BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Papińska-Kacperek Joanna (Uniwersytet Łódzki), Polańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Analiza obecności polskiej administracji lokalnej w mediach społecznościowych
Analysis of the Polish local administration presence in social media
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 185-196, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
Media społecznościowe, Gmina, Administracja lokalna, Fałszywe wiadomości, Kanał komunikacyjny
Social media, District, Local administration, Fake news, Communication channel
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest diagnoza wykorzystania przez administrację lokalną społecznościowego kanału komunikacji. Dokonano przeglądu aktywności w mediach społecznościowych administracji lokalnej w 112 gminach wylosowanych do badań. Każdą z nich poddano obserwacji pod kątem posiadania oficjalnych profili urzędu gminy w mediach społecznościowych i publikowanych tam treści, a także sprawdzono, czy do kampanii wyborczej były wykorzystywane profile urzędów gmin(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to diagnose the use of social communication channels by the local administration. The article reviews the activity of the local administration in social media at the municipalities level on the example of a randomly selected group of 112 municipalities. In each case, the fact of having an official profile in social media and the content published there was observed(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chester J., Montgomery K. C., The Role of Digital Marketing in Political Campaigns, "Internet Policy Review" 2017, Vol. 6, Issue 4, DOI: 10.14763/2017.4.773.
 2. Fake News and Disinformation Online, Flash Eurobarometer 464, 2018, ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2183 (data odczytu: 20.10.2018).
 3. Gao H., Barbier G., Goolsby R., Harnessing the Crowdsourcing Power of Social Media for Disaster Relief, "IEEE Intelligent Systems" 2011, Vol. 26, Issue 3, s. 10-14.
 4. Kowalik K., Serwisy społecznościowe w komunikacji samorządów lokalnych. Studium przypadku, "Naukowy Przegląd Dziennikarski" 2017, Nr 4, s. 113-129.
 5. Media Pluralism and Democracy, Special Eurobarometer 452, 2016, s. 31, ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-pluralism-and-democracy-special-euroba-rometer-452 (data odczytu: 20.10.2018).
 6. Mergel I., Bretschneider S., A Three-Stage Adoption Process for Social Media Use in Government, "Public Administration Review" 2013, Vol. 73, Issue 3, s. 390-400.
 7. Oliveira G. H. M., Welch E. W., Social Media Use in Local Government: Linkage of Technology, Task, and Organizational Context, "Government Information Quarterly" 2013, Vol. 30, Issue 34, s. 397-405, dx.doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.019.
 8. Panagiotopoulos P., Bigdeli A. Z., Sams S., Citizen-government Collaboration on Social Media: The Case of Twitter in the 2011 Riots in England, "Government Information Quarterly" 2014, Vol. 31, Issue 3, s. 349-376.
 9. Papińska-Kacperek J., Polańska K., E-Administracja i idea Open Government w administracji lokalnej w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2017, nr 475, s. 215-225.
 10. Papińska-Kacperek J., Polańska K., Publiczne zasoby informacyjne w mediach spo-łecznościowych, "Ekonomiczne Problemy Usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2016, 122, s. 93-102.
 11. Papińska-Kacperek J., Polańska K., The Presence of Public Institutions in Social Networks, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2018, nr 53, s. 227-237.
 12. pl-pl.facebook.com/pages/category/Community/So%C5%82ectwo-Rytel-677644872348300 (data odczytu: 29.10.2018).
 13. theintercept.com/2017/03/30/facebook-failed-to-protect-30-million-users-from-hav-ing-their-data-harvested-by-trump-campaign-affiliate (data odczytu: 18.10.2018).
 14. trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,22258433,pomoc-po-nawalnicy-pck-odkrywa-falszywe-konta-i-nielegalne.html (data odczytu: 29.10.2018)
 15. www.rp.pl/Polityka/180919591-Czy-boty-pomogly-Dudzie-zostac-prezydentem.html (data odczytu: 20.10.2018).
 16. www.washingtonpost.com/politics/trumps-plan-for-a-comeback-includes-building-a-psychographic-profile-of-every-voter/2016/10/27/9064a706-9611-11e6-9b7c-57290af48a49_story.html?noredirect=on&utm_term=.de224329846e (data odczytu: 18.10.2018)
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu