BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płaszewska-Żywko Lucyna (Uniwersytet Jagielloński), Gabryś Teresa (Uniwersytet Jagielloński), Malinowska-Lipień Iwona (Uniwersytet Jagielloński), Kózka Maria (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Projekt HCEU wsparciem dla przejrzystości i uznawania kwalifikacji w sektorze opieki zdrowotnej w Europie
The HealthCareEurope (HCEU) Project as a Support for the Transparency and the Recognition of Qualifications in the Health Sector in Europe
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, t. 16, nr 2, s. 79-85, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Opieka zdrowotna, Personel medyczny, Ludzie starsi, Opieka nad osobami starszymi, Kwalifikacje zawodowe, Kompetencje, Model kompetencji, Ochrona zdrowia
Health care, Medical staff, Elderly people, Care for the elderly, Professional skills, Competences, Competence model, Health care protection
Note
summ.
Abstract
Ochrona zdrowia stanowi jeden z najbardziej znaczących sektorów w krajach Unii Europejskiej. W sektorze tym zatrudnionych jest 9,7% pracowników, a wydatki pochłaniają średnio 7-11% produktu krajowego brutto państw członkowskich. W krajach Europy Zachodniej wydatki związane z rekrutacją i utrzymaniem pracowników ochrony zdrowia stanowią 70% całego budżetu przeznaczonego na leczenie. Pomimo iż w Regionie Europejskim WHO (World Health Organization) pracuje około 7,3 miliona pielęgniarek/pielęgniarzy, ta liczba nie jest odpowiednia, aby sprostać obecnym i przewidywanym przyszłym potrzebom. Statystyki pokazują, że zmiany demograficzne w większości krajów w regionie prowadzą do wzrostu liczby osób starszych, często potrzebujących opieki długoterminowej oraz zmniejszającej się liczby młodych ludzi, którzy mogą podjąć kształcenie w zawodzie pielęgniarki (...) Uznanie kwalifikacji lub dowód ich porównywalności są dla pracowników opieki zdrowotnej podstawą zatrudnienia w zawodzie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W odniesieniu do zawodu pielęgniarki zasady uznawania kwalifikacji reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2013/55 UE z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie uznawania kwalifikacji na mocy Dyrektywy 36/2005 WE. Pomimo iż pracodawcy w krajach członkowskich uznają formalne dokumenty, mają jednak świadomość, że proces kształcenia w poszczególnych krajach może być zróżnicowany i przy uznaniu kwalifikacji zawodowych potrzebna jest ocena kompetencji pracownika w danym momencie. Rekrutacja odpowiedniej osoby na właściwe stanowisko pracy wymaga bowiem oceny kompetencji organizacyjnych i indywidualnych w celu jak najlepszego dopasowania. Obowiązujący proces uznania kwalifikacji dla najważniejszych zawodów medycznych w praktyce jest bardzo skomplikowany, czasochłonny i mało przejrzysty. W procesie tym nie uwzględnia się między innymi doświadczenia zawodowego, ukończonego kształcenia podyplomowego, czyli kwalifikacji nieformalnych i pozaformalnych osoby podejmującej pracę poza granicami swojego kraju. (fragment tekstu)

The HealthCareEurope (HCEU) project funded by the European Commission (co-funded by Erasmus +) implemented from September 2015 to August 2018 involved 10 institutions from five European countries. The leader of the project was DEKRA Akademie GmbH (DE). The aim of the project was to develop tools to facilitate the transparency and recognition of migrant workers' qualifications within the health care sector in Europe. As a part of the project, the Competence Matrix - Nursing was developed with additional tools to facilitate their transfer to European countries and combined with the Competence Matrix - Elderly Care creating the "Competence Matrix - Professional Care". In the matrix the VQTS model was used, based on professional tasks in a specific area of work, progress of competence development and competence profiles. The results of the project could facilitate the nurses and elderly caregivers to move freely around the European labor market in terms of their qualifications. In the current process of qualifications recognition - diplomas/certificates confirming formal qualifications have been taken into account, but not qualifications obtained in non-formal and informal learning. The developed Competence Matrix - Professional Care complements these elements. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. World Health Organization, Health accounts, 2010; www.who.int/health-accounts/en/ (dostęp: 14.06.2018).
 2. International Council of Nursing, Nurses, Pielęgniarki siłą na rzecz zmian, kluczowymi zasobami na rzecz zdrowia, ICN, Geneva 2014; www.ptp.na1.pl/pliki/ICN/ICN_Pielegniarki_sa_sila_2014.pdf (dostęp: 6.06.2018).
 3. Finlayson B., Mind the gap: the extent of the NHS nursing shortage, "British Medical Journal" 2002; 325: 528-541.
 4. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych, Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 2017.
 5. Interantional Council of Nursing, Nurses, Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian, Efektywna opieka i racjonalne koszty,ICN, Geneva 2015; www.ptp.na1.pl/pliki/ICN/20150909_ICN_Pielegniarki_sa_sila_na_rzecz_zmian.pdf (dostęp: 12.07.2017).
 6. International Council of Nurses, ICN Fact Sheet on Positive Practice Environments, 2013; www.icn.ch/images/stories/documents/publications/fact_sheets/9d_FS-Positive_Practice_Environments.pdf (dostęp: 16.07.2017).
 7. Barometr zawodów, Wojewódzkie Urzędy Pracy; www.barometrzawodow.pl (dostęp: 30.05.2018).
 8. Raport OECD, Health at Glance 2015; www.oecd.org (dostęp: 14.06.2018).
 9. International Council of Nurses, ICN Fact Sheet on Positive Practice Environments, 2013; www.icn.ch/images/stories/documents/publications/fact_sheets/9d_FS-Positive_Practice_Environments.pdf (dostęp: 14.06.2018).
 10. Aiken L.H., Clarke S.P., Sloane D.M., Lake E.T., Cheney T., Effects of hospital care environment on patient mortality and nurse outcomes, "Journal of Nursing Administration" 2008; 38 (5): 223-229.
 11. Aiken L.H., Douglas M.S., Bruyneel L., Van de Heede K., Sermeus W., Nurses' reports of working conditions and hospital quality of care in 12 countries in Europe, "International Journal of Nursing Studies" 2013; 50: 143-153.
 12. Aiken L.H., Sloane D.M., Bruyneel L., Van den Heede K., Griffiths P., Busse R., Diodidous M., Kinnunen J., Kózka M., Lesaffre E., McHugh M.D., Moreno Casbas M.T., Rafferty A.M., Schwendimann R., Scott P.A., Tishelman C., van Achterberg T., Sermeus W., Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: A retrospective observational study, "The Lancet" 2014; 383 (9931): 1824-1830.
 13. Heinen M.M., Achterberg T., Schwendimann R., Zander B., Matthews A., Kózka M., Ensio E., Sjetne I.S., Moreno Casbas T., Ball J., Schoonhoven L., Nurses' intention to leave their profession: A cross sectional observational study in 10 European countries, "International Journal of Nursing Studies" 2013; 50 (2): 174-184.
 14. Buchan J., Parkin T., Sochalski J., International nurse mobility, trends and policy implications, Bulletin of the WHO, Geneva 2003.
 15. Bradby H., International medical migration: A critical conceptual review of the global movements of doctors and nurses, "Health" (London) 2014; 18 (6): 580-596.
 16. Valizadeh S., Hasankhani H., Shojaimotlagh V., Nurses' immigration: Causes and problems, "International Journal of Medical Research & Health Sciences" 2016; 5 (9S): 486-491.
 17. Binkowska-Bury M., Nagórska M., Januszewicz P., Ryżko J., Migracje pielęgniarek i położnych - problemy i wyzwania, "Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie", Rzeszów 2010; 4: 497-504.
 18. CEDEFOP. Terminologia europejskiej polityki kształcenia i szkolenia, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2014; www.cedefop.europa.eu/de/node/12028 (dostęp: 14.06.2018).
 19. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2008/C 111/01); eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ (dostęp: 14.06.2018).
 20. https://ec.europa.eu/esco (dostęp: 14.06.2018).
 21. Luomi-Messerer K., Markowitsch J., Model VQTS. Propozycja dla strukturalnego opisu kompetencji związanych z pracą zawodową i ich nabywania, 2006; www.vocationalqualification.net/mmedia/2008.05.07/1210162936.pdf (dostęp: 14.06.2018).
 22. Matryca Kompetencji Opieki Profesjonalnej; https://www.project-hceu.eu (dostęp:14.06.2018).
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.18.009.9079
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu