BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarynowski Andrzej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Grabowski Andrzej (CIOP - PIB w Warszawie)
Title
Niewykorzystany potencjał systemów informatycznych w epidemiologii zakażeń szpitalnych w Polsce
The unused potential of information systems in the epidemiology of hospital infections in Poland
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 261-273, rys., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
Szpitalnictwo, Choroby, Systemy informatyczne, Administracja publiczna, Ochrona zdrowia
Hospital service, Illness, Computer system, Public administration, Health care protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dobie wszechobecnych rozwiązań informatycznych w administracji publicznej i służbie zdrowia, wciąż brakuje narzędzi wspierających decyzje w zarządzaniu ryzykiem zakażeń szpitalnych. Dostępna w literaturze wiedza medyczna daje perspektywy na tworzenie narzędzi wykorzystujących zaawansowane algorytmy analizy danych, jednak obecna infrastruktura informatyczna w Polsce pozwala na zastosowanie tylko niewielkiej cząstki dostępnych funkcjonalności. W niniejszym artykule przedstawiono wiele analiz epidemiologicznych wraz ze specyfikacją protokołów informatycznych, które by taką analizę przyśpieszyły. Celem operacyjnym badania było stworzenie zestawu aplikacji (darmowych na wolnej licencji), które pozwoliłyby modelować prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia szpitalnego. Końcówkami systemu są: desktopowa aplikacja szpitalna, aplikacje instytucjonalne do analizy danych epidemiologicznych z regionu oraz końcówka pacjencka - kalkulator ryzyka dla pacjentów. W efekcie zidentyfikowano istotne bariery dotyczące wykorzystania technologii informatycznych w kontekście epidemiologii zakażeń szpitalnych(abstrakt oryginalny)

In the era of ubiquitous IT solutions in public administration and healthcare, support decisions solutions in managing the risk of hospital infections are still missing. There is medical knowledge to develop an advanced data analysis algorithm; however, the current IT infrastructure in Polish healthcare settings does not allow for that. In this article, we present a few epidemiological analyses along with the specification of IT protocols that would accelerate them. We develop a (free of charge, open-licensed) system to support hospital infection control teams, regional epidemiologists and patients in preventing hospital infections. We also identify potential barriers in digital epidemiology(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belik V., Hövel P., Mikolajczyk R., Control of Epidemics on Hospital Networks, w: Control of Self-Organizing Nonlinear Systems, red. E. Schöll et al., Springer, Cham 2016, s. 431-440.
 2. de Bruin J. S., Seeling W., Schuh C., Data Use and Effectiveness in Electronic Surveil-lance of Healthcare Associated Infections in the 21st Century: A Systematic Review, "Journal of The American Medical Informatics Association" 2014, 21 (5), s. 942-951.
 3. Głód G., Głód W., W kierunku integracji systemów zarządzania jakością i ryzykiem w publicznych jednostkach ochrony zdrowia, "Studia Ekonomiczne" 2017, 316, s. 82-93.
 4. Heczko P. B., Wójkowska-Mach J., Zakażenia szpitalne: podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
 5. Jarynowski A., Obliczeniowe nauki społeczne w praktyce, WN, Głogów, 2014.
 6. Jarynowski A., Belik V., Choroby przenoszone drogą płciową w dobie Internetu i E- zdrowia-kalkulatory ryzyka, w: Człowiek zalogowany, red. M. Wysocka-Pleczyk, F. Maciuszek, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2018, s. 101-111.
 7. Jarynowski A., Grabowski A., Marchewka D., SIRS-Z system informatyczny redukcji zakażeń szpitalnych raport z badania, Instytut Badań Interdyscyplinarnych, Wrocław 2017.
 8. Jarynowski A., Marchewka D., Buda A., Internetassisted Risk Assessment of Infectious Diseases in Women Sexual and Reproductive Health, "E-methodology" 2017, s. 135-144.
 9. Kodeks Etyki Lekarskiej - zbiór zasad etyki i deontologii zawodowej lekarza i lekarza dentysty przyjęty przez samorząd lekarski, 2003.
 10. Korczak K., Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 11. Leibovici L., Kariv G., Paul M., Long-term Survival in Patients Included in a Randomized Controlled Trial of Treat, a Decision Support System for Antibiotic Treatment, "Journal of Antimicrobial Chemotherapy" 2013, 68 (11), s. 2664-2666.
 12. Pawlak M., Praktyczne aspekty nadzoru Inspekcji Sanitarnej nad zakażeniami szpitalnymi wywołanymi przez Klebsiella pneumoniae typu NDM w woj. mazowieckim w 2016 r.,"Hygeia Public Health" 2017, 52 (3), s. 234-240.
 13. Różańska A. et al., Does Surgical Site Infection after Caesarean Section in Polish Hospitals Reflect High-quality Patient Care or Poor Postdischarge Surveillance? Results from a 3-year Multicenter Study, "American Journal of Infection Control" 2018, 46 (1), s. 20-25.
 14. Vitabile S., Marks M., Stojanovic D., Pllana S., Molina J. M., Krzyszton M., Sikora A., Jarynowski A., Hosseinpour F., Jakobik A., Ilic A. S., Medical Data Processing and Analysis for Remote Health and Activities Monitoring. w: High-Performance Mod-elling and Simulation for Big Data Applications, red. J. Kolodziej, H. Gonzalez-Velez, Springer, Cham 2019, s. 186-220
 15. antybiotyki.edu.pl/2018/11/27/karbapenemazy-najwieksze-aktualne-zagrozenie-zdro-wia-publicznego-w-polsce (data odczytu: 13.02.2019).
 16. www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/system-monitorowania-zagrozen (data odczytu: 13.02.2019).
 17. www.nik.gov.pl/aktualnosci/zakazenia-w-szpitalach-powaznym-problemem.html (data odczytu: 13.02.2019).
 18. www.sirsz.pl (data odczytu: 13.02.2019)
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu