BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielki Janusz (Politechnika Opolska), Jurczyk-Bunkowska Magdalena (Politechnika Opolska), Madera Dariusz (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu)
Title
Wykorzystanie matrycy QFD w planowaniu informatyzacji procesu diagnostyki laboratoryjnej na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
Utilization of the QFD matrix in implementation of IT solutions to the laboratory diagnostics process on the example of University Clinical Hospital in Opole
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 56, s. 379-394, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Keyword
Szpitalnictwo, Systemy informatyczne, Reengineering, Studium przypadku
Hospital service, Computer system, Reengineering, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy powiązania problematyki wyboru systemu informatycznego z planowaniem reengineeringu diagnostyki laboratoryjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. W pracy pokazano, jak zmodyfikować matrycę metody QFD (Quality Function Deployment), tak by mogła służyć zaplanowaniu rozwiązań systemu informatycznego, który będzie wspierał określony proces. Przedstawiono efekty takiego podejścia na podstawie badania typu case study zorientowanego na przemodelowanie procesu diagnostyki laboratoryjnej. Poprzez powiązanie dwóch wielkości: znaczenia rozwiązania dla możliwości reorganizacji procesu zgodnie z wymaganiami klienta (1) oraz kosztów i trudności jego wdrożenia (2), przygotowano zestawienie w formie diagramu wspierające zarządzającego w uzgodnieniach z dostawcą systemu informatycznego. (abstrakt oryginalny)

The paper relates to the problem of connecting process of IT system selection with the process of planning reengineering of laboratory diagnostics functioning in University Clinical Hospital in Opole. It presents how to modify the QFD matrix in order to make it useful in the process of planning IT solutions which will support a particular process. The results of such an approach are presented in the paper on the basis of the case study analysis oriented on remodelling of the laboratory diagnostics process. As a result of this research, a juxtaposition supporting a decision maker in his or her arrangements with an IT system supplier has been elaborated upon. It was developed by connecting the meaning of the particular solution in the context of opportunities of the process reorganisation according to the customer's requirements with the costs and difficulties of its implementation.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bhasin J., Parrey A., Correlating Business Process Management and Organizational Performance: A Case Study of J&K Bank, "The IUP Journal of Organizational Behaviour" 2013, Vol. 12, No. 4, s. 21-33.
 2. Blancett S.S., Flarey D. L., Reengineering Nursing and Health Care. The Handbook for Organizational Transformation, Aspen Publishers, Inc., 1995.
 3. Champy J., X-engineering przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003.
 4. Davenport T. H., Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA, 1993.
 5. Davenport T. H., Short J. E., The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign, "Sloan Management Review" 1990, Summer, s. 11-27.
 6. Delano G., Parnell G. S., Smith C., Vance, Quality Function Deployment and Decision Analysis: A R&D Case Study, "International Journal of Operations and Production Management" 2000, 20 (5), s. 591-609.
 7. Eardley A., Shah H., Rdman A., A Modelfor Improving the Role of IT in BPR, "Busi-ness Process Management Journal" 2008, 14 (5), s. 629-653.
 8. Grovers C., What and How About Quality Function Deployment (QFD), "International Journal of Production Economics" 1996, vol. 46-47, s. 575-585.
 9. Hammer M., Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate, "Harvard Business Review" 1990, 68 (4), s. 104-112.
 10. Hammer H., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Key Text, Warszawa 1996, s. 17.
 11. Jończyk J., Istota innowacji w publicznych szpitalach, "Studia Ekonomiczne. Zarządzanie Publiczne: Koncepcje, Metody, Techniki" 2013, 169, s. 42-51.
 12. Jun D., Ying W., Jianxin J., AFundamental Framework of Business Process Reengineering Methodology Based on IT, Management and Service Science (MASS), 2010 International Conference on. 2010, s. 1-4.
 13. Kim C., Perreault H., Preparing for a Change: A Planning Framework for Business Process Reengineering, "Journal of International Information Management" 1997, vol. 6, iss. 2, s. 51-58.
 14. Limam Mansar S., Reijers H. A., Best Practices in Business Process Redesign: Use and Impact, "Business Process Management Journal" 2007, Vol. 13, Iss. 2, s. 193-213.
 15. Mechling J., Reengineering Government: Is "There" a There?, "Public Productivity and Management Review" 1994, Winter, Vol. 18, no. 2, s. 189-197.
 16. Rao L., Mansingh G., Osei-Bryson K., Building Ontology Based Knowledge Maps to Assist Business Process Re-engineering,"Decision Support Systems"2012, 52 (3), s. 577-589.
 17. Regain E., Hunt C., Business Process Redesign (Reengineering) Direction for the Next Century, "Office Systems Research Journal" 1996, 14 (1), s. 44-51.
 18. Reyes D. R., Public Sector Reengineering: Practice, Problems and Prospects, "Asian Review of Public Administration" 1998, vol. 10, no. 1-2, s. 42-56
 19. Waltson S. L., Kimberley J. R., Does Reengineering Really Work? An Examination of the Context and Outcomes of Hospital Reengineering Initiatives, "Health Services Research" 2000, Vol. 34, s. 1363-1383.
 20. Wang P., Whatever Happened to Business Process Reengineering? The Rise, Fall, and Possible Revival of Business Process Reengineering from the Organising Vision Perspective, w: Business Process Transformation: Advances in Management Information System, red. V. Grover, M. L. Markus, Vol. 9, ME Sharpe, NY, 2008, s. 23-40
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu