BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowska Antonina (Polska Akademia Nauk)
Title
Social Aspects of Sleep Disorders among Older People
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, t. 15, nr 4, s. 335-346, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Ludzie starsi, Jakość życia, Choroby, Badania socjologiczne
Elderly people, Quality of life, Illness, Sociological research
Note
summ.
Abstract
The paper is a sociological analysis of the phenomenon of insomnia in older population. The aim is to show the experience of sleep disorders in a social context, i.e. relating them to the socio-economic situation, the quality of life, the frame of mind and the social functioning of seniors. The approach taken is not clinical, which is oriented towards a neurological explanation of the phenomenon, the diagnostics and treatment. Nor is it epidemiological, which generally considers only the demographic features, or characteristics of the state of health, in its analysis of insomnia. The occurrence of insomnia in various European countries and seeking the similarities and dissimilarities in its social correlates will be the subject of further analyses. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Broczek K., Mossakowska M., Szybalska, A., Kozak-Szkopek E., Wieczorowska-Tobis K., Parnowski T., Występowanie objawów depresyjnych u osób starszych, in: Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (eds.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, terMedia, Poznań 2012.
 2. Szelenberger W., Standardy leczenia bezsenności Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, "Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii", Warszawa 2003; 1: 5-16.
 3. Roth T., State of the Science Conference on Manifestation and Management of Chronic Insomnia in Adults, "Sleep" 2005, "National Institute of Health" 2005: 1049-1057.
 4. Korzeniowski L., Pużyński S. (eds.), Bezsenność, in: Encyklopedyczny słownik psychiatrii, PZWL, Warszawa 1986.
 5. Hauri P.J., Case Studies in Insomnia, Plenum Medical Book Co, New York 1991.
 6. Simon G.E., Van Korff M., Prevalence, burden and treatment of insomnia in primary care, "American Journal of Psychiatry" 1997; 154: 1417-1423.
 7. Samochowiec A., Konopka A., Kobiety a uzależnienia, in: Ostrowska A. (ed.), Raport Polki 2013, Fundacja MSD dla zdrowia kobiet, Warszawa 2013.
 8. Kales A., Kales J.D., Evaluation and Treatment of Insomnia, Oxford University Press, New York 1984.
 9. Jeffers M., Cultural aspects of ageing: Gender and inter-generational issues, "Social Sciences and Medicine" 1996; 43 (5): 681-688.
 10. Arber S., Davidson K., Ginn J., Changing approaches to gender and later life, in: Arber S., Davidson K., Ginn J. (eds.), Gender and Ageing. Changing Roles and Relationships, Open University Press, Maidenhead 2003.
 11. Ohayon M., Epidemiology of insomnia: What we know and what we still need to learn, "Sleep Medicine Review" 2002; 6 (2): 97-111.
 12. Tobiasz- Adamczyk B., Brzyski P., Bajka J., Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet u progu starszego wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 13. Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P., Aspekty medyczne, psychologiczne socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, terMedia, Poznań 2012.
 14. Breslau N., Rosenthal L., Roth T., Andreski P., Sleep disturbance and psychiatric disorders: A longitudinal epidemiological study, "Biological Psychiatry" 1996; 39: 411-418.
 15. Kiejna A., Wojtyniak B., Rymaszewska J., Stokwiszewski J., Prevalence of insomnia in Poland - results of National Health Interview Survey, "Acta Neuropsychiatrica" 2003; 15: 68-73.
 16. Central Statistical Office, Stan zdrowia ludności Polski w 2009 roku, Warszawa 2011.
 17. Ford D.E., Cooper-Patrick L., Sleep disturbances and mood disorders - an epidemiologic perspective, "Depression and Anxiety" 2001; 14: 3-6.
 18. Moskalewicz J., Kiejna A., Wojtyniak B., Kondycja psychiczna mieszkańców Polski, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2012.
 19. Klemmack D.L., Roff L.L., Fear of personal ageing and subjective wellbeing in later life, "Journal of Gerontology" 1984; 39: 756-775.
 20. Borsch-Supan A., Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (50+ in Europe), wave 5, Munich 2016. doi:10.6103/SHARE w5.600.
 21. Hyyppa M.T., Kronholm E., Alanen E., Quality of sleep during the economic recession in Finland: A longitudinal cohort study, "Social Science and Medicine" 1997; 45 (3): 731-738.
 22. Arber S., Gender, marital status and sleep problems in Britain, "Przeglad Lekarski" 2012; 69 (2): 54-60.
 23. Ostrowska A., Styl życia a zdrowie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
 24. Golinowska S., Promocja zdrowia dla osób starszych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.
 25. European Social Survey (2014); http://europeansocialsurvey.org/data and: www.ifispan.pl European Social Survey - ESS results (accessed: 20.02.2017).
 26. Eurostat (2016); http://europa.eu./eurostat/statistics-explained/index.php/File:Life_expectancy_at birth_1980_2014_(years)_YB16.png (accessed: 16.04.2017).
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.17.036.8290
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu