BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bakhnivskyi Valentyn (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Miejski Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie)
Title
Zapadalność i umieralność z powodu odry na Ukrainie. Implikacje dla działań profilaktycznych
Incidence and Mortality from Measles in Ukraine - Implication for Preventive Action
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, t. 16, nr 4, s. 232-240, rys., tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Choroby, Profilaktyka zdrowotna, Prewencja, Umieralność
Illness, Preventive health care, Prevention, Mortality
Note
summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Zdrowie ludności jest powszechnie traktowane jako jedna z najwyższych wartości w życiu każdego człowieka. Jest podstawowym i bodaj często najbardziej niezbędnym składnikiem, zarówno jednostkowego dobrostanu, jak i społeczno-gospodarczego rozwoju każdego kraju. Choroby zakaźne od zawsze stanowiły niebezpieczeństwo, bezpośrednio zagrażając życiu człowieka, a także jego zdrowiu, głównie z powodu wywoływanych przez nie powikłań, prowadzących często do trwałej niepełnosprawności. Odra jest wysoce zakaźną chorobą wirusową. Wprawdzie w 2002 roku nie zarejestrowano żadnego przypadku w Ameryce Północnej i w niektórych krajach Europy, ale mimo to nadal stanowi częstą przyczynę zachorowań i śmierci wśród małych dzieci na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, pomimo dostępności bezpiecznej i skutecznie działającej szczepionki. (fragment tekstu

According to the definition of the World Bank and World Health Organization, health of the population is one of the main factors for the development of the economy and the social well-being of each country. Several positive changes have recently occurred in the health care field of Ukraine. However, despite of that the state of health of this country's population is currently assessed as insufficient. Since independence in 1991 Ukraine has not reached such a level of measles virus elimination as the Member States of the European Union. The aim of this article is to analyze the level of morbidity and mortality due to measles and the state of measles vaccination in Ukraine. In 2018, 53 219 measles cases were registered in Ukraine (incidence rate - 125, 47 per 100,000). The situation compared to the previous year deteriorated significantly and was 12-fold. In 2018, 16 people died of measles - 12 children and 4 adults. The status of inoculation of children under one year of age was 91%, which was less by 2% compared to 2017, but twice as much as in 2016, where only 46% children aged less than 1 year were vaccinated. Indicators of the epidemiological situation in Ukraine in 2018 deteriorated to a large extent compared to 2017. Based on the current trends in measles vaccination and the frequency of its occurrence, it could be argued that the elimination of measles is very much at risk due to both migration and the rapid development of anti-vaccine movements. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Effective aid, better health: Report prepared for the Accra High Level Forum on aid effectiveness, 2-4 September 2008, WHO; https://www.who.int/hdp/publications/en/ (dostęp: 20.02.2019).
 2. Simons E., Ferrari M., Fricks J., Wannemuehler K., Anand A., Burton A., Strebel P., Assessment of the 2010 global measles mortality reduction goal: results from a model of surveillance data, "Lancet" 2012; 379: 2173-2178.
 3. Oficjalna strona internetowa WHO; https://www.who.int/immunization/diseases/measles/en/ (dostęp: 20.12.2018).
 4. Magurano F., Baggieri M., Mazzilli F. at al., Measles in Italy: Viral strains and crossing borders, "International Journal of Infection Diseases" 2019; 79: 199-201.
 5. Coroczny raport o stanie zdrowia ludności, sytuacji sanitarno-epidemiologicznej i wynikach działalności systemu ochrony zdrowia Ukrainy, 2017 rok, red. W.W. Szafrański, Kijów 2018, s. 10.
 6. Romaniuk P., Semigina T., Ukrainian health care system and its chances for successful transition from Soviet legacies, "Global Health" 2018; 14: 116.
 7. Stepurko Т., Semigina T., Health Index. Ukraine - 2017. Results of the national household survey, Kyiv 2018; http://health-index.com.ua/zvit-index-2017-eng.pdf (dostęp: 25.03.2019).
 8. World Health Organization (WHO), Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020, WHO, Geneva 2012.
 9. Moss W., Measles, "Lancet" 2017; 390: 2490-2502.
 10. Bogusz J., Paradowska-Stankiewicz I., Measles in Poland in 2016, "Epidemiological Chronicle" 2018; 72 (3): 267-274.
 11. Datta S.S, O'Connor P.M, Jankovic D., Muscat M., Ben Mamou M.C., Singh S., Kaloumenos T., Reef S., Papania M., Butler R., Progress and challenges in measles and rubella elimination in the WHO European Region, "Vaccine" 2018; 36: 5408-5415.
 12. Durrheim D.N., Crowcroft N.S., Strebel P.M., Measles - The epidemiology of elimination, "Vaccine" 2014; 32: 6880-6883.
 13. Nowak-Starz G., Salwa A., Siwek M., Babiarz A., Zięba E., Zachorowania na odrę - aktualny problem epidemiologiczny w Polsce i na świecie, "Zdrowie Publiczne Standardem Dobrostanu", Rozdział XVI, 227-236.
 14. Progress Toward Measles Elimination and CRS Prevention in Europe. February 8-10, 2015 Rome, Italy.
 15. WHO Annual World Health Statistics Report, 2018; https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1 (dostęp: 12.02.2019).
 16. Wadman M., Measles cases have tripled in Europe, fueled by Ukrainian outbreak, "Science" 2019, Feb. 12.
 17. The United Nations, Ukraine Ukraine's efforts to stop measles outbreak continue as case total increases; http://www.un.org.ua/en/information-centre/news/4275-ukraine-s-efforts-to-stop-measles-outbreak-continue-as-case-total-increases (dostęp: 31.03.2019).
 18. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Zdrowia Ukrainy; http://moz.gov.ua/article/news/operativni-dani-zahvorjuvanosti-na-kir-ta-analiz-zahvorjuvanosti-za-2018-rok (dostęp: 31.03.2019).
 19. Oficjalna strona internetowa Centrum Zdrowia Publicznego Ukrainy Ministerstwa Zdrowia Ukrainy; https://phc.org.ua/pages/diseases/other_social_diseases/measles (dostęp: 21.02.2019).
 20. Velicko I., Müller L.L., Pebody R., Gergonne B., Aidyralieva C., Kostiuchenko N., Spika J.S., Nationwide measles epidemic in Ukraine: The effect of low vaccine effectiveness, "Vaccine" 2008; 26 (52): 6980-6985.
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia Ukrainy z dnia 9 września 2017 roku, Nr 1082 "O realizacji działań w zakresie immunizacji przeciwko odrze na Ukrainie".
 22. Coppeta L., Pietroiusti A., Morucci L., Neri A., Ferarro M., Magrini A., Workplace vaccination against measles in a teaching hospital of Rome, "Journal of Hospital Infection" 2018; 101(3): 364-365.
 23. Kozela M., Zabdyr-Jamróz M., 6 mitów na temat szczepionek, Blog Zdrowia Publicznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 16.11.2018; https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/blog/6-mitow-na-temat-szczepionek/ (dostęp: 10.01.2019).
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.18.026.10564
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu