BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dymek Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Instytucjonalizacja współzarządzania w projektach informatycznych
Institutionalization of co-management in IT projects
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 45-58, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
Planowanie projektów informatycznych, Zarządzanie projektem
Planning of IT projects, Project management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Statystyki realizacji projektów informatycznych wskazują na znaczący procent przekraczania podstawowych założeń czy wręcz niepowodzeń. Wśród przyczyn takiego stanu często jest wskazywany brak zaangażowania organizacji Inwestora w realizację projektu. Artykuł prezentuje koncepcję stworzenia formalnych ram współpracy, poprzez wprowadzenie nowej roli w strukturach projektowych współodpowiedzialnej za zarządzanie projektem na poziomie operacyjnym. Wprowadzenie nowej roli, przypisanej do Inwestora i mającej na celu formalne włączenie go w zarządzanie projektem, zapewniając jego zaangażowanie, jest wynikiem obserwacji i stanowi próbę sformalizowania zjawisk z obszaru tzw. dobrych praktyk, stosowanych w realizacji projektów informatycznych(abstrakt oryginalny)

Statistics on the results of IT projects indicate a significant percentage of failures. Among the reasons for this situation, the lack of involvement of the Investor's organization in the project implementation is often indicated. The article presents the concept of creating a formal framework for cooperation by introducing a new role in project structures that is co-responsible for project management at the operational level. This new role is assigned to the Investor's organization and formally involved in the project management, thus ensuring its involvement in the project implementation. The definition of this new project role is the result of observations and is an attempt to formalize occurrences, so-called good practices, used in the implementation of IT projects.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chmielarz W., Kryteria wyboru metod zarządzania projektami informatycznymi, "Problemy Zarządzania" 2012, vol. 10, nr 3 (38), s. 25-40.
 2. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005.
 3. Kołodziejczyk E., Koncepcja współzarządzania projektami informatycznymi, praca magisterska, promotor D. Dymek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, 2018.
 4. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami - PMBOK Guide 2000, Project Management Institute, Wydawnictwo MT&DC, Warszawa 2003.
 5. Liebert F., Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach branży IT - studium literaturowe, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2017, z. 101, s. 271-284.
 6. Miłosz M., Borys M., Plechawska-Wójcik M., Współczesne Technologie Informatyczne - Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania, Politechnika Lubelska, Lublin 2011.
 7. AXELOS, PRINCE2 Agile® Guidance Preview, 2015, www.axelos.com/best-practice-solutions/ prince2-agile/prince2-agile-guidance-preview (data odczytu: 10.11.2018).
 8. Hastie S., Wojewoda S., Standish Group 2015 Chaos Report, www.infoq.com/articles/ standish-chaos-2015 (data odczytu: 10.11.2018).
 9. Manifest programowania zwinnego, agilemanifesto.org /iso/pl/manifesto.html (data odczytu: 10.11.2018).
 10. PRINCE2 - Electronic On-Line Manual, Central Computers & Telecom. Agency, Key Computer Software Ltd. and University of Portsmouth, www.fee.unicamp.br/ieee/ PRINCE2.pdf (data odczytu: 10.12.2012).
 11. Schwaber K., Sutherland J., Scrum Guide™ Przewodnik po Scrumie: Reguły gry, 2017, www.scrumguides.org/ (data odczytu: 10.11.2018).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu