BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzesik Katarzyna (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Guca Kinga (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
Screening study of life cycle assessment (LCA) of the electric kettle with SimaPro Software
Wstępna analiza cyklu życia czajnika elektrycznego z wykorzystaniem programu SimaPro
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/3, s. 57-68, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Analiza danych, Cykl życia produktu, Ocena cyklu życia
Data analysis, Product life cycle, Life Cycle Assessment (LCA)
Abstract
Analiza cyklu życia (LCA) jest techniką oceny aspektów środowiskowych związanych z produktem "od kołyski po grób". W LCA analizuje się potencjalne oddziaływania i aspekty środowiskowe w całym cyklu życia produktu, począwszy od wydobycia zasobów naturalnych, poprzez produkcję, użytkowanie aż do zagospodarowania odpadów powstałych po zużytym produkcie. Celem pracy jest przeprowadzenie wstępnego badania LCA, tzw. screening study, popularnego czajnika elektrycznego marki Zelmer model 17013, produkowanego, użytkowanego i zagospodarowanego jako odpad w Polsce. Informacje o strukturze i elementach składowanych czajnika pozyskano z instrukcji serwisowej oraz danych technicznych opublikowanych na stronie internetowej producenta. Badanie LCA (sreening study) zostało przeprowadzone z wykorzystaniem programu SimaPro, profesjonalnego narzędzia do pozyskiwania, analizowania i monitorowania aspektów środowiskowych produktów, w którym cykle życia mogą być modelowane w sposób systematyczny, zgodnie z normami ISO 14040. Wyniki badania LCA wskazują, że 99% całkowitego oddziaływania na środowisko podczas całego cyklu życia czajnika związane jest z fazą użytkowania produktu, tj. poborem energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce. Wszelkie wysiłki zmierzające do poprawy kwestii środowiskowych produktu powinny się koncentrować na optymalizacji fazy użytkowania - minimalizowaniu zużycia energii elektrycznej. Przedstawione badanie LCA jest analizą wstępną, z wykorzystaniem dostępnych danych zawartych w bazach programu SimaPro. Przeprowadzenie pełnego i dokładnego badania LCA było niemożliwe z uwagi na brak szczegółowych danych. Przedstawione wyniki badania mają pewne ograniczenia i nie powinny być wykorzystywane do porównywania produktów. (abstrakt oryginalny)

Life cycle assessment is an important tool to evaluate possible impacts associated with products. LCA is a "cradle-to-grave" approach, it addresses the environmental aspects and potential impacts throughout a product's life cycle from raw material acquisition through production, use, end of life treatment, recycling and final disposal. The goal of this paper is conducting the screening LCA of the popular electric kettle, Zelmer model 17013, manufactured, used and disposed in Poland. Data on the kettle structure and its components was obtained from service manual and from the technical data on this model published by the manufacturer. The screening LCA was conducted with SimaPro software, a professional tool to collect, analyze and monitor the environmental performance of products, in which life cycles could be modeled in a systematic way, following the ISO 14040 standards. The LCA results show that 99% of the total environmental impact during the entire life cycle of the electric kettle has the use stage of the product, that is consumption of electricity produced in Poland. All efforts to improve the environmental performance of this product should be put in optimising the use phase that is to minimize the electric energy consumption. The presented LCA is a screening study using already available data in SimaPro databases. Conducting the extensive study was not possible due to the lack of exact and detailed data. The study results have some limitations and definitely cannot be used to compare products. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. EN ISO 14040:2006: Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework. CEN European Committee for Standardization, Brussels 2006.
 2. Life Cycle Assessment: Principles and Practice. U.S. Environmental Protection Agency (EPA), May 2006.
 3. Grzesik K.: Wprowadzenie do oceny cyklu życia (LCA) - nowej techniki w ochronie środowiska (Introduction to Life Cycle Assessment - new technique in the environmental protection). Inżynieria Środowiska, t. 11, z. 1, 2006, pp. 101-113.
 4. Starting Life Cycling. The Life Cycle Initiative website, [on-line:] http://lcinitiative.unep.fr/sites/lcinit/default.asp?site=lcinit&page_id=11A26B55-8A61-4FDA-AE7F-47C13119E384 (access: 5.07.2010).
 5. Tool SimaPro7. LCA info Hub. European Platform on LCA, [on-line:] http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/tool2.vm?tid=216 (access: May 27, 2010).
 6. Goedkoop M., Schryver A., Oele M.: Introduction to LCA with SimaPro 7. Pre Consultants, February 2008.
 7. The Eco-indicator 99. A damage oriented method for Life Cycle Impact Assessment. Methodology report. Pre Consultants 2001.
 8. Instrukcja serwisowa czajnika elektrycznego typ 17Z013 (Service manual of the electric kettle model 17Z013). Zelmer, Rzeszów 2006, [on-line:] http://www.zelmer.pl/dokumentacja/sprzet_kuchenny/
 9. Technical data: model 17013. Zelmer. The website of Zelmer, [on-line:] http://www.zelmer.com/kitchen_appliances/cordless_ kettles/model_17z013/ (access: February 2011).
 10. Leaflet: Plastic kettle model 17Z013. Zelmer. The website of Zelmer, [on-line:] http://www.zelmer.com/leaflets/cordless_kettles/ (access: February 2011).
 11. Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2008-2009 (Structure of electricity production in years 2008-2009). The website of CIRE: Rynek energii elektrycznej (The market of electricity), [on-line:] http://www.cire.pl/rynekenergii/podstawa.php?smid=207produkcja (access: February 2011.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu