BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cellmer Radosław (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Spatial analysis of the effect of noise on the prices and value of residential real estates
Analiza przestrzenna oddziaływania hałasu na ceny i wartość nieruchomości mieszkaniowych
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/4, s. 13-28, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Wycena nieruchomości, Hałas, Analiza przestrzenna, Geostatystyka
Real estate valuation, Noise, Spatial analysis, Geostatistics
Abstract
W artykule przedstawiono metodykę, a także wyniki analizy przestrzennej dotyczącej oddziaływania hałasu na ceny nieruchomości mieszkaniowych z wykorzystaniem narzędzi GIS. Do oceny wpływu hałasu na ceny nieruchomości na analizowanym obszarze wykorzystano m.in. analizę wariancji oraz analizę regresji. Opracowanie kartograficzne przedstawiające siłę wpływu hałasu sporządzono, wykorzystując regresję geograficznie ważoną. Do opracowania mapy wykorzystano również interpolację przestrzenną metodą krigingu i kokrigingu, gdzie natężenie hałasu potraktowane zostało jako dodatkowa zmienna. (abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)

This paper presents the methodology and the results of spatial analyses investigating the impact of noise on the prices of residential real estate with the involvement of GIS tools. The impact of noise on real estate prices in the analyzed area was evaluated by analyses of variance and regression. A map indicating the strength of noise effects was generated with the use of the Geographically Weighted Regression (GWR) technique. Kriging and cokriging interpolation was used to generate a map of housing price distribution where noise intensity was input as an additional variable. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel A.: Complete Business Statistics. 2nd ed., Richard D. Irwin Inc., Burr Ridge, Illinois 1993.
 2. Andersson H., Jonsson L., Ögren M.: Property Prices and Exposure to Multiple Noise Sources: Hedonic Regression with Road and Railway Noise. Environmental Resource Economic, vol. 45, 2010, pp. 73-89.
 3. Anselin L.: Advances in Spatial Econometrics. Springer, Berlin 2004.
 4. Basu S., Thibodeau T.G.: Analysis of spatial autocorrelation in housing prices. Journal of Real Estate Finance and Economics, 17, 1998, pp. 61-85.
 5. Bateman I., Day B., Lake I., Lovett A.: The Effect of Road Traffic on Residential Property Values: A Literature Review and Hedonic Pricing Study. Study for Scottish Executive Development, 2001.
 6. Blanco J.C., Flindell I.: Property prices in urban areas affected by road traffic noise. Applied Acoustics, vol. 72, 2011, pp. 133-141.
 7. Brandt S., Maening W.: Road noise exposure and residential property prices: Evidence from Hamburg. Transportation Research, Part D 16, 2011, pp. 23-30.
 8. Charlton M., Fotheringham S.: Geographically Weighted Regression. National Centre for Geocomputation, Maynooth (Ireland) 2009.
 9. Davis J.C.: Statistics and Data Analysis in Geology. John Wiley & Sons, New York 1986.
 10. Dubin R.A.: Predicting House Prices Using Multiple Listings Data. Journal of Real Estate Finance and Economics, vol. 17, no. 1, 1998, pp. 35-59.
 11. Haining R.: Spatial Analysis of Regional Geostatistics Data. Cambridge University Press, 2003. Huang J.C., Palmquist R.B.: Environmental Conditions, Reservations Prices, and Time on the Market for Housing. Journal of Real Estate Finance and Economics, vol. 22, no. 2/3, 2001, pp. 203-219.
 12. Hughes W.T., Sirmans C.E.: Traffic Externalities and Single-Family House Prices. Journal of Regional Science, vol. 32, no. 4, 1992, pp. 487-500.
 13. Ismail S., Iman A., Kamaruddin N., Mohd H.: Spatial autocorrelation in hedonic model: Empirical evidence from Malaysia. International Real Estate Symposium "Benchmarking, Innovating and Sustaining Real Estate Market Dynamics", Kuala Lumpur (Malaysia) 2008.
 14. Kim K.S., Park S.J., Kweon Y.: Highway traffic noise effects on land price in an urban area. Transportation Research, Part D 12, 2007, pp. 275-280.
 15. Kubiak J.: Kartograficzne sposoby prezentacji zjawisk akustycznych na przykładzie wybranych map tematycznych. [in:] Sirko M., Cebrykow P. (red.), Prace i studia kartograficzne, Oddział Kartograficzny PTG, Lublin 2007, pp. 101-109.
 16. Kulczycki M., Ligas M.: Zastosowanie analizy przestrzennej do modelowania danych pochodzących z rynku nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 15, nr 3-4, 2007, pp. 145-154.
 17. Kwiecień J., Szopińska K., Sztubecka M.: Problem ochrony przed hałasem na terenach zurbanizowanych na przykładzie miasta Bydgoszcz. Ekologia i Technika vol. XVIII, nr 4, 2010, pp. 205-212.
 18. Leuangthong O., Khan K.D., Deutsch C.V.: Solved Problems in Geostatistics. John Wiley & Sons, 2008.
 19. Nelson J.P.: Highway Noise and Property Value: A Survey of Recent Evidence. Journal of Transport Economics and Policy, vol. 16, no. 2, 1982, pp. 117-138.
 20. Pace R.K., Barry R., Sirmans C.F.: Spatial Statistics and Real Estate. Journal of Real Estate Finance and Economics, vol. 17, no. 1, 1998, pp. 5-13.
 21. Schkade D.A., Payne J.W.: How People Respond to Contingent Valuation Questions. A Verbal Protocol Analysis of Wilingness to Pay for an Environmental Regulation. Journal of Environmental Economics and Management, vol. 26, no. 1, 1994, pp. 88-109.
 22. Smith V.K., Mansfield C.: Buying Time: Real and Hypothetical Offers. Journal of Environmental Economics and Management, vol. 36, no. 3, 1998, pp. 209-224.
 23. Stach A.: Analiza i modelowanie struktury przestrzennej. [in:] Zwoliński Z. (red.), GIS - platforma integracyjna geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009, pp. 115-144.
 24. Theebe M.: Planes, Trains and Automobiles: The Impact of Traffic Noise on House Prices. Journal of Real Estate Finance and Economics, vol. 28, 2004, pp. 209-234.
 25. Tu Y., Sun H., Yu S.: Spatial autocorrelations and urban housing market segmentation. Journal of Real Estate Financial and Economy, vol. 34, 2007, pp. 385-406.
 26. Wackernagel H.: Cokriging versus kriging In regionalized multivariate data analysis. Geoderma, vol. 62, 1994, pp. 83-92.
 27. Weber D., Englund E.J.: Evaluation and comparison of spatial interpolators. Mathematical Geology, vol. 24, no. 4, 1992, pp. 381-391.
 28. Wilhelmsson M.: The Impact of Traffic Noise on the Values of Single-family Houses. Journal of Environmental Planning and Management, vol. 43, no. 6, 2000, pp. 799-815.
 29. Kucharski R. (red.): Wytyczne opracowania map akustycznych. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2006.
 30. Zimmerman D., Pavlik C., Ruggles A., Armstrong M.P.: An experimental comparison of ordinary and universal kriging and inverse distance weighting. Mathematical Geology, vol. 31, no. 4, 1999, pp. 375-390.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu