BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szaja Marta (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług), Ślebocka Magdalena (Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Title
Wspólnoty lokalne w kształtowaniu procesów rewitalizacyjnych
Local Communities in Shaping Revitalization Processes
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(1), s. 309-320, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Partycypacja społeczna, Rewitalizacja, Samorząd terytorialny
Social participation, Revitalization, Local government
Note
Kody JEL: R11, R51, R58
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania jest sposób gospodarowania i ożywiania zdegradowanej tkanki miejskiej przy aktywnym zaangażowaniu lokalnych odbiorców. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim zakresie wspólnoty lokalne mają wpływ na przebieg procesów rewitalizacyjnych w mieście. W konkluzjach wskazano na potrzebę podejmowania nieustannych działań zwiększających liczbę aktywnych grup lokalnych podmiotów w programie rewitalizacji. Gwarantuje to bowiem jego skuteczność i utrzymanie pożądanego efektu w dłuższej perspektywie. W toku prac badawczych wykorzystano metody analizy i krytyki piśmiennictwa, analizę ekonomiczną, metody indywidualnych przypadków, techniki obserwacji zewnętrznej i techniki badań dokumentów.(abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is to present the significance of social participation in revitalization process in urban areas. On the basis of the available literature and source documents of the city of Łódź, the paper discusses the basic financial sources of financing revitalization projects and the social challenges that local authorities face when trying to resuscitate degraded areas (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barański, M., Kantyka, S., Kubas, S., Kuś, M. (2007). Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 2. Belniak, S. (2009). Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 3. BIP Łódź (2017). Pobrane z: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/programy-publikacje-raporty/ inwestycje/program-zielone-podworka/ (25.06.2018).
 4. Biuro ds. Rewitalizacji UMŁ (2016). Gminny Program Rewitalizacji Łodzi 2026+, s. 106. Pobrane z: https://wuplodz.praca.gov.pl/documents/1135458/1462240/ Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi ( 28 września 2016)/e1e3de39-31d5-42f4-9bc4-b19b8be0bd08?t=1481885513831 (20.06.2018).
 5. Centrum Wiedzy (2014). Pobrane z: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2015/10/p_8245_ f5a26cff.pdf (25.06.2018).
 6. Centrum Wiedzy (2018). Program Animacyjny - Mikrodziałania i mikrowsparcia. Pobrane z: http:// centrumwiedzy.org/programy-spoleczne/animacyjny/ (20.06.2018).
 7. DiverCITY2 (2016). Pobrane z: https://www.slideshare.net/Wroclawska_Rewitalizacja/divercity- 2-ebook-pl (26.06.2018).
 8. Gagacka, M. (2003). Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego po reformie systemu administracji w świetle badań empirycznych. [W:] A. Piekara (red.), Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001 (s. 326-327). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.
 9. Gliński, P., Palska, H. (1997). Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej. [W:] A. Domański, A. Rychard (red.), Elementy nowego ładu (s. 365). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 10. GUS (2018). Baza demografia. Pobrane z: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables. aspx (25.06.2018).
 11. LUDA-Team (2006). LUDA E-compendium: Handbook E3. A community-based approach to sustainable urban regeneration: the key role of participation and futures workshops. School of the Built Environment, Napier University, Edinburgh and the Futures Academy at Dublin Institute of Technology.
 12. Opus (2018). Pobrane z: http://opus.org.pl/ (26.06.2018).
 13. Pająk, K. (2007). Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 14. Parry, G., Moyser, G., Day, N. (1992). Political Participation and Democracy in Britain. Cambridge: Cambridge University Press.
 15. Parysek, J.J. (2005). Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 16. Pirveli, M. (2008). Rewitalizacja przestrzeni wytworzonej społecznie. [W:] M. Kowalewski (red.), Zmieniając miasto - wokół teorii i praktyki rewitalizacji (s. 26-34). Poznań: Fundacja Twórców Architektury (FTA).
 17. Sadowska, B. (2010). Gospodarka mieszkaniowa w gminach - aspekty finansowe i organizacyjne. [W:] Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie (s. 411-422). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 18. Sikora, J. (2001). Lokalne układy społeczne. [W:] S. Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania (s. 78). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 19. Sinning, H., Scholles, F. (2001). Weitergehende Formen der Partizipation in der Stadtplanung. [W:] D. Fürst, F. Scholles (Hrsg), Handbuch Theorien + Methoden der Raum- und Umweltplanung, Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur (s. 361-368). Dortmund: Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur.
 20. Słodczyk, S. (2003). Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Studia i Monografie, 298, 109-110.
 21. Smagacz, M. (2008). Rewitalizacja - o tęsknocie za utopią. [W:] M. Kowalewski (red.), Zmieniając miasto - wokół teorii i praktyki rewitalizacji (s. 11-12). Poznań: Fundacja Twórców Architektury (FTA).
 22. Swianiewicz, A., Klimska, U., Mielczarek, A. (2004). Nierówne koalicje - liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 23. Szaja, M. (2016). Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 24. Ślebocka, M. (2018). Wykorzystanie analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego dla potrzeb przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Łodzi. Ekonomiczne Problemy Usług, 12, 257-268.
 25. UM Łódź (2018). Pobrane z: http://archiwum.uml.lodz.pl/rewitalizacja/projekty/rewitalizacja_ obszarowa_centrum_lodzi/ (25.06.2018).
 26. Ustawa z 9.10.2015 o rewitalizacji. Dz.U. 2017, poz. 1023 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/1-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu