BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Dyskusja panelowa: Kierunki zmian w ustawie o zdrowiu publicznym w celu wzmocnienia promocji zdrowia
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, t. 15, nr 4, s. 354-360
Keyword
Zdrowie publiczne, Promocja zdrowia, Regulacje prawne
Public health, Health promotion, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Ustawa o zdrowiu publicznym uchwalona 18 listopada 2015 roku jest w Polsce niewątpliwie znaczącym (jeśli nie zasadniczym) krokiem jego nowoczesnego ukierunkowania, w którym wydobywa się i wspiera działania na rzecz zdrowia populacji; nie tylko zapewnienia bezpieczeństwa, ale i tworzenia warunków zdrowego życia na każdym etapie życia ludzi, w różnych miejscach i bez względu na posiadane zasoby indywidualne. W zapisach ustawy przyjęto, że Narodowy Program Zdrowia (NPZ) jest drogowskazem tych działań. Wskazano instytucje publiczne (rządowe i samorządowe), które w zakresie swych kompetencji powinny to robić i nawet określono niezbędne środki, chociaż skromne. Polska ustawa, wymieniając promocję zdrowia, nie rozwija jednak tej działalności jako podstawy nowoczesnego zdrowia publicznego. Mimo że minęło już 30 lat od Karty Ottawskiej, to w polskich działaniach na rzecz promocji zdrowia za mało jest profesjonalizmu, chociaż podejmowane są liczne inicjatywy (szczególnie przez NGOsy oraz media), brakuje badań, które potwierdzałyby efektywność interwencji i programów zdrowotnych, ograniczone są zasoby kadrowe i fundusze. Z tego powodu ustawa o zdrowiu publicznym wymagałaby nowelizacji, uwzględniającej promocję zdrowia albo, wzorem niektórych krajów europejskich, przygotowania projektu specjalnej ustawy, obejmującej promocję zdrowia i prewencję pierwotną. Powstaje więc pytanie, w jakim zatem kierunku powinny zmierzać nowe czy zmodyfikowane regulacje w zakresie zdrowia publicznego, aby: • uwzględniać to, że polityka zdrowotna ukierunkowana na inwestowanie w zdrowie dokonuje się we wszystkich politykach - nie jest to wyłącznie odpowiedzialność sektora zdrowotnego i ministra zdrowia; • uwzględniać to, że działania promocji zdrowia powinny być adresowane do wszystkich - na każdym etapie życia ludzi, zarówno młodych, jak i starszych oraz całkiem sędziwych i we wszystkich miejscach ich przebywania (settings); w rodzinach, szkołach, w zakładach pracy i domach opieki; • uwzględniać to, że spektrum efektywnych działań promocji zdrowia obejmuje nie tylko ograniczanie głównego ryzyka zdrowotnego - palenia tytoniu i nadmiernego picia alkoholu (chociaż to bardzo ważne!), lecz także rozwijanie działań sprzyjających zdrowiu: aktywności fizycznej, zdrowego żywienia, integrujących relacji i aktywności społecznych oraz tworzenia wyrównanych zdrowotnie warunków życia, obejmujących tak środowisko naturalne, jak i warunki bytu. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.17.038.8292
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu