BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawrońska Anna (The Institute of Logistics and Warehousing, Poznań)
Title
Study of the Impact of Implementing an Electronic Prescription with Barcode Scanning on the Time of Response to the Patient's Needs in the Field of Pharmacotherapy
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, t. 16, nr 3, s. 149-154, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Kod kreskowy, e-usługi, e-zdrowie, Obsługa klienta, Rynek farmaceutyczny
Bar code, e-services, e-health, Customer service, Pharmaceutical market
Note
summ.
Abstract
According to estimated data, an average Polish hospital manages about 130 thousand pharmaceutical products. The main problem related to pharmacotherapy in hospitals is real-time access to up-to-date data, which determines the correct treatment process. This paper presents the results of research aimed at forecasting the outcome of implementing e-prescriptions in conjunction with barcode scanning on the time of response to a patient's needs for pharmacotherapy. The research was conducted in two hospitals by means of a business process analysis and the BPMN 2.0 standard. The analysis was concentrated on the drug administration process, taking into consideration the labour and service times of the process. Special attention was given to evaluating the possibilities of getting real-time access to information regarding the type, location and inventory level of pharmaceutical products. The research proved that implementing e-prescriptions in conjunction with barcode scanning could lead to reductions of the average working and service time. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. IMS Health, Poland National Sales Data, 2016.
 2. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Health at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, Paryż 2015; http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en (accessed: 25.09.2015).
 3. Karkowski T.A., Świadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego i niemedycznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 4. Religioni U., Optymalizacja kosztów leków - wskazówki dla szpitali, 2016; http://www.medexpress.pl/optymalizacja-kosztow-lekow-wskazowki-dla-szpitali/63156 (accessed: 15.12.2015).
 5. Hałas E., Krzyżaniak S., Cyplik P., Dopierała J., Kaźmierczak P., Glubiak K., Mielecki P., Podręcznik przebudowy procesów przepływu leków, materiałów medycznych i pacjentów, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007.
 6. Marczewska S., 2010, Błąd medyczny związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki, "Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi" 2010; 12: 14-21.
 7. Kielar M., Trendy informatyzacji szpitali w Polsce, "Ogólnopolski Przegląd Medyczny" 2013; 3: 56-58.
 8. Gawrońska-Błaszczyk A., Automatyzacja i standaryzacja jako sposoby skrócenia czasu reakcji na potrzeby pacjenta i wzrost jego bezpieczeństwa, "Logistyka" 2014; 5: 1833-1840 (CD).
 9. Tan Y., Elliott R.A., Richardson B., Tanner F.E., Dorevitch M.I., An audit of the accuracy of medication information in electronic medical discharge summaries linked to an electronic prescribing system, "Health Information Management Journal" 2018; 47(3); pp.125-131.
 10. Palappallil D.S., Pinheiro C., Perceptions of prescribers towards electronic prescription: A pre-implementation evaluation, "Journal of Young Pharmacists" 2018; 10 (3).
 11. Janiak T. (ed.), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.
 12. Puckett F., Medication management component of a point of care information system, "American Journal of Health-System Pharmacy" 1995; 52: 1305-1309.
 13. Chaudhry B., Wang J., Wu S., Maglione M., Mojica W., Roth E., Morton S.C., Shekelle P.G., Systematic review: Impact of health information technology on quality, efficiency, and costs of medical care, "Annals of Internal Medicine" 2006; 144: 742-752.
 14. Grissinger M., The five rights: A destination without a map, "ISMP Medication Safety Alert" 2007; 12.
 15. Rębisz B., Europejski system elektronicznej dokumentacji medycznej - Polska na tle pozostałych krajów europejskich, "Logistyka" 2014; 5: 2042-2050.
 16. Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P., 2016, Systemy mobilne w e-zdrowiu, "Studia Ekonomiczne"; 308: 46-61.
 17. Lavan A.H., Gallagher P.F., O'Mahony D., Methods to reduce prescribing errors in elderly patients with multimorbidity, "Clinical Interventions in Aging" 2016; 11: 857.
 18. Gawrońska A., Nowak F., Modelling medicinal products inventory management process in hospitals using a methodology based on the BPMN standard, "LogForum" 2017; 4: 455-464.
 19. Salahuddin L., Ismail Z., Safety use of Hospital Information Systems: A preliminary investigation, "Lecture Notes in Business Information Processing" 2015; 224: 707-721.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.18.017.10430
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu