BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fliegner Wojciech (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Informatyczne wspomaganie podejścia procesowego do zarządzania w administracji publicznej - model controllingowy
IT support for a process approach to management in public administration - a controlling model
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 59-73, rys., wykr., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
Zarządzanie procesowe, Administracja publiczna, Procesy biznesowe, Rachunek kosztów
Processing management, Public administration, Business processes, Cost accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza sposobu wyceny kosztów procesów i działań w ramach koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK) w kontekście zarządzania procesami biznesowymi organizacji. ZPRK został zdefiniowany jako kompleksowy i systematyczny zarządczy rachunek kosztów integrujący założenia niemieckiego Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiego activity based costing (ABC), przetwarzający zgodnie ze ściśle zdefiniowanymi regułami dane finansowe i niefinansowe w informacje zarządcze o kosztach zasobów, procesów oraz o kosztach i rentowności zarówno produktów, usług, jak i klientów. Realizacja celu wymagała przedstawienia propozycji definicyjnego ujęcia pojęć procesu i działania. Punktem odniesienia rozważań uczyniono konkretny samorządowy zakład budżetowy. (abstrakt oryginalny)

Celem artykułu jest analiza sposobu wyceny kosztów procesów i działań w ramach koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK) w kontekście zarządzania procesami biznesowymi organizacji. ZPRK został zdefiniowany jako kompleksowy i systematyczny zarządczy rachunek kosztów integrujący założenia niemieckiego Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiego activity based costing (ABC), przetwarzający zgodnie ze ściśle zdefiniowanymi regułami dane finansowe i niefinansowe w informacje zarządcze o kosztach zasobów, procesów oraz o kosztach i rentowności zarówno produktów, usług, jak i klientów. Realizacja celu wymagała przedstawienia propozycji definicyjnego ujęcia pojęć procesu i działania. Punktem odniesienia rozważań uczyniono konkretny samorządowy zakład budżetowy. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fliegner W., Odkrywanie procesów jako składowa dojrzałości procesowej urzędów administracji samorządowej, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2014, zeszyt 33, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 155-169
  2. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2016.
  3. Rummler G. A., Brache A. P., Podnoszenie efektywności organizacji: jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej?, PWE, Warszawa 2000.
  4. Sharp A., McDermott P., Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and Application Development, 2nd edition, Artech House Publishers, Boston-London 2009.
  5. Zieliński T., Zasobowo-procesowy rachunek kosztów, Akademia Controllingu, Poznań 2017
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu