BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimczyk Magdalena (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
Title
Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich
ITHACA - InnovaTion in Health and Care for All
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, t. 16, nr 3, s. 195-197
Keyword
Innowacje w opiece zdrowotnej, Opieka zdrowotna, Zdrowie publiczne, Projekty innowacyjne
Innovations in healthcare, Health care, Public health, Innovative Projects
Abstract
Projekt ITHACA "Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich" to wspólne przedsięwzięcie dziewięciu partnerów z różnych regionów europejskich (...) Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji, które usprawnią polityki publiczne w regionach partnerskich w zakresie innowacji w opiece społecznej i zdrowotnej. Partnerzy chcą wesprzeć budowanie i rozwijanie ekosystemów działających na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest dokonanie oceny istniejących zasobów i powiązań, zaangażowanie różnego typu instytucji działających w regionie w proces wymiany doświadczeń między partnerami projektu, a w rezultacie wypracowanie realnych rekomendacji dla polityk publicznych. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.18.022.10435
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu