BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrobak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Dudycz Helena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury serwerowej w instytucjach publicznych z wykorzystaniem rozwiązań hiperkonwergentnych
Reduction of maintenance costs of server infrastructure in public units with the use of hyper-convergent solutions
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 9-25, rys., tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
Instytucje publiczne, Systemy informatyczne, Infrastruktura informatyczna, Serwery
Public institutions, Computer system, IT infrastructure, Servers
Note
streszcz., summ.
Abstract
Utrzymywanie klasycznej 3?warstwowej infrastruktury serwerowej w organizacjach, szczególnie w instytucjach publicznych, często posiadających mocno ograniczony budżet IT oraz borykających się z brakiem personelu administracyjnego, jest wyzwaniem, któremu niejednokrotnie nie są w stanie sprostać. Nowe rozwiązania oraz możliwości utrzymywania aplikacji, wzrost popularności rozwiązań chmurowych i problemy utrzymywania działów IT powodują, że menedżerowie odpowiedzialni za utrzymywanie infrastruktury coraz częściej szukają sposobów, które umożliwią rozwiązanie tych problemów. Celem artykułu jest wskazanie możliwości obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury serwerowej w instytucjach publicznych poprzez zastosowanie rozwiązań hiperkonwergentnych. Niniejszy artykuł przedstawia ograniczenia modelu klasycznego oraz zalety nowych rozwiązań hiperkonwergentnych. Autorzy dokonują uproszczonej analizy porównawczej kosztów wdrożenia i utrzymania obu podejść tworzenia infrastruktury serwerowej w instytucjach publicznych. Przeprowadzone badania pozwalają na przedstawienie realnych korzyści organizacyjnych oraz kosztowych wynikających z zastosowania modelu serwerowni z użyciem rozwiązań hiperkonwergentnych. (abstrakt oryginalny)

Maintaining the classic three-tier server infrastructure in organizations, especially in public institutions, often with very limited IT budgets and administrative staff is often no longer able to meet the challenges they face. New solutions and application maintenance capabilities, growing popularity of cloud solutions and problems with maintaining IT departments cause that managers responsible for infrastructure maintenance are increasingly looking for solutions that will be able to tackle these problems. The aim of the article is to indicate the possibility of reducing the costs of server infrastructure maintenance in public units through the use of hyper-convergent solutions. This article presents the limitations of the classical model and the advantages of new hyperconvergence solutions. The authors make a simplified comparative analysis of the costs of implementation and maintenance of both approaches to the creation of server infrastructure in public entities. The conducted research presents real organizational and cost benefits resulting from the application of the server room model with the use of hyper-convergent solution(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blokdyk G., Hyperconverged Infrastructure, Third Edition, 5STARCooks, 2018.
 2. Chrobak P., Rot A., Benefits, Limitations and Costs of IT Infrastructure Virtualization in the Academic Environment. Case Study using VDI Technology, 13th International Conference on Software Technologies, ICSOFT 2018.
 3. Dudycz H., Dyczkowski M., Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, wyd. II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 4. Green J., Lowe S., Davis D., The Fundamentals of Hyperconverged Infrastructure, ActualTech Media, Bluffton 2017.
 5. Michalski W., Dostarczanie rozwiązań chmurowych "szytych na miarę", "Wiadomości telekomunikacyjne" 2018, Nr 1, Rocznik LXXXVII, s. 22-26.
 6. Shaikh A., Satyenda K., Study of Converged Infrastructure & Hyper Converge Infrastructure As Future of Data Centre, "International Journal of Advanced Research in Computer Science" 2017, vol. 8, No. 5, s. 900-903.
 7. The Gorilla Guide to Hyperconverged Infrastructure Implementation Strategies, ActualTech Media, 2015.
 8. Veiga P. A., Hyper Converged Infrastructures: Beyond Virtualization, 2017.
 9. hiperkonwergencja.pl/analizy/ranking-platform-hci-wedlug-gartnera-2015-2018 (data odczytu: 13.11.2018).
 10. itwiz.pl/pogoni-za-elastyczna-infrastruktura-centrum-danych (data odczytu: 15.11.2018).
 11. vpackets.net/2017/07/hyper-converged-infrastructure-part-1-real-thing (data odczytu: 15.11.2018).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu