BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goliński Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
E-administracja jako infrastruktura cyfrowego autorytaryzmu
E-government as an infrastructure of digital authoritarianism
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 75-89, rys., tab., wykr., bibliogr. 31 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
e-administracja, Demokracja, Autorytaryzm
e-government, Democracy, Authoritarianism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Światowa demokracja się cofa, narasta fala populizmu i autorytaryzmu. Tendencja ta skłania do przemyślenia roli, jaką we współczesnych społeczeństwach odgrywają techniki informacyjne i administracja cyfrowa. (abstrakt oryginalny)

The world's democracy is receding, while the wave of populism and authoritarianism is growing. This tendency leads to rethinking the role that information technologies and digital administration plays in modern societies(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barbrook R., Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny do globalnej wioski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S. A., Warszawa 2009.
 2. Bauer F. L., Goos G., Informatyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977.
 3. Browne A., Ambitny Xi Jinping i dyktatura big data. Jak Chiny wynalazły"cyfrowy leninizm", "The Wall Street Journal" 2017, 17 października, wyborcza.pl/7,160910, 22736319,ambitny-xi-jinping-i-dyktatura-big-data-jak-chiny-wynalazly.html (data odczytu: 06.12.2017).
 4. Chin J., Bürge C., Na chińskim poligonie permanentnej inwigilacji, "The Wall Street Journal" 2017, 19 grudnia, wyborcza.pl/7,160910,22921759,na-chinskim-poligo-nie-permanentnej-inwigilacji.html (data odczytu: 22.01.2018).
 5. Czubkowska S., Za cyfrowym wielkim murem. Chiny rządzą w nowych technologiach, wyborcza.pl/7,156282,24303418,za-cyfrowym-wielkim-murem-chiny-rzadza-w--nowych.html (data odczytu: 25.12.2018).
 6. de Sola Pool I., Technologies of Freedom, Harvard University Press, 1983.
 7. de Sola Pool I., Technologies Without Boundaries. On Telecommunications in a Global Age, Harvard University Press, 1990.
 8. EU 2014, Europejska agenda cyfrowa, europa.eu/european-union/topics/digital-eco-nomy-society_pl, (data odczytu: 01.12.2018).
 9. Freedom House, Freedom in the World 2018. Democracy in Crisis, freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018 (data odczytu: 24.12.2018).
 10. Hayek F. A., Droga do zniewolenia, Wydawnictwo Arcana, Kraków 1998, s. 107.
 11. Hume D., Essays, Moral, Political, and Literary, Part I, Essay 2: Of the Liberty of the Press, 1777, Online Library of Liberty, oll.libertyfund.org/titles/hume-essays-mo-ral-political-literary-lf-ed, (data odczytu: 02.12.2018).
 12. Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004, s. 14.
 13. Kumar K., From Post-Industrial to Post-Modern Society: New Theories of the Contem-porary World, Blackwell, Oxford 1995, s. 3
 14. Lange O., Computer and the Market, w: Economics of Socialism,red. A. Nove, M. Nuti, Penguin, Harmondsworth 1972, za: H.-J. Wagener, Economic Thought in Commu-nist and Post-Communist Europe - Routledge Studies in the History of Economics, Routledge, London and New York 1998, s. 43.
 15. Lange O., Ekonomia polityczna,tom I i II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 261-262.
 16. Lin L., Chin J., "Raport mniejszości" po chińsku, "The Wall Street Journal" 2017, 30 listopada, wyborcza.pl/7,160910,22756036,raport-mniejszosci-po-chinsku.html (data odczytu: 10.12.2017).
 17. Goliński M., Gospodarka cyfrowa, gospodarka informacyjna, gospodarka oparta na wiedzy - różne określenia tych samych zjawisk czy te podobne pojęcia określające różne zjawiska?, w: Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki cyfrowej. Koncepcje zarządzania i bezpieczeństwa, red. A. Kobyliński, M. Grzywińska-Rąpca, M. Markowski, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2018, zeszyt 49, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 177-190.
 18. Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - geneza koncepcji i problematyka pomiaru, "Monografie i Opracowania" 2011, 580, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 19. Mattelart A., Społeczeństwo informacji, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2004.
 20. McLuhan M., The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of Toronto Press, Toronto 1962.
 21. OECD 2014, Public Governance and Territorial Development Directorate, Recommen-dation of the Council on Digital Government Strategies, www.oecd.org/gov/digi-tal-government/recommendation-on-digital-government-strategies.htm, OECD 2014, s. 6 (data odczytu: 01.12.2018).
 22. Rensmann L., The Noisy Counter-Revolution: Understanding the Cultural Conditions and Dynamics of Populist Politics in Europe in the Digital Age, "Politics and Gover-nance" 2017, Volume 5, Issue 4, s. 123-135, DOI: 10.17645/pag.v5i4.1123.
 23. UN 2018, United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-Government to Sup-port Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies, publicadministra-tion.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government Survey 2018_FINAL for web.pdf (data odczytu: 01.12.2018).
 24. Vásquez I., Porcnik T., The Human Freedom Index - 2018, Cato Institute, Fraser Institute, Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Washington 2018.
 25. BBC 2013, China Employs Two Million Microblog Monitors State Media Say, www.bbc.com/news/world-asia-china-24396957 (data odczytu: 25.12.2018).
 26. Cook S., The Globalization of Beijing's Media Controls: Key Trends from 2018, free-domhouse.org/blog/globalization-beijings-media-controls-key-trends-2018 (data odczytu: 24.12.2018).
 27. encyklopedia.pwn.pl/haslo/administracja;3865851.html (data odczytu: 05.01.2019).
 28. Gent E., Digital Authoritarianism Is Rising. Here's What That Means, singularity-hub.com/2018/11/23/digital-authoritarianism-is-rising-heres-what-that-mean-s/#sm.000014pcrthghlcw6w429dem5adpz (data odczytu: 24.11.2018).
 29. Kurzweil R., Law of Accelerating Returns, lifeboat.com/ex/law.of.accelerating.returns (data odczytu: 23.12.2018), www.kurzweilai.net (data odczytu: 23.12.2018).
 30. Vinge V., The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era, edoras.sdsu.edu/~vinge/misc/singularity.html (data odczytu: 23.12.2018).
 31. Yudkowsky E., Three Major Singularity Schools, yudkowsky.net/singularity/schools (data odczytu: 23.12.2018).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu