BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waligórska-Kotfas Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Title
Supply on Infobrokering Services Market in Poland in View of Empirical Studies
Podaż na rynku usług infobrokerskich w Polsce w świetle badań empirycznych
Source
Współczesne Problemy Ekonomiczne, 2018, nr 2(17), s. 19-30, tab., fig., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Usługi informacyjne, Usługi
Information services, Services
Note
JEL Classification: L84, L86
streszcz., summ.
Abstract
Rewolucja w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) implikuje powstawanie nowych usług informacyjnych, mianowicie usług infobrokerskich, które są usługami świadczonymi na zasadzie outsourcingu i polegają na akwizycji, agregacji i akredytacji informacji. W pierwszej części artykułu zarysowano istotę usług infobrokerskich. Następnie przedstawiono wyniki badań własnych w zakresie podaży na rynku usług infobrokerskich w Polsce. W ostatniej części publikacji skoncentrowano się na porównaniu wyników badań własnych i badań zastanych. Konkluzją jest empiryczne zweryfikowanie tezy o chwiejności podaży na badanym rynku(abstrakt oryginalny)

The revolution in information and communication technologies (ICT) has implied the emergence of new information services, namely information brokerage services, which provide commercial acquisition, aggregation, and accreditation of information. The reflections on the topic of this paper are firstly focused on the infobrokering services provision. Furthermore, the results of primary research concerning supply on infobrokering services market in Poland are shown. Subsequently, the comparison of the primary and secondary research is conducted, so that the instability of the supply is confirmed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bates, M.E. (2007). Info-Entrepreneurship: A Resource Guide for the Independent Information Professional. Retrieved from: http://www.aiip.org/resources/Documents/Public/DocInfo EntrResourceGuide2009Jan.pdf (16.05.2017).
 2. Cisek, S. (2007a). Broker informacji: istota zawodu. Retrieved from: http://eprints.rclis.org/ 10880/1/Cisek_broker_informacji_istota.pdf (16.05.2017).
 3. Cisek, S. (2007b). Infobrokerstwo w Polsce: stan obecny i perspektywy. IX Forum INT, Zakopane, 25-28.09.2007. Retrieved from: http://www.slideshare.net/sabinacisek/info brokerstwo- w-polsce-stan-obecny (3.08.2015).
 4. Firmy.net Catalogue (2015). Retrieved from: https://katalog-firmy.net (16.03.2015).
 5. Google.pl (2015). Retrieved from: https://www.google.pl (15.03.2015).
 6. Grala, B., Kozakiewicz, W. (2007). Infobrokering and Searching the Deep Web - the New Role of Employee of the Department of Medical Scientific Information. Retrieved from: http:// www.eahil.eu/conferences/2007Krakow/www.bm.cmuj.krakow.pl/eahil/proceedings/oral/ Grala i Kozakiewicz.pdf (16.05.2017).
 7. Hrabiec-Hojda, P. (2013). Specyfika usług infobrokerskich a kompetencje informacyjne infobrokera. Biblioteka Nostra, 1 (31), 87-95.
 8. IDC (2014). The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things. Retrieved from: https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-digital- universe-2014.pdf (16.05.2017).
 9. Internet Archive Wayback Machine (2015). Retrieved from: http://web.archive.org/ web/20031023063145/http://www.infobroker.dll.pl (31.03.2015).
 10. Kamińska, M.H. (2008). Infobrokerstwo w Polsce. Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne, 1-4 (51-55), 374-399.
 11. MPiPS (2010). Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 12. MR (2007). Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007. Retrieved from: https://prod.ceidg. gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;439165b7-9e89-4efb-8538-43878ad8ea94 (16.05.2017).
 13. Nizioł, K. (2010). Infobrokering w Polsce - wyniki badań w środowisku praktyków zawodu. PTINT, 4, 3-19.
 14. ODI.PL Catalogue (2015). Retrieved from: http://www.odi.pl (14.03.2015).
 15. PanoramaFirm Catalogue (2015). Retrieved from: https://panoramafirm.pl (18.03.2015).
 16. Polska Baza Firm HBI (2015). Retrieved from: http://www.hbi.pl (15.03.2015).
 17. Polskie Książki Telefoniczne (2015). Retrieved from: https://www.pkt.pl (15.03.2015).
 18. RynekInformacji.pl (2014). Firmy infobrokerskie: zestawienie firm infobrokerskich (podmioty działające na terenie Polski na dzień 12 lutego 2014 r.). Retrieved from: http://rynek informacji. pl (15.03.2015).
 19. Teleadreson.pl (2015). Retrieved from: https://teleadreson.com (16.03.2015).
 20. Waligórska-Kotfas, A. (2017). Determinanty rozwoju usług infobrokerskich w Polsce. Unpublished doctoral dissertation. Szczecin: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
 21. Wenta, U. (2007). Broker informacji - nowy zawód na nowe czasy. Bibliotekarz Zachodniopomorski, 2, 38-45.
 22. Wiśniewska, K. (2009). Zarobki infobrokera sięgają nawet kilkudziesięciu tys. zł za zlecenie. Retrieved from: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/112337zarobki_infobrokera_siegaja_ nawet_kilkudziesieciu_tys_zl_za_zlecenie.html (2.08.2015).
 23. Yellow Pages (2015). Retrieved from: https://www.yellowpages.pl (15.03.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
2081-9579
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/wpe.2018.17-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu