BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Królak Sylwia (Gdyńskie Centrum Zdrowia)
Title
Empathetic Doctor - the Role and the Significance of the Empathy in the Doctor-Patient Relation
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, t. 15, nr 4, s. 288-298, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Relacje pacjent-lekarz, Wypalenie zawodowe, Personel medyczny
Patient-doctor relationship, Professional burnout, Medical staff
Note
summ.
Abstract
The article attempts to demonstrate the significance and value of empathy in the medical profession, and the consequences generated by its absence, or its very high level. In psychology, empathy is considered to be a multidimensional phenomenon, affecting the appropriate interpersonal relations. Understanding one's emotions is vital in recognizing the emotions of others. Empathy is one of the emotions acquiring particular significance in the medical profession. Highly empathetic doctor is the dream of every patient. Unfortunately, a too high level of empathy and the lack of emotional self-regulation skills can lead a physician to empathic depression, and even professional burnout. The article presents research results reflecting the level of empathic sensitivity for the scales of Empathic Concern, Personal Distress and Perspective Taking. The study used Empathic Susceptibility Scale SWE (Kaźmierczak, Plopa, Retowski, 2007), and the respondents were 80 doctors working in one of the hospitals in Gdynia in 2013. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 2007.
 2. Krokowski M., Rydzewski P., Zarządzanie emocjami, Imperia, Łódź 2006.
 3. Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 2007.
 4. Kliszcz J., Empatia a relacja lekarz - pacjent, in: Barański J., Waszyński E., Steciwko A. (eds.), Komunikowanie się lekarza z pacjentem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2017.
 5. Davis M.H., Empatia. O umiejętności współodczuwania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 6. Włodarczyk D., Skuza B., Znaczenie relacji pacjent-personel medyczny dla przebiegu leczenia, in: Jakubowska-Winecka A., Włodarczyk D. (eds.), Psychologia w praktyce medycznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 7. Jankowiak-Siuda K., Siemieniuk K., Grabowska A., Neurobiologiczne podstawy empatii, "Neuropsychiatria i Neuropsychologia" 2009; 4 (2): 51-58.
 8. Kaźmierczak M., Empatia w strukturach organizacyjnych, "Roczniki Psychologiczne" 2004; 7 (2): 131-144.
 9. Goleman D., Inteligencja społeczna, Dom Wydawniczy "Rebis", Poznań 2007.
 10. Hebanowski M., Kliszcz J., Trzeciak B., Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
 11. Bąk-Sosnowska M., Choroba w życiu człowieka, in: Trzcieniecka-Green A. (ed.), Psychologia, podręcznik dla studentów kierunków medycznych, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2012.
 12. Gordon T., Edwards W.S., Pacjent jako partner, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1999.
 13. Jakubowska-Winecka A., Zespół wypalenia zawodowego, in: Jakubowska-Winecka A., Włodarczyk D. (eds.), Psychologia w praktyce medycznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 14. Salmon P., Psychologia w medycynie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 15. Wons A., Wypalenie zawodowe, in: Trzcieniecka-Green A. (ed.), Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2006.
 16. Tobiasz-Adamczyk B., Relacje lekarz-pacjent w perspektywie socjologii medycyny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 17. Kaźmierczak M., Plopa M., Retowski S., Skala Wrażliwości Empatycznej, "Przegląd Psychologiczny" 2007; 50 (1): 9-24.
 18. Królak S., Wpływ marketingu usług medycznych na satysfakcję pacjenta na przykładzie Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2013.
 19. Bukowska-Piestrzyńska A., Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, CeDeWu, Warszawa 2012.
 20. Franken R.E., Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 21. Królak S., Empatia u lekarzy jako element efektywnej komunikacji z pacjentem, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2012.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.17.031.8285
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu