BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ruchel Jan (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Adamczyk Tomasz (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
Application MS Access for surveying computations
Zastosowanie programu Access w obliczeniach geodezyjnych
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/4, s. 85-97, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Geodezja, Programy komputerowe, Aplikacje internetowe, Zarządzanie bazami danych
Geodesy, Computer programs, Internet application, Databases management
Abstract
W pracy pokazano sposób tworzenia aplikacji uzupełniającej bazę danych geodezyjnych, której zadaniem jest prowadzenie różnorodnych obliczeń geodezyjnych. Aplikacja korzysta w trakcie obliczeń z danych zawartych w bazie, w szczególności ze współrzędnych punktów. Obliczenia mogą być wykonywane również dla dowolnych współrzędnych wprowadzanych do odpowiednich formularzy. Pokazano sposób działania aplikacji opartej na systemie zarządzania bazą danych programu Access, która pozwoli na zaspokojenie indywidualnych potrzeb w zakresie obliczeń, kontroli i prezentacji wyników. Uzyskane w wyniku obliczeń współrzędne mogą być automatycznie aktualizowane w bazie danych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a method of building a complementary computer application for the Surveying Database program, capable of executing various surveying computations. The application uses for the computations data stored in the Database, especially the points' coordinates. The computations can be also executed for any coordinates entered manually into proper forms of the application. The method presented application the database management system of MS Access, which allows to fulfill individual needs in computations, control and display of the results. The coordinates gained in the computations can be automatically added to the Database resources. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bluttman K., Freeze W.: Access. Analiza danych. Receptury. Helion, Gliwice 2008.
  2. Czaja J.: Modele statystyczne w informacji o terenie. Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
  3. McFedries P.: Access 2007 PL. Formuły, raporty, kwerendy. Helion, Gliwice 2009.
  4. Hausbrandt S.: Rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. Tom 1-2. PPWK, Warszawa 1971.
  5. Jasińska E., Ruchel J.: Using a Spreadsheet for Surveying Computations. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 4, no. 4, pp. 77-87.
  6. Tor A.: Access 2003. Tworzenie aplikacji. Studio Komputerowe Tortech, Warszawa 2008.
  7. Tor A.: Access 2003. Visual Basic. Studio Komputerowe Tortech, Warszawa 2009.
  8. Willet E.C., Cummings S.: ABC Visual Basic dla aplikacji w Office XP. Helion, Gliwice 2002.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu