BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mrożek-Gąsiorowska Magdalena A. (Jagiellonian University)
Title
The Projects of Local Governments' Health Policy Programs in the Area of Therapeutic Rehabilitation Reviewed by the Agency for Health Technology Assessment and Tariff System [AOTMiT] in 2010-2017
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, t. 15, nr 4, s. 325-334, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Świadczenia rehabilitacyjne, Samorząd terytorialny, Polityka zdrowotna, Technologia medyczna
Rehabilitation benefits, Local government, Health care policy, Medical technology
Note
summ.
Company
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Agency for Health Technology Assessment and Tariff System
Abstract
Since 2010, the Agency for Health Technology Assessment and Tariff System (AOTMiT) has issued its opinions on health policy programs (PPZ), including therapeutic rehabilitation. Of 1,813 opinions submitted on the programs, 6.9% (126 opinions) have concerned therapeutic rehabilitation. The purpose of the study is to evaluate the proportion of and determining factors of the negative opinions presented by the AOTMiT. It has been demonstrated that nearly a quarter (23.5% in 2017) of the projects in the field of therapeutic rehabilitation are negatively assessed by the Agency, the most common reason for the negative opinion (72.4%) being inadequate project preparation. The new scheme of PPZ developed by the Agency should make it easier for local governments to design a program, thus significantly reducing the number of negative opinions on therapeutic rehabilitation programs. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czechowski K., Wilmowska-Pietruszyńska A., O potrzebie rehabilitacji kompleksowej, "Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania" 2016, 2 (19): 35-52.
 2. Kawwa J, Wilmowska-Pietruszyńska A., Znaczenie rehabilitacji w zapobieganiu niepełnosprawności, "Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania" 2016; 2 (19): 75-89.
 3. Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej. KZD-4101-04/2013. Nr ewid. 37/2014/P/13/131/KZD, Warszawa 2014.
 4. Golinowska S., Sowa A., Wilmowska-Pietruszyńska A., Funkcjonowanie orzecznictwa lekarskiego oraz działalność lekarzy orzeczników w systemie zabezpieczenia społecznego i wspierania zatrudnienia, "Polityka Społeczna" 2012; 2: 26-32.
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.).
 6. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), Praktyczne wskazówki dotyczące planowania, wdrażania oraz realizacji programów polityki zdrowotnej, wersja 1.1; http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/2016/08/Instrukcja_PPZ.pdf (accessed: 06.10.2017).
 7. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), Struktura PPZ; http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/2016/08/Zal_4_16-02-12_struktura_programu_polityki_zdrowotnej.pdf (accessed: 06.10.2017).
 8. Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego. KZD.430.001.2016. Nr ewid. 10/2016/P/15/063/KZD, Warszawa 2016.
 9. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2110).
 11. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), Wzór programu polityki zdrowotnej; http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/25.07.17_nowy_wzor_PPZ.pdf (accessed: 24.10.2017).
 12. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), Opinie o projektach PPZ realizowanych przez JST; http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/opinie-o-projektach-programow-zdrowotnych-realizowanych-przez-jst (accessed: 06.10.2017).
 13. Christakis N.A., Fowler J.H., The spread of obesity in a large social network over 32 years, "N. Engl. J. Med." 2007; 357: 370-379.
 14. Drummond M.F., O'Brien B., Stoddart G.L., Torrance G.W., Metody badań ekonomicznych programów ochrony zdrowia, Via Medica, Gdańsk 2003.
 15. Folland S., Goodman A.C., Stano M., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2013.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.17.035.8289
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu