BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Różycka Monika (West-Pomeranian School of Business)
Title
Women in Finance
Kobiety w finansach
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 133(2), s. 19-28, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Kobieta w biznesie
Women in business
Note
Kody JEL: D10, G00, I16, L26
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja wybranych badań związanych z różnorodnością na poziomie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet w Polsce na tle wskaźników międzynarodowych i europejskich. Również pokazanie analiz dotyczących podejścia kobiet do produktów inwestycyjnych. Pomiaru równości kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i gospodarczym w tle światowym i europejskim można dokonać aktualnie za pomocą dwóch najbardziej znanych indeksów, a mianowicie: Global Gender Gap Index (GGG), Gender Equality Index (GEI) czy Gender Balance Index. Polska w rankingu globalnym w 2017 r. (na 144 kraje) znalazła się na 39 pozycji, natomiast wyniki pomiarów GEI pokazują, iż wśród 27 krajów europejskich, Polska jest w grupie państw o najniższym poziomie równości - nasz kraj wyprzedziły Litwa, Bułgaria i Białoruś. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present selected research related to diversity at the economic level, with particular emphasis on the situation of women in Poland against the background of international and European indicators, and also to show an analysis of women's approach to investment products.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Accenture (2017). Gender to Equal. Retrieved from: https://www.accenture.com/ t20170403T052457Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-45/Accenture-IWD-2017-Research- Getting-To-Equal.pdf (23.01.2018).
 2. Brzezinski, M. (2012). Znaj swoją wartość. Warsaw: Studio Emka.^6 Deutsche Bank (2016). Report. Retrieved from: https://www.deutschebank.pl/biuro-prasowe/raportyi- analizy/kategoria-materialy-analityczne/jak-inwestuja-kobiety-rozwaznie-ale-i-zachowawczo. html (12.10.2016).
 3. European Institute for Gender Equality (2013). Gender Equality Index Report 2013. Retrieved from: http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/GenderEqualityIndex Report.pdf (12.06.2017).
 4. Fisher, H. (2003). Pierwsza płeć. Warsaw: Jacek Santorski&Co.
 5. Gillet, R., Wąsowski, M. (2017). Brak kobiet na liście najlepiej opłacanych CEO to objaw głębszego problemu. Retrieved from: https://businessinsider.com.pl/firmy/kobiety-wsrod-najlepiej-zarabiajacych- managerow-ceo/p3w40ew (04.09.2017).
 6. Hajec, M. (2015). Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2015 roku. Retrieved from: http://wynagrodzenia. pl/artykul/wynagrodzenia-kobiet-i-mezczyzn-w-2015-roku (23.06.2017).
 7. Haponiuk, M. (2017). Płaca za pracę, nie za płeć. (S)prawa Polek, 12, 80-85.
 8. Hatalska, N. (2017). Trendbook, Hatalska.com, Retrieved from: http://hatalska.com/2017/03/16/ trendbook2017-zapraszam-do-lektury/ (02.08.2017).
 9. Hisrich, R.D. (1985). The woman entrepreneur: characteristics, skills, problem and prescriptions for success. [In:] D.L. Sexton, R.W. Sailor (eds.), The Art and Science of EntrepreneurshipCambridge, MA: Ballinger.
 10. Kupczyk, T. (2009). Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
 11. Lisowska, E. (no year), Kobiety w zarządach i radach nadzorczych. Retrieved from: http://www. spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/files/kobiety_w_zarzadach.pdf (02.12.2016).
 12. Lisowska, E. (2011). Kobiecy styl zarządzania. Onepress.
 13. Lisowska, E. (2012). Przedsiębiorczość kobiet i ich wkład w rozwój gospodarczy. [In:] K., Nadana- Sokołowska, M. Rudaś-Grodzka, E. Serafin (eds.), Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie.
 14. Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji. Warsaw: IBN PAN.
 15. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014). Więcej równości - więcej korzyści gospodarce. Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010-2013. Warsaw.
 16. McAdam, M. (2013). Female entrepreneurship. London-New York: Routlege Taylor & Francis Group.
 17. Najlepiej zarabiające kobiety w amerykańskim biznesie (2015). Forbes. Retrieved from: http:// kariera.forbes.pl/najlepiejzarabiajace-kobiety-w-amerykanskim-biznesie,artykuly,196577, 1, 1.html (24.08.2017).
 18. OMFIF (2018). Gender Balance Index. Retrieved from: http://thinktank.omfif.org/genderbalanceindex2018 (06.04.2018).
 19. Pramerica (2018). Polki w świecie finansów - niezależne, pewne siebie, wyedukowane i przezorne. Retrieved from: https://www.pramerica.pl/wpcontent/uploads/2018/03/Pramerica_Press_ Release_08_03_18.pdf (08.03.2018).
 20. Sandberg, S. (2016). Włącz się do gry. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.
 21. World Economic Forum (2016). Insight Report, The Global Gender Gap Report 2016 Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016. pdf (12.04.2017).
 22. World Economic Forum (2017). Insight Report, The Global Gender Gap Report 2017. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf (05.04.2017).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.133/2-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu