BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szetela Przemysław (University of Information Technology and Management, Rzeszów)
Title
Coordination and Integration in Health Care. The Concepts for the Next Reform - Part II
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, t. 15, nr 4, s. 347-353, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Opieka zdrowotna, System ochrony zdrowia, Koordynacja działalności gospodarczej, Strategia kompleksowa
Health care, Health care system, Coordination of economic activity, Comprehensive strategy
Note
summ.
Abstract
The concept of coordinated and related integrated health care is playing an increasingly important role in modern health care systems. Societies' changing health profile, particularly in developed countries, together with the growing complexity of the health care process necessitates searching for, and implementing, solutions to increase the effectiveness and efficiency of the existing systems. This is particularly necessary when there are no opportunities for a rapid and substantial increase in funding. The substance of the planned and implemented changes is the transition from episodic, fragmented, and dispersed treatment of diseases towards the provision of coordinated health care - with a varied degree of integration - which would ensure that patients receive comprehensive and continuous treatment ensured by cooperation between the health care, social care and education sectors. Achieving solution to the above challenges is included in the concept of coordinated and integrated health care, some elements of which are being implemented in the Polish system of health care. The purpose of this paper is to present the essential aspects of the philosophy of coordinated health care and the often related concept of integration in the health care system. The starting point for this consideration of the concept of coordinated health care is its origin and its development to date. The paper focusses on the attempts made to implement the concept in the Polish health care system and on the currently formulated proposals concerning this matter. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kowalska K., Kalbarczyk W.P., Koordynowana opieka zdrowotna. Doświadczenia międzynarodowe, propozycje dla Polski, Sprawne Państwo Program EY, Warszawa 2013.
 2. NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia 2017; http://www.nfz-szczecin.pl/gposf_szybka_terapia_onkologiczna.htm (accessed: 31.03.2017).
 3. NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia 2017; http://nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/koordynowana-opieka-nad-kobieta-w-ciazy-koc/publikacje-prasowe/ (accessed: 31.03.2017).
 4. Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
 5. NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia 2016; http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1252016dsoz,6547.html (accessed: 31.03.2017).
 6. AOTMiT - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego. Raport, Warszawa 2016.
 7. AOTMiT - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Rekomendacja nr 47/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej "Endoprotezoplastyka stawu biodrowego - opieka kompleksowa" jako świadczenia gwarantowanego, Warszawa 2016.
 8. Projekt z dnia 30.12.2016 roku ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, Warszawa 2016.
 9. Projekt z dnia 26.09.2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Warszawa 2016.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 11. MZ - Ministerstwo Zdrowia 2016; http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/dobry-rok-w-ministerstwie-zdrowia/ (accessed: 31.03.2017).
 12. MZ - Ministerstwo Zdrowia 2017; http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/reformujemy-system-zeby-zmniejszyc-kolejki/ (accessed: 31.03.2017).
 13. Zapaśnik A., Skłucki J., Tumasz J., Szynkiewicz P., Jędrzejczyk T., Popowski P., Koncepcja Koordynowanej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2016.
 14. Hermanowski T., Rutkowski J., Zintegrowana opieka zdrowotna. Zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2015; 83: 225-233.
 15. Jończyk J., Ocena satysfakcji pacjenta w kontekście jakości opieki zdrowotnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011; 15: 301-310.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.17.037.8291
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu