrowicz J., van der Velde L., 2014, Can We Really Explain Worker Flows in Transition Economies?, Working Paper, University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, no. 28(145), pp. 1-30.
 48. Wojtyna A., 2016, Kontrowersje teoretyczne wokół koncepcji pułapki średniego poziomu rozwoju, "Gospodarka Narodowa", nr. 286 (6), s. 5-22.
 49. Yavuz-Tiftikcigul B., Guris B., Yasgul Y.S., 2018, Does Middle Income Trap Exist?: Evidence From Emerging Economies: E7 Countries For 1969-2015, "Revista Galega de Economia", vol. 27(1), pp. 145-158.
 50. Yoo J-H., 1990, The Industrial Policy of the 1970s and the Evolution of the Manufacturing Sector, Working Paper, Korea Development Institute, Seoul, no. 9017, pp. 1-140.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.01.96.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu