BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Patrycja (Politechnika Częstochowska), Piersiala Luiza (Politechnika Częstochowska)
Title
Zarządzanie e-biznesem w medycynie
Innovative management of e-business in medicine
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 317-327, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
Analiza finansowa, Digitalizacja, e-zdrowie, Telemedycyna, Zarządzanie
Financial analysis, Digitizing, e-health, Telemedicine, Management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule został podjęty temat nowoczesnych rozwiązań w obszarze służby zdrowia opartych na rozwoju digitalizacji. Celem publikacji jest ukazanie wzrostu znaczenia nowoczesnych technologii, czego dowodem będzie rozwój podmiotów z branży telemedycyny. W części pierwszej dokonano przeglądu możliwych zastosowań nowych technologii w różnych obszarach ochrony zdrowia. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu telemedycyny. Następnie analizie finansowej poddano spółkę kapitałową Telemedycyna, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz wskazano inne podmioty gospodarcze funkcjonujące w tej branży. Ich ekspansja jest dowodem na wzrost znaczenia rynku usług medycznych opartych na cyfryzacji. (abstrakt oryginalny)

The topic of the publication is modern solutions in the area of health services based on the development of digitization. The aim of the publication is to show the growing importance of modern technologies, as evidenced by the development of the telemedicine industry. The first part reviews potential applications of new technologies in various areas of health protection. Particular attention was paid to the issue of telemedicine. Next, the financial analysis of Telemedycyna, a company listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE), and other business entities operating in this industry were analysed. Their expansion proves the hypothesis of the growing importance of the market of medical services based on digitization(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski M., Dunal P., Specyfika analizy finansowej przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie Enea Wytwarzanie sp. z o.o., w: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2018, nr 503, s.13.
 2. Dziadek K., Waligóra G., Telemedicine - A Challenge Rather than Solution for Payers and Service Providers in EU, "Journal of Health Policy" 2015, vol. 1, s. 4-9, DOI: 10.7365/JHPOR.2015.1.1.
 3. Hallová M., Polakovič P., Cichoń S., E-learning as a Professional Tool in the Higher Education of University Students Preparing for the Role of Managers, w: Public Organizations in Management and Finance in a "Flat World", red. W. Caputa, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2018, s. 205-217.
 4. Healthcare and Life Sciences Predictions 2020. A bold future? Deloitte Centre for Health Solutions, Deloitte LPP, London 2014.
 5. Kasztelowicz P., Internet medyczny i telemedycyna - wpływ nowych środków komunikacji na współczesne oblicze medycyny, www.am.torun.pl/~pekasz/telemedycyna.pdf (data odczytu: 11.11.2018).
 6. Niedbał R., Szanse, wyzwania i zagrożenia digitalizacji procesu negocjacji biznesowych, w: Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, red. L. Kiełtyka, P. Kobis, Częstochowa 2017, s. 209-211.
 7. Sierpiński A., Wybory w Estonii i zastosowanie technologii rozproszonego łańcucha rekordów w głosowaniu walnym akcjonariuszy krajowego depozytu papierów wartościowych jako przykłady cyfryzacji procesu głosowania, w: Współczesne wyzwania przedsiębiorstw. Przegląd wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, red. L. Kiełtyka, K. Smoląg, Częstochowa 2018, s. 100-102
 8. Telemedicine: Opportunities and Developments in Member States: Report on the Second Global Survey on eHealth, WHO Press, Geneva 2009.
 9. Zygo K., Zygo B., Wysokiński P., Starzyk P., Węgrzyniak M., Kuśnież K., Formalno--prawne uwarunkowania rozwoju e-medycyny w Polsce, "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu" 2016, Tom 22, Nr 3, 198-203.
 10. E-zdrowie oczami lekarzy, LekSeek Polska, www.lekseek.com/wydawnictwo.html (data odczytu: 05.11.2018).
 11. E-zdrowie oczami Polaków, LekSeek Polska, zdrowastrona.pl/images/articles/raportEzdrowie.pdf (data odczytu: 05.11.2018).
 12. p4mi.org (data odczytu: 05.11.2018).
 13. strefainwestorow.pl/artykuly/20170713/telemedycyna-spolki-gielda (data odczytu: 12.11.2018).
 14. telemedycynapolska.pl/firma/o-firmie (data odczytu: 11.11.2018).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu