BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szkup Małgorzata (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), Rączka Małgorzata (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), Schneider-Matyka Daria (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), Starczewska Małgorzata (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), Augustyniuk Katarzyna (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), Grochans Elżbieta (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
Title
Ocena ryzyka wystąpienia agresji wśród pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych
Risk Assessment of Aggression among Patients Applicant to Medical Centers
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, t. 16, nr 2, s. 119-124, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Przemoc, Zachowania klientów, Personel medyczny, Placówki służby zdrowia, Agresja
Abuse, Customer behaviour, Medical staff, Medical facilities, Aggression
Note
summ.
Abstract
W trakcie wykonywanych czynności zawodowych pielęgniarka może być narażona na zachowania agresywne ze strony pacjentów. Agresja to działanie powodujące wystąpienie szkody, prowadzące do krzywdy fizycznej lub psychicznej. Powodów agresji może być wiele, a liczba potencjalnie konfliktogennych sytuacji w relacjach pomiędzy pracownikami ochrony zdrowia a pacjentami wzrasta. U ich podłoża leży wieloczynnikowa etiologia. Zachowania agresywne ze strony pacjenta mogą mieć różnorodne skutki dla personelu medycznego, przejawiające się między innymi reakcją stresową, lękiem, strachem o własne zdrowie, nerwowością, utrzymującym się napięciem i dyskomfortem psychicznym. Istotnym zagadnieniem wydaje się opracowanie metod pozwalających na ocenę ryzyka wystąpienia zachowań agresywnych wśród pacjentów zgłaszających się do placówek opieki medycznej (...) Celem pracy było zbadanie zjawiska agresji wśród pacjentów. (fragment tekstu)

Risk assessment of aggression among patients applicant to medical centers Aim was to identify factors potentially increasing the risk of patient aggression. The study was conducted in medical centers in Poland on 244 patients. It was performed using an observation method with the Br?set Violence Checklist for measuring the risk of violent behavior, and the Overt Aggression Scale used in the case of subjects who displayed aggressive behavior. The participants were divided into categories according to the level of risk of aggression. A higher risk was observed among younger individuals, brought to medical centers by the police, those who came later in the day and under the influence of intoxicants. The patients whose risk of aggression was estimated as ? 2 points constituted 18.85%, out of whom 87.78% displayed overt aggression. Nursing staff is exposed to patient aggression. The use of the Br?set Violence Checklist can be recognized as an appropriate method of predicting aggressive behavior in patients. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Sariusz-Skąpska M., Formy agresji pacjentów u pracowników placówek psychiatrycznych, "Postępy Psychiatrii i Neurologii" 2005; 14: 87-91.
 2. Doliński D., Ekspresja emocji. Emocje podstawowe i pochodne, w: Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 3. Grzesiuk L., Styła R., Psychoterapia bez tajemnic, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 4. Markiewicz R., Zachowania agresywne pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w oddziałach psychiatrycznych, "Current Problems of Psychiatry" 2012; 13: 93-97.
 5. Meder J., Zachowania agresywne - przeciwdziałanie, leczenie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2007.
 6. Orzechowska A., Florkowski A., Gruszczyński W., Zboralski K., Wysokiński A., Gałecki P., Talarowska M., Status socjoekonomiczny a zachowania agresywne i style radzenia sobie ze stresem, "Psychiatria Polska" 2009; 1: 53-63.
 7. Meder J., Pacjenci z podwójną diagnozą - problemy diagnostyczne i terapeutyczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2007.
 8. Woods P., Almvik R., The Br?set violence checklist (BVC), "Acta Psychiatr. Scand.", Suppl. 2002; 412: 103-105.
 9. Adamowski T., Piotrowski P., Trizna M., Kiejna A., Ocena częstotliwości i rodzaju agresji u pacjentów hospitalizowanych z powodu zachowań agresywnych, "Psychiatria Polska" 2009; 6: 739-750.
 10. Sariusz-Skąpska M., Formy agresji pacjentów a wypalenie zawodowe u pracowników placówek psychiatrycznych, "Postępy Psychiatrii i Neurologii" 2005; 14 (2): 87-91.
 11. Almvik R., Woods P., Rasmussen K., The Broset Violence Checklist: Sensitivity, specificity and interrater reliability, "Journal of Interpersonal Violence" 2000; 15: 1284-1296.
 12. Berent D., Pierchała O., Florkowski A., Gałecki A., Agresja pacjentów wobec personelu medycznego izby przyjęć szpitala psychiatrycznego, "Psychiatria i Psychoterapia" 2009; 5: 13-28.
 13. Rudnicka-Drożak E., Misztal-Okońska P., Młynarska M., Opinia pracowników szpitalnego oddziału ratunkowego na temat udzielania pomocy medycznej pacjentom w stanie zatrucia alkoholem - doniesienia wstępne, "Problemy Higieny i Epidemiologii" 2013; 94: 577-582.
 14. Szwamel K., Sochacka L., Opinia średniego personelu medycznego szpitalnego oddziału ratunkowego na temat agresywnych zachowań pacjentów, "Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne" 2014; 4 (2): 149-154.
 15. Lickiewicz J., Piątek J., Doświadczenie agresji w pracy pielęgniarki, "Sztuka Leczenia" 2014; 3-4: 11-12.
 16. Niechwiadowicz-Czapka T., Agresja w pracy pielęgniarki, "Magazyn Pielęgniarki i Położnej" 2010; 3; http://www.nursing.com.pl/Medinf_Agresja_w_pracy_pielgniarki__293.html (dostęp: 25.03.2016).
 17. Grudzień D., Zurzycka P., Radzik T., Opinie personelu medycznego na temat agresywnych zachowań pacjentów, "Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu" 2015; 4 (45): 242-247.
 18. Suwała A., Strategia zapobiegania i zwalczania przemocy w miejscu pracy wśród pracowników opieki zdrowotnej, VII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu "Pacjent-pielęgniarka partnerzy w działaniu", Kraków 2008: 82-87.
 19. Wojnicka D., Włoszczak-Szubzda A., Wiedza i umiejętności personelu medycznego w odniesieniu do przejawów agresji ze strony pacjenta, "Aspekty Zdrowia i Choroby" 2017; 2 (2): 51-63.
 20. Rechenmacher J., Müller G., Abderhalden C., Schulc E., The diagnostic efficiency of the extended German Br?set Violence Checklist to assess the risk of violence, "Journal of Nursing Measuerement" 2014; 22 (2): 201-212.
 21. Yao X., Li Z., Arthur D., Hu L., An F.R., Cheng G., Acceptability and psychometric properties of Br?set Violence Checklist in psychiatric care settings in China, "Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing" 2014; 21 (9): 848-855.
 22. Abderhalden C., Needham I., Dassen T., Halfens R., Haug H.J., Fischer J., Predicting inpatient violence using an extended version of the Br?set Violence Checklist: Instrument development and clinical application, "BMC Psychiatry" 2006; 6: 17.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.18.014.9084
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu