BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Katula Richard (University Boston, Massachusetts)
Title
The Evolution of Political Narratives in the Digital Age in the United States of America
Ewolucja narracji politycznych w Stanach Zjednoczonych w erze cyfrowej
Source
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 42, s. 27-38, fot., bibliogr. 10 poz.
Horizons of Education
Issue title
Narracja - perspektywa interdyscyplinarna
Keyword
Polityka, Big Data, Reklama polityczna
Politics, Big Data, Political advertising
Note
streszcz., summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób narracje polityczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a konkretnie reklamy kampanii prezydenckich, stawiały czoła problemowi ich odbiorców. PROBLEMY I METODY BADAWCZE: Dzięki zastosowaniu metody analizy historycznej i krytycznej w artykule prześledzona została koncepcja "obecności" na przykładzie uwypuklania informacji korzystnych dla kandydata bez odnoszenia się do osoby rywala oraz przedstawiania informacji, które dotyczą konkretnych problemów wyborców. PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna się od analizy genezy założenia dotyczącego istnienia "rozsądnego człowieka" jako odbiorcy demokratycznych rytuałów wyborczych. Ten historyczny wzorzec zastosowany został następnie do współczesnych amerykańskich kampanii prezydenckich, począwszy od okresu oratorskiego (około 1896), przez okresy zdominowane przez radio (1925- 1950) i telewizję (1960-2004). W artykule postawiona została teza, iż problem obecności w tych okresach nie został rozwiązany. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Esej pokazuje, w jaki sposób Big Data i wykorzystanie tych danych do analizy psychograficznej (uzupełniającej tradycyjną analizę demograficzną) rozwiązuje problem obecności, umożliwiając kandydatom precyzyjne dopasowanie narracji do osób i ich konkretnych zainteresowań. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Artykuł kończy się ostrzeżeniem przed tendencją do "samozadowolenia" i zagrożeniem dla demokracji związanym z oczyszczeniem narracji politycznych z ich "rywalizacyjnej" zawartości. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The objective of this essay is to demonstrate how political narratives in the United States of America, specifically, Presidential campaign advertisements, have addressed the problem of audience. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Through historical and critical analysis/research the essay traces the concept of presence , i.e. foregrounding information favorable to the candidate without incurring opposition, and, foregrounding information that addresses each voter's specific issues. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The essay begins by reviewing the origins of the "reasonable man" assumption of audience in contested rituals in a democracy. It then applies that historic standard to modern American Presidential campaigns beginning with the oratorical period (circa 1896) and continuing through the periods dominated by radio (1925-1950) and television (1960-2004). The essay argues that the problem of presence was never resolved in these periods. RESEARCH RESULTS: The essay demonstrates how Big Data and the use of that data for psychographic analysis (in addition to the traditional demographic analysis) solves the problem of presence by allowing candidates to micro -target narratives to individuals and their specific interests. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The essay concludes with a cautionary note about the trend toward "self -assent," and the societal danger its poses for purging political narratives of their "contested" value to a democracy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Caplan, H., trans. Ad Herennium, [Cicero]. (1968). Cambridge: Harvard University Press.
  2. Hasson, D. (n.d.). Mass Mailings Turn to Micro Targeting. Winning Campaigns. Retrieved from:Campaigns Archive Articles/Mass Mailing Turns to Micro Targeting.html (access: 01.06.2018).
  3. Jamieson, K. (1996). Packaging the Presidency. New York: Oxford University Press.
  4. Jamieson, K. (2005). Electing the President, 2004: The Insider's View. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
  5. Kenski, K. (2006). Design Concepts for the Rolling Cross Section Approach. Capturing Campaign Dynamics 2000 & 2004. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
  6. Miller, C.C. (2008, November 7). How Obama's Internet Campaign Changed Politics. The New York Times. Retrieved from: https://bits.blogs.nytimes.com/2008/11/07 (access: 01.06.2018).
  7. Nix, A. (2016) The Power of Big Data and Psychographics [Video file]. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=CgYvf3Ckdso (access: 01.06.2016).
  8. Parscale, B. (2017, October 8). Facebook "embeds" Russia and the Trump campaign's secret weapon [Video file]. Retrieved from: https://www.CBSnews.co/news/facebook embeds russia and the trump campaigns secret weapon (access: 01.06.2016).
  9. Perelman, C. & Olbrechts Tyteca, L. (1969). The New Rhetoric. South Bend, IN: University of Notre Dame Press.
  10. West, D. (2005). Air Wars, 4th ed. Washington, D.C.: CQ Press.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174202
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu