BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Dyskusja panelowa: Kierunki i priorytety promocji zdrowia generalnie i w odniesieniu do osób starszych szczególnie
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, t. 15, nr 4, s. 361-365, bibliogr. 1 poz.
Keyword
Promocja zdrowia, Ludzie starsi, Opieka zdrowotna
Health promotion, Elderly people, Health care
Note
summ.
Abstract
Przed systemem ochrony zdrowia stoi kilka wielkich wyzwań. Poza starzeniem się populacji, które było przedmiotem konferencyjnej debaty w pierwszej części, mamy także do czynienia z ograniczeniami na rynku pracy zawodów medycznych i okołomedycznych. Niska skłonność do podejmowania kształcenia i pracy lekarza, pielęgniarki czy ratownika jest zjawiskiem uniwersalnym. We współczesnym świecie (inaczej niż jeszcze pół wieku temu) dobre wynagrodzenia i prestiż można także uzyskać w innych sektorach gospodarki i mniejszym kosztem osiągania wysokich kwalifikacji. A wyjątkowa misja pracy w usługach zdrowotnych nie jest wystarczająca do zapewnienia odpowiedniej podaży kadr medycznych. Kraje zamożniejsze, z lepiej zorganizowanymi systemami zdrowotnymi, korzystają z przepływów migracyjnych jako tak zwane kraje przyjmujące. Selekcjonują i wzmacniają dopływ kadr medycznych. Kraje biedniejsze - wysyłające - tym bardziej na tym tracą. W Unii Europejskiej polityka migracji pracowniczych jest obecnie tematem gorącym i będzie przedmiotem dalszych regulacji, zwiększających zapewne równoważenie rynków pracy w różnych ich segmentach. Niezależnie od niej podejmowane są na szczeblach krajowych działania łagodzące deficyty kadr, a szczególnie w zawodach medycznych. Jedną z dróg jest rozwój kształcenia specjalistów zdrowia publicznego i promocji zdrowia ukierunkowanych na prewencję, przede wszystkim pierwotną, aby łagodzić popyt na usługi lecznicze. Wszędzie w Europie powstały kierunki kształcenia w tym zakresie. Nie wszędzie jednak powstały miejsca pracy dla tej nowej grupy zawodów, które wzmacniają system ochrony zdrowia oraz zapewniają dbałość o zdrowie populacji. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Promocja zdrowia dla osób starszych. Podręcznik dla promotorów zdrowia, S. Golinowska (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.17.039.8293
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu