BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musioł-Urbańczyk Anna (Silesian University of Technology), Sorychta-Wojsczyk Barbara (Silesian University of Technology)
Title
Assumptions for the Construction of a Project Management System in the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis
Source
Organization & Management : Scientific Quarterly, 2019, nr 4 (48), s. 77-86, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Efektywność organizacji, Obszar metropolitalny
Project management, Organisation effectiveness, Metropolitan area
Note
summ.
Abstract
The article presents the assumptions for the construction of a project management system in the GZM Metropolis, which will contribute to raising the effectiveness of functioning of the Metropolitan Office. The proposed project management system will be adapted to reflect the specific character, the needs and the conditions for the functioning of the newly created organization, i.e. the GZM Metropolis. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act of 9 March 2017 on the Metropolitan Union in the Silesian Voivodeship. Journal of Laws of 2017, item 730.
 2. Disposition no. 3/2018 of the President of the Management Board of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis of 9 January 2018 on the adoption of regulations for the grant of public procurement, to which the provisions of the Public Procurement Act, including any annexes thereto, shall not apply.
 3. Dolata, M. (2013). Dojrzałość projektowa podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Dojrzałość projektowa jako mechanizm identyfikacji przyczyn sukcesów i porażek w zarządzaniu projektami. Organizacja i Kierowanie, 5(158). Warszawa: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, SGH.
 4. Dolata, M. (2014). Identyfikacja i kształtowanie kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu projektami jako mechanizm zapewnienia doskonałości w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Prace Naukowe, 356. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
 5. http://bip.metropoliagzm.pl/artykul/30624/124488/uchwala-nr-xii-73-2018-zgromadzeniagornoslasko-zaglebiowskiej-metropolii, 12.03.2019.
 6. ISO 21500: 2012 - Guidance on project management.
 7. Jałocha, B. (2014). Zarządzanie portfelem projektów. Koncepcje biznesowe, a praktyka organizacji publicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 8. Jaskanis, A., Marczewska, M., Darecki, M. (2015). Zarządzanie projektami w administracji publicznej. Warszawa: PRESSCOM Sp. z o.o.
 9. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. PMBOK Guide, 2000 Edition (2003). Warszawa: Wyd. MT & DC.
 10. Organizational Regulations of the Metropolitan Office of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis (GZM). Appendix 2 to resolution no. 37/2017 of the Management Board of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis of 18 December 2017.
 11. Prawelska-Skrzypek, G., Jałocha, B. (2014). Projektyzacja sektora publicznego w Polsce - implikacje dla organizacji samorządu terytorialnego. Zarządzanie Publiczne, 3(27).
 12. PRINCE2 - Skuteczne Zarządzanie Projektem.
 13. Przywojska, J., Podgórniak-Krzykacz, A. (2017). Zarządzanie publiczne w świetle strategii wojewódzkich. Łodź: Instytut Diagnoz i Analiz Społecznych.
 14. Statute of the "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis" Metropolitan Union. Appendix to resolution No. V/1/2018 of the Assembly of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis of 16.02.2018.
 15. The Public Procurement Act of 29 January 2004 Journal of Laws of 2004, No. 19, item 177, Journal of Laws of 2017, item 1579, 2018.
 16. Wirkus, M. (2013). Metodyki zarządzania projektami - przegląd. In: Wirkus, M., Roszkowski, H., Dostatni, E., Gierulski, W. (eds.), Collective study edited by Zarządzanie projektem. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1899-6116.2019.48.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu