BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cianciara Dorota (Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa), Piotrowicz Maria (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa)
Title
The Theoretical Order as a Means of Professionalizing Health Promotion
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, t. 16, nr 4, s. 202-214, rys., bibliogr. 133 poz.
Keyword
Promocja zdrowia, Edukacja, Kompetencje pracownicze, Profesjonalizm, Zdrowie publiczne, Zdrowie
Health promotion, Education, Employees competencies, Professionalism, Public health, Health
Note
summ.
Abstract
In Poland, the issue of required preparation and professional status of people working in health promotion (HP) is not specified in detail and existing rules are not transparent. An important aspect of professionalization of the field should be strong embedding in the theoretical framework. Furthermore, the term "theory and evidence-based" used in relation to HP and health education (HE) interventions is getting popularity. This paper is a thematic draft which discusses several issues subjectively assessed as constitutive for the professionalization of the HP field. It presents: professions related to HP; fundamental differences between HP and HE; theoretical forms in HP; the importance of theory in HP; selected theoretical concepts on disease, health and health behaviors. Particular attention was paid to the concepts that were considered the key to understanding the philosophy and specificity of HP and therefore should be the starting point in acquiring essential competences to professional performance. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ottawa Charter for Health Promotion, "Health Promotion International" 1986; 1 (4): iii-v.
 2. Laverack G., An identification and interpretation of the organizational aspects of community empowerment, "Community Development Journal" 2001; 36 (2): 134-145.
 3. Nutbeam D., Health promotion glossary, World Health Organization, Geneva 1998: 6.
 4. Kickbusch I., Gleicher D., Governance for health in the 21st century, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2012: vii-xv.
 5. Shilton T., Howat P., James R., Lowr T., Health promotion development and health promotion competency in Australia: an historical overview, "Health Promotion Journal of Australia" 2001; 12 (1): 117-123.
 6. Demsey C., Battel-Kirk B., Barry M.M., The CompHP core competences framework for health promotion. Handbook, NUI Galway, Executive Agency for Health and Consumers 2001.
 7. DG Edukacja i Kultura, Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK), Wspólnoty Europejskie, Luksemburg 2009.
 8. Profil zawodowy promotora zdrowia, in: Golinowska S. (ed.), Promocja zdrowia dla osób starszych. Podręcznik dla promotorów zdrowia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017: 41-62.
 9. Rymsza M., Jaka profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce i jaki rozwój służb społecznych?, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2016; 35 (4): 25-42.
 10. Potvin L., Integrating social theory into public health practice, "American Journal of Public Health" 2005; 95 (4): 591-595.
 11. Moore G.F, Evans R.E., Why theory, for whom and in which context? Reflection on the application of theory in the development and evaluation of complex population health intervention, "SSM - Population Health" 2017; 3: 132-135.
 12. Alderson P., The importance of theories in health care, "BMJ" 1998; 317 (7164): 1007-1010.
 13. Iannella S., Smith A., Post D.K., Haren M.T., How widespread are the use of frameworks and theories in applied health promotion research in rural and remore places? A review of programs targets at cardiometabolic risk factors, "Rural and Remote Health" 2015; 15: 3228.
 14. Bartolomew L.K., Parcel G.S., Kok G., Intervention mapping: A proces for developing theory- and evidence-based health education programs, "Health Educ. Behav." 1998; 25 (5): 545-563.
 15. Kok G., Louk W.H., Ruiter R.A.C., Planning theory-and evidence-based bevavior change intervention: A conceptual review of the intervention mapping protocol, "Psychol. Refl. Crít." 2017; 30: 19.
 16. Abbey M., Bartholomew L.K., Chinbuah M.A., Gyapong M., Gyapong J.O., van den Borne B., Development of a theory and evidence-based program to promote community treatment of fevers in children under five in a rural district in Southern Ghana: An intervention mapping, "BMC Public Health" 2017; 17: 120.
 17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).
 18. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy standard kompetencji zawodowych. Promotor zdrowia (228202), MPiPS, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013; ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/standardy kompetencji zawodowych/18_228202_Promotor_zdrowia.pdf (accessed: 14.06.2018).
 19. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wyszukiwarka opisów zawodów. Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow (accessed: 14.06.2018).
 20. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wyszukiwarka opisów zawodów. Pielęgniarka - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow (accessed: 14.06.2018).
 21. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wyszukiwarka opisów zawodów. Położna - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow (accessed: 15.06.2018).
 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2003 Nr 197 poz. 1922), Załącznik nr 20.
 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. 2013 poz. 1562).
 24. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64, z późn. zm.).
 25. Taranowicz I., Prozdrowotny styl życia. Styl życia dla każdego?, in: Piątkowski W., Brodniak W.A. (eds.), Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Tyczyn 2005: 103-117.
 26. S?rensen K., Van den Broucke S., Fullam J., Doyle G., Pelikan J., Slonska Z., Brand H., (HLS-EU) Consortium Health Literacy Project European Health Literacy and Public Health: A systematic review and integration of definitions and models, "BMC Public Health" 2012; 12: 80.
 27. Nutbeam D., Health literacy as a population strategy for health promotion. Special report, "Japanese Society of Health Education and Promotion" 2017; 25 (3): 210-222.
 28. Singer B.H., Ryff C.D. (eds.), New Horizons in Health: An Integrative Approach, National Research Council (US). Committee on Future Directions for Behavioral and Social Sciences Research at the National Institutes of Health, National Academies Press (US), Washington (DC) 2001: 45-62.
 29. Locker D., Gibson B., The concept of positive health: A review and commentary on its application in oral health research, "Community Dent. Oral Epidemiol." 2006; 34 (3): 161-173.
 30. Cianciara D., Urban E., Piotrowicz M., Gajewska M., Lewtak K., Jak ulepszyć programy promocji zdrowia? Część I. Istota promocji zdrowia, "Hygeia Public Health" 2018; 53 (1): 9-15.
 31. Darnton A., Reference report: An overview of behaviour change models and their uses, Centre for Sustainable Development, University of Westminster 2008; http://www.peecworks.org/PEEC/PEEC_Gen/01796129-001D0211.0/Darnton 2008 Overview of behavior change models and uses.pdf (accessed: 11.06.2018).
 32. Davies R., Campbell R., Hildon Z., Hobbs L., Mickie S., Theories of behaviour and behaviour change across the social and behavioural sciences: A scoping review, "Health Psychol. Rev." 2015; 7, 9 (3): 323-344.
 33. Bridle C., Riemsma R.P., Pattenden J., Sowden A.J., Mather L., Watt I.S., Walker A., Systematic review of the effectiveness of health behavior interventions based on the transtheoretical model, "Psychology & Health" 2005; 20 (3): 283-301.
 34. McQueen D.V., Strengthening the evidence base for health promotion, "Health Promotion International" 2001; 16 (3): 261-268.
 35. McQueen D.V., Critical issues in theory for health promotion, in: McQueen D.V., Kichbusch L., Potvin L., Pelikan J.M., Balbo L., Abel T., Health and Modernity. Springer, New York 2007: 21-42.
 36. Laverack G., The challenge of the 'art and science' of health promotion, "Challenges" 2017; 8 (2): 22.
 37. Nutbeam D., Using theory to guide change at the individual level, in: Cragg L., Davies M., Macdowall W. (eds.), Health Promotion Theory. Understanding Public Health. Ed. 2, McGraw-Hill, Open University Press, Berkshire 2013: 65-78.
 38. Whitehead D., A stage planning programme model for health education/health promotion practice, "J. Adv. Nurs." 2001; 36 (2): 311-320.
 39. Nettleton S., Surveillance, health promotion and the formation of a risk identity, in: Sidell M., Jones L., Katz J., Peberdy A. (eds.), Debates and Dilemmas in Promoting Health: A reader, Open University Press, London 1997: 314-324.
 40. Raphael D., Barriers to addressing the societal determinants of health: Public health units and poverty in Ontario, Canada, "Health Promotion International" 2003; 18 (4): 397-405.
 41. Bergeron K., Abdi S., DeCorby K., Mensah G., Rempel B., Manson H., Theories, models and frameworks used in capacity building interventions relevant to public health: A systematic review, "BMC Public Health" 2017; 17: 914.
 42. Nilsen P., Making sense of implementation theories, models and frameworks, "Implementation Science" 2015; 10: 53.
 43. Rimer B.K., Glanz K., Theory at a glance. A Guide for health promotion practice, Second Edition, U.S. Department of Health and Human Services. National Institutes of Health 2005: 4.
 44. Glanz K., Rimer B.K., Viswanath K., Theory, research, and practice in health behaviour and health education, in: Glanz K., Rimer B.K., Viswanath K. (eds.), Health Behaviour and Health Education. Theory, Research, and Practice, Jossey-Bass, San Francisco 2008: 26-28.
 45. Glanz K., Social and behavioral theories, in: Behavioral & Social Science Research. E-source. Office of Behavioral & Social Sciences Research.
 46. Adom D., Hussein E.K., Agyem J.A., Theoretical and conceptual framework: Mandatory ingredients of quality research, "International Journal of Scientific Research" 2018; 7 (1): 438-441.
 47. DiClemente R.J., Crosby R.A., Kegler M.C. (eds.), Emerging Theories in Health Promotion Practice and Research. Strategies for Improving Public Health, Jossey-Bass, San Francisco 2002.
 48. Raingruber B., Health promotion theories, in: Raingruber B., Contemporary Health Promotion in Nursing Practice, Jones & Bartlett Learning, Burlington 2016.
 49. DiClemente R.J., Salazar L.F., Crosby R.A. (eds.), Health Behavior Theory for Public Health. Principles, Foundations, and Applications, Jones & Bartlett Learning, Burlington 2013.
 50. Green J., The role of theory in evidence-based health promotion practice, "Health Education Research" 2000; 15 (2): 125-129.
 51. Korin M.R., Theory and fundamentals of health promotion for children and adolescents, in: Korin M.R. (ed.), Health Promotion for Children and Adolescents, Springer, Boston 2016: 9-21.
 52. Goodson P., Theory in Health Promotion Research and Practice. Thinking outside the Box, Jones & Bartlett, Sudbury 2013: 23-53.
 53. Coulson B., Hallam B., The individual in society, in: Barnard A. (ed.), Key Themes in Health and Social Care: A Companion to Learning, Routledge, London 2011: 34-49.
 54. Health Promotion Forum of New Zealand, Health promotion competences for Aoteroa New Zealand, January 2012: 11.
 55. Kline M.V., Huff R.M., Tips for students and practicioners: Foundations of multicultural health promotion, in: Kline M.V., Huff R.M. (eds.), Health Promotion in Multicultural Populations, Sage, Los Angeles 2007: 175-186.
 56. US Department of Health and Human Services, Physical Activity Evaluation Handbook, US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA 2002: 43-44.
 57. Qui?onez S., de Vries H., Eggers S.M., van Osch L., Stanczyk N.E., The I-Change Model and how it contributes to explaining health behaviour, "The European Health Psychologist" 2016; 18 Supp.: 390.
 58. Iwelunmor J., Newsome V., Airhihenbuwa C.O., Framing the impact of culture on health: A systematic review of the PEN-3 cultural model and its application in public health research and interventions, "Ethn. Health" 2014; 19 (1): 20-46.
 59. Puska P., Koskela K., McAlister A., Mäyränen H., Smolander A., Moisio S., Viri L., Korpelainen V., Rogers E.M., Use of lay opinion leaders to promote diffusion of health innovations in a community programme: Lessons learned from the North Karelia project, "Bull. World Health Organ" 1986; 64 (3): 437-446.
 60. Breuer E., Lee L., De Silva M., Lund C., Using theory of change to design and evaluate public health interventions: A systematic review, "Implement. Sci." 2016; 11: 63.
 61. Garba R.M., Gadanya M.A., The role of intervention mapping in designing disease prevention interventions: A systematic review of the literature, "PLoS One" 2017; 12 (3): e0174438.
 62. Boruchovitch E., Mednick B.R., The meaning of health and illness: Some considerations for health psychology, "Psico-USF (Impr.)" 2002; 7 (2): 175-183.
 63. Cameron L.D., Moss-Morris R., Illness related cognition and behaviour, in: Kaptei A., Weinman J. (eds.), Health Psychology, British Psychological Society, Blackwell Publishing, Malden 2008: 84-110.
 64. Lima M.L., Morais R., Lay perceptions of health and environmental inequalities and their associations to mental health, "Cad. Saúde Pública" 2015; 31 (11): 2342-2352.
 65. Puchalski K., Zdrowie w świadomości społecznej, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1997.
 66. Huff R.M., Yasharpur S., Cross-cultural concepts of health and disease, in: Kline M.V., Huff R.M. (eds.), Health Promotion in Multicultural Populations. A Handbook for Practicioners and Students, Sage, Los Angeles 2007: 23-39.
 67. Piątkowski W., Obraz choroby w listach do TVP. Próba rekonstrukcji myślenia potocznego, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2018; 16 (1).
 68. The Free Dictionary by Farlex. Disease; https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/disease (accessed: 18.06.2018).
 69. Wade D.T., Halligan P.W., Do biomedical models of illness make for good healthcare systems?, "BMJ" 2004; 329 (7479): 1398-1401.
 70. Illich I., The medicalization of life, "Journal of Medical Ethics" 1975; 1 (2): 73-77.
 71. Zola I.K., Medicine as an institution of social control, "Sociol. Rev." 1972; 20 (4): 487-504.
 72. Skrabanek P., The Death of Humane Medicine and the rise of coercive healthism, The Social Affairs Unit 1994.
 73. Moynihan R., Heath I., Henry D., Selling sickness: The pharmaceutical industry and disease mongering, "BMJ" 2002; 324 (7342): 886-891.
 74. Engel G.L., The need for a new medical model: A challenge for biomedicine, "Science" 1977; 96 (4286): 129-136.
 75. Boroditsky L., Gaby A., Levinson S.C., Time in space, in: Majid A. (ed.), Field Manual Volume, 11: 52-76. Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen 2008.
 76. Szpak E., Chory człowiek jest wtedy, jak coś go boli. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 r., Instytut Historii PAN, Warszawa 2016: 203.
 77. Wikman A., Marklund S., Alexanderson K., Illness, disease, and sickness absence: An empirical test of differences between concepts of ill health, "Journal of Epidemiology and Community Health" 2005; 59: 450-454.
 78. Tikkinen K.A.O., Leinonen J.S., Guyatt G.H., Ebrahim S., Järvinen T.L.N., Variation of perceptions in the concept of disease among laypeople, doctors, nurses and members of parliament, "BMJ Open" 2012; 2.
 79. Cianciara D., Zdrowie męska rzecz. Raport Siemensa 2012.
 80. Naidoo J., Wills J., Foundation for Health Promotion. Ed. 3, Bailliere Tindall, Edinbourgh 2010.
 81. Scambler G., Health and illness behaviour, in: Scambler G.(ed.), Sociology as Applied to Medicine. Ed. 6, Saunders Elsevier, Edinbourgh 2008: 41.
 82. Locker D., Social determinants of health and disease, in: Scambler G. (ed.), Sociology as Applied to Medicine. Ed. 6, Elsevier, Edinbourgh 2008: 18-40.
 83. Macintyre S., McKay L., Ellaway A., Lay concepts of the relative importance of different influences on health: Are there major socio-demographic variations?, "Health Education Research" 2006; 21 (5): 731-739.
 84. Smith B., Sullivan E., Bauman A., Powell-Davies G., Mitchell J., Lay beliefs about the preventability of major health conditions, "Health Education Research" 1999; 14 (3): 315-325.
 85. Kohatsu N.D., Robinson J.G., Torner J.C., Evidence-based public health, "Am. J. Prev. Med." 2004; 27 (5): 417-421.
 86. de Almeida Filho N., For a general theory of health: Preliminary epistemological and anthropological notes, "Cad. Saude Publica" 2001;17 (4): 753-770.
 87. Domaradzki J., O definicjach zdrowia i choroby, "Folia Medica Lodziensia" 2013; 40 (1): 5-29.
 88. Larson J.S., The conceptualization of health, "Medical Care Research and Review" 1999; 56 (2): 123-136.
 89. CBOS, Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach, BS/110/2012, Warszawa 2012.
 90. Puchalski K., Potoczne myślenie o zdrowiu i chorobie, "Zeszyty Prasoznawcze" 2015; 58, 2 (222): 255-275.
 91. Simon J.G., De Boer J.B., Joung I.M., Bosma H., Mackenbach J.P., How is your health in general? A qualitative study on self-assessed health, "Eur. J. Public Health" 2005; 15 (2): 200-208.
 92. Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. (Dz.U. 1948 Nr 61 poz. 477).
 93. World Health Organization, Health Promotion Glossary, WHO, Geneva 1989: 1.
 94. Lerner M., Conceptualization of health and well-being, "Health Services Research" 1973; 8 (1): 6-12.
 95. Huber M., Knottnerus J.A., Green L., van der Horst H., Jadad A.R., Kromhout D., Leonard B., Lorig K., Loureiro M.I., van der Meer J.W., Schnabel P., Smith R., van Weel C., Smid H., How should we define health?, "BMJ" 2011; 26, 343: d4163.
 96. Jambroes M., Nederland T., Kaljouw M., van Vliet K., Marie-Louise Essink-Bot M.L., Ruwaard D., Implications of health as 'the ability to adapt and self-manage' for public health policy: A qualitative study, "European Journal of Public Health" 2016; 26 (3): 412-416.
 97. World Health Organization, Health 21. The Health for All Policy Framework for the WHO European Region, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 1999: 211.
 98. Dunn H.L., High-level wellness for man and society, "American Journal of Public Health" 1959; 49 (6): 786-792.
 99. Dunn H.L., What high-level wellness means, "Canadian Journal of Public Health/Revue Canadienne de Santé Publique" 1959; 50 (11): 447-457.
 100. Kirkland A., Critical perspectives on wellness, "J. Health Polit. Policy Law" 2014; 39 (5): 971-988.
 101. Blei D., The False Promises of Wellness Culture, JSTOR Daily, January 4, 2017.
 102. Hendricks K., Plummer S., Re-thinking wellness: A feminist approach to health and fitness, "Gender Forum" 2013; 45 (1): 99-107.
 103. Dahlgren G., Whitehead M., Policies and strategies to promote social equity in health. Background document to WHO - Strategy paper for Europe, Institute for Future Studies, Stockholm 1991: 11.
 104. The Secretary's Advisory Committee on Health Promotion and Disease Prevention Objectives for 2020, Phase I report. Recommendations for the framework and format of Healthy People 2020, 2008: 7.
 105. McQueen D.V., Manoncourt E., Cartier Y.N., Dinca I., Nurm U.K., The transferability of health promotion and education approaches between non-communicable diseases and communicable diseases - an analysis of evidence, "AIMS Public Health" 2014; 1 (4): 182-198.
 106. European Centre for Disease Prevention and Control, Transferability of health promotion and health education approaches between non-communicable and communicable diseases, ECDC, Stockholm 2014; https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/transferability-of-health-promotion-2014.pdf (accessed: 10.07.2018).
 107. Cieślik B., Podbielska H., Przegląd wybranych kwestionariuszy oceny jakości życia, "Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna" 2015; 21 (2): 102-135.
 108. Kindig D., Stoddart G., What is Population Health?, "Am. J. Public Health" 2003; 93 (3): 380-383.
 109. World Health Organization, The Global Reference List of 100 Core Health Indicators, WHO, Geneva 2015.
 110. European Commission, DG Health and Food Safety, European Core Health Indicators (ECHI).
 111. Newman M., Health as Expanding Consciousness, "Open Access Nursing Research" 2011.
 112. Jobst K.A., Shostak D., Whitehouse P.J., Diseases of meaning, manifestations of health, and metaphor, "J. Altern Complement Med." 1999; 5 (6): 495-502.
 113. Mittelmark M.B., Bauer G.F., The meaning of salutogenesis, in: Mittelmark M.B., Sagy S., Eriksson M., Bauer G.F., Pelikan J.M., Lindström B., Espnes G.A. (eds.), The Handbook of Salutogenesis, Springer 2017.
 114. Lindström B., Eriksson M., Salutogenesis, "Journal of Epidemiology and Community Health" 2005; 59: 440-442.
 115. Mittelmark M.B., Bull T., The salutogenic model of health in health promotion research, "Glob Health Promot." 2013; 20 (2): 30-38.
 116. Gochman D.S., Labels, systems, and motives: Some perspectives on future research, "Health Education Quarterly" 1982; 9 (2-3): 167-174.
 117. Cockerham W.C., Health Behavior. The Blackwell Encyclopedia of Sociology, 2007.
 118. Conner M., Norman P., Health behaviour: Current issues and challenges, "Psychology & Health" 2017; 32 (8): 895-906.
 119. Gruszczyńska M., Bąk-Sosnowska M., Plinta R., Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia, "Hygeia Public Health" 2015; 50 (4): 558-565.
 120. Kok G., Gottlieb N.H., Peters G.J., Mullen P.D., Parcel G.S., Ruiter R.A., Fernández M.E., Markham C., Bartholomew L.K., A taxonomy of behaviour change methods: An intervention mapping approach, "Health Psychol. Rev." 2016; 10 (3): 297-312.
 121. Kasl S.V., Cobb S., Health behavior, illness behavior, and sick-role behavior. I. Health and illness behavior, "Archives of Environmental Health: An International Journal" 1966; 12 (2): 246-266.
 122. Kasl S.V., Cobb S., Health behavior, illness behavior, and sick-role behavior. II. Sick role behavior, "Archives of Environmental Health: An International Journal" 1966; 12 (4): 531-541.
 123. Cianciara D., Samoopieka i samoleczenie, in: Zarys współczesnej promocji zdrowia, Wyd. Lekarskie Health Promotion WL, Warszawa 2010: 131-141.
 124. World Health Organization, The Role of the Pharmacist in Self-Care and Self-Medication, WHO, Hague 1998: 2-3.
 125. World Health Organization, Guidelines for the Regulatory Assessment of Medicinal Products for use in Self-Medication, WHO, Geneva 2000: 9-10.
 126. Poortaghi S., Raiesifar A., Bozorgzad P., Golzari S.E.J., Parvizy S., Rafii F., Evolutionary concept analysis of health seeking behavior in nursing: A systematic review, "BMC Health Serv. Res." 2015; 15: 523.
 127. MacKian S., A review of health seeking behaviour: Problem and properties. University of Manchester. Health Systems Development Programme, HSD/WP/05/03.
 128. Grady P.A., Gough L.L, Self-management: A comprehensive approach to management of chronic conditions, "Am. J. Public Health" 2014; 104 (8): e25-e31.
 129. Clark N.M., Becker M.H., Janz N.K., Lorig K., Rakowski W., Anderson L., Self-management of chronic disease by older adults: A review and questions for research, "J. Aging Health" 1991; 3 (1): 3-27.
 130. Smith J.A., The idea of health: a philosophical inquiry, "Adv. Nurs Sci." 1981; 3 (3): 43-50.
 131. Stanley D., Health, wellness and illness, in: Berman A., Snyder S.J., Kozier B., Erb G.L., Levett-Jones T., Dwyer T., Hales M., Harvey N., Moxham L., Park T., Parker B., Reid-Searl K., Stanley D., Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing Australian Edition, Pearson Australia, Melbourne 2015: 335-336.
 132. Blue S., Shove E., Carmona C., Kelly M.P., Theories of practice and public health: Understanding (un)healthy practices, "Critical Public Health" 2016; 26 (1): 36-50.
 133. Carvalho G.S., Dantas C., Rauma A.L., Luzi D., Ruggieri R., Bogner F., Geier C., Caussidier C., Berger D., Clément P., Comparing health education approaches in textbooks of sixteen countries, "Science Education International" 2008; 19 (2): 133-146.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.18.023.10561
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu