BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulisiewicz Tomasz (Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem)
Title
Transformacja miasta w miasto inteligentne - wyzwania dla administracji publicznej
Transformation into the Smart City: challenges for city administration
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 133-147, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
Inteligentne miasto, Urbanizacja, Administracja publiczna, Rozwój zrównoważony
Smart city, Urbanisation, Public administration, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problemy transformacji miast w miasta inteligentne - złożone systemy społeczne, administracyjne i techniczne. Po rysie historycznym, prezentującym ewolucję idei miasta idealnego w miasto inteligentne, i krótkim omówieniu roli miasta w społeczeństwie i gospodarce oraz cech miasta inteligentnego przedstawiono miasto jako platformę działań administracji i mieszkańców. Następnie naszkicowano główne wyzwania, przed jakimi stoi administracja samorządowa prowadząca transformację miasta w miasto inteligentne. Zakończeniem artykułu jest krótkie uzasadnienie potrzeby formułowania wskaźników związanych z miastem inteligentnym i przedstawienie roli takich wskaźników, a także prawidłowo zbudowanych architektur informacyjnych i platform otwartych danych. (abstrakt oryginalny)

In the paper the main issues of a town's transformation into a smart city are discussed. In the first section of the paper the history of visions of an ideal town is sketched. The role of cities in society and economy is shortly presented, with an emphasis on a cityas-a-platform of its administration and citizens' cooperation. Next, main challenges of transformation into the smart city are discussed. In the last section the need for adequate indicators of city smartness and the role of information architectures and open data platforms is underlined.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bendyk E., Bonikowska M., Rabiej P., Romański W., Energia nowego miasta, Przyszłość miast. Miasta przyszłości. Strategie i wyzwania innowacyjne, społeczne i technologiczne, Raport ThinkTank, Warszawa 2013, s. 5
 2. Kulisiewicz T., Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - korzyści, bariery, wyzwania, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2016, zeszyt 42, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 91.
 3. Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030, GUS, Warszawa 2017, s. 9.
 4. Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014, s. 115.
 5. Report of The World Commission on Environment and Development: Our Common Future (zwany Raportem Komisji G. H. Brundtland), www.un-documents.net/our--common-future.pdf (data odczytu: 18.12.2018).
 6. Rzeńca A., Zrównoważony rozwój miast, w: Ekomiasto#Środowisko - Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Rzeńca, Łódź 2016, s. 53.
 7. Sobczak A., Kulisiewicz T., Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzorce z Polski i ze świata, wyd. 2, opengovernment.pl/sites/default/files/otwarty_rzad_wyd_2.pdf (data odczytu: 20.12.2018).
 8. bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (data odczytu: 10.11. 2018).
 9. boomcalifornia.com/2015/06/16/uncovering-the-early-history-of-big-data-and-the-smart-city-in-la (data odczytu: 20.12.2018).
 10. demografia.stat.gov.pl/bazademografia/CustomSelectData.aspx?s=lud&y=2017&t=00/14/65 (data odczytu: 20.11.2018).
 11. inteligentnemiasta.pl/miasto-idealne-pierwowzorem-miasta-inteligentnego/5352 (data odczytu: 12.12.2018).
 12. inteligentnemiasta.pl/od-miasta-maszyny-i-miasta-ogrodu-do-urzeczywistnionych-utopii/5360 (data odczytu: 12.12.2018).
 13. www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET 2014 507480_EN.pdf (data odczytu: 15.12.2018).
 14. www.isprs.org/proceedings/XXXVIII/4-W13/ID_02.pdf (data odczytu: 21.12.2018).
 15. www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/INOV_a_00056.
 16. www.samar.pl/__/3/3.a/101659/3.sc/11/Rok-2018---ponad-1-mln-sprowadzonych-aut.html?locale=pl_PL (data odczytu: 11.01.2019).
 17. www.wdialogu.uw.edu.pl/ (data odczytu: 20.12.2018).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu