BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dźwigoł-Barosz Mariola (Silesian University of Technology)
Title
The Career of a Female Manager
Source
Organization & Management : Scientific Quarterly, 2019, nr 4 (48), s. 17-26, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Kariera menedżera, Kobieta w biznesie, Pozycja zawodowa kobiet
Manager career, Women in business, Professional position of women
Note
summ.
Abstract
The article discusses issues related to the contemporary approach to the professional career of a female manager. A special focus has been placed on the conditions influencing the shaping of women's careers. The findings of own research on the perception of women's careers at managerial positions in modern companies are presented. The considerations are complemented by an attempt to interpret the reasons for the approach to women's careers. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bańka, A. (2000). Działalność zawodowa i publiczna. In J. Strelau (ed.), Psychologia (p. 314). Gdańsk: GWP.
 2. Blustein, D.L. (2011). Vocational Psychology at the fork in the Road: Staying the course or taking the road less traveled. Journal of Career Assessment, 19.
 3. Bohdziewicz, P. (2010). Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4.
 4. Budrowska, B., Duch, D., Titkow, A. (2003). Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 5. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (15.04.2011), http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/505499,kobiety_bryluja_w_biznesie_przybywa_tez_pan_ktore_przynosza_do_domu_wiecej_pieniedzy_niz_ich_mezowie.html, 14.12.2018.
 6. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. In Puls Biznesu, 08.03.2012.
 7. CBOS. Kobieta pracująca. Komunikat z badań, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_028_13. PDF, 28.09.2016.
 8. Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.
 9. Frańczak, H., Georgijew, I. (2012). Kobiety i władza w biznesie. Thinktank, zima.
 10. Gizicka, D. (2009). Praca zawodowa kobiety a jej miejsce w rodzinie. In: M. Szyszka (ed.), Społeczeństwo, przestrzeń, rodzina. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce. Lublin.
 11. Hewlett, S.A., Buck, L.C. (2006). Odejścia i powroty. Czyli jak zatrzymać utalentowane kobiety na ścieżce zawodowej. In Kobiety i biznes. Gliwice: Helion.
 12. http://www.gk24.pl/, 31.01.2012.
 13. Leung, Yuen (2012). Context - Resonant Systems. Perspectives in Career Theory. In: M. McMahon, M. Watson, W. Patton (eds), Handbook of Career Development.
 14. Lisowska, E. (2009). Kobiecy styl zarządzania. Gliwice: Helion.
 15. McMahon, M. (2014). New Trends in Theory Development in Career Psychology. New York.
 16. Raport z badania mechanizmów budowania pozycji w organizacji oraz sposobów wywierania wpływu przez osoby zajmujące wyższe stanowiska menedżerskie w Polsce: Kobiety i władza w biznesie. Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji? Deloitte, październik 2012.
 17. Suchar, M. (2003). Kariera i rozwój zawodowy. Gdańsk.
 18. Terjesen, S. Senior Women managers: Leveraging Embedded Career Capital in New Ventures. Career Development International, 10(3).
 19. Tomaszewska-Lipiec, R. (2016). Eksternalizacja odpowiedzialności w obszarze kariery zawodowej. Ruch Pedagogiczny, 1.
 20. Wiatrowski, Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz.
 21. Wittenberg-Cox, A., Maitland, A. (2010). Kobiety i ich wpływ na biznes. Nowa rewolucja gospodarcza. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 22. Vinnicombe, S., Bank, J. (2003). Women with Attitude. London: Routledge.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1899-6116.2019.48.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu