BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekutowska Agnieszka (Uniwersytet w Białymstoku), Fiedorczuk Monika (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Relacje między wymianą handlową a migracjami w Federacji Rosyjskiej
Relations Between Foreign Trade and Migrations in the Russian Federation
Source
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 3(97), s. 62-75, tab., rys., bibliogr. s. 72-75
Keyword
Handel zagraniczny, Emigracja, Imigracja, Integracja gospodarcza
Foreign trade, Emigration, Immigration, Economic integration
Note
JEL Classification: F11, F12, F16
summ., streszcz.
Country
Federacja Rosyjska
Russian Federation
Abstract
Cel - Głównym celem opracowania jest zbadanie relacji między handlem zagranicznym a migracjami w Federacji Rosyjskiej oraz próba wyjaśnienia przyczyn wykazanych relacji, w tym na gruncie wybranych nurtów teoretycznych. Metoda badań - W artykule zastosowano analizę danych statystycznych, dotyczących obrotów handlowych i migracji dla Rosji w latach 2001-2017. Wnioski - Przeprowadzone badanie wykazało, iż w przypadku Federacji Rosyjskiej wyniki badań wskazują na substytucyjny charakter relacji między analizowanymi kategoriami. Oryginalność / wartość - Badania zależności między handlem zagranicznym a migracjami nie były dotąd przeprowadzane w odniesieniu do gospodarki Rosji. Mogą stanowić ważny wkład do dalszych badań nad migracjami międzynarodowymi. (abstrakt oryginalny)

urpose - The main aim of the study is to examine the relationship between foreign trade and migration in the Russian Federation, and an attempt to explain the reasons for revealed relationships, inter alia - on the basis of selected theories in this respect. Research method - The study was based on the statistical analysis of statistical data on trade and migration in the Russian Federation between 2001 and 2017. Results - The study revealed that in the case of the Russian Federation, trade and migration are substitutes. Originality /value - Research on the relationship between foreign trade and migration has not been carried out so far in relation to Russia. Thus, the study can be a contribution to further research on internationalmigration. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baudassé T., Montalieu T., Rabaud I., 2018, Migration and OECD service exports: an institutional perspective, Artykuł prezentowany podczas 19th INFER Annual Conference in Bordeaux in June 2017, http://data.leo-univ-orleans.fr/media/seminars/426/immigration-echanges-services-institutions- 30juin2018-en.pdf [data wejścia: 26.02.2019].
 2. Borjas G.J., 1989, Economic Theory and International Migration, "International Migration Review", vol. 23, no. 3, pp. 457-485, DOI 10.2307/2546424.
 3. Bryant J., Genç M., Law D., 2005, Trade and Migration to New Zealand, 5th Congress of the European Regional Science Association: "Land Use and Water Management in a  Sustainable Network Society", 23-27 August 2005, Amsterdam, The Netherlands, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-^Neuve, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/117498/1/ERSA2005_192.pdf [data wejścia: 26.02.2019].
 4. Bruder J., 2004, Are Trade and Migration Substitutes or Complements? - The Case of Germany, 1970-1998, Working Paper, University of Rostock, Germany.
 5. Collins W.J, O'Rourke K.H., Williamson J.G., 1997, Were Trade and Factor Mobility Subsitutes in History? NBER Working Paper Series, no. 6059, https://www.nber.org/papers/w6059.pdf [data wejścia: 26.02.2019].
 6. Davis D.R., 1993, Trade liberalization and income distribution, NBER Working Paper 5693, https://www.nber.org/papers/w5693.pdf [data wejścia: 10.11.2018].
 7. Delgado-Wise R., Márquez Covarrubias H., 2007, The Reshaping of Mexican Labor Exports under NAFTA: Paradoxes and Challenges, "International Migration Review", vol. 41 (3), pp. 656-679, DOI: 10.1111/j.1747- 7379.2007.00089.x.
 8. Dunlevy J.A., Hutchinson W.K., 1999, The Impact of Immigration on American Import Trade in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, "The Journal of Economic History", vol. 59 (4), pp. 1043-1062, DOI: 10.1017/S002205070002413X.
 9. Egger P.H., Ehrlich M., Nelson D.R., 2011, Migration and trade, CESifo Working Paper, no. 3467, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/46357/1/661903028.pdf [data wejścia: 10.11.2018].
 10. Genc M., Gheasi M., Nijkamp P., Poot J., 2011, The Impact of Immigration on International Trade: A Meta- Analysis, IZA Discussion Papers, no. 6145, http://ftp.iza.org/dp6145.pdf [data wejścia: 8.11.2018].
 11. Girma S., Yu X., 2000, The Link between Immigration and Trade: Evidence from the UK, Centre for Research on Globalisation and Labour Markets Research Paper, no. 2000/23, https://www.nottingham.ac.uk/gep/documents/papers/2000/00-23.pdf [data wejścia: 26.02.2019].
 12. Grimwade N., 2003, International Trade. New Patterns of Trade, Production & Investment, Routledge, London-New York.
 13. de Haas H., 2006, Turning the tide? Why 'development instead of migration' policies are bound to fail, International Migration Institute Working Papers, no. 2, https://www.imi.ox.ac.uk/publications/wp-02-06 [data wejścia: 10.11.2018].
 14. Hatton T.J., Williamson J.G., 2009, Emigration in the long run: evidence from two global centuries, "Asian Pacific Economic Literature", vol. 23(2), pp. 17-28, DOI: 10.1111/j.1467-8411.2009.01238.x.
 15. IEP (Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара), 2016, Российская экономика в 2015 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 37), https://www.iep.ru/ru/publikatcii/publication/7902.html [data wejścia: 20.01.2018].
 16. Jacks D.S., Tang J.P., 2018, Trade and Immigration 1870-2010, NBER Working Paper Series, no. 25010, DOI: 10.3386/w25010, https://www.nber.org/papers/w25010 [data wejścia: 26.02.2019].
 17. Krugman P.R., 1979, Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade,^"Journal of International Economics", vol. 9 (4), pp. 469-479, DOI: 10.1016/0022-1996(79) 90017-5.
 18. Krugman P.R., Obsfeld M., 2007, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka - część 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Lund H., 2009, Migration and Trade. Substitutes or complements?, Lund University, Lund.
 20. Mabrouk F., 2012, Les enjeux économiques de la migration internationale sur le développement des pays d'orgine, Univeristé Montesquieu - Bordeaux, Univeristé Tunis El Manar.
 21. Martin P., 2003, Economic integration and migration: The Mexico - US case, WIDER Discussion Paper, no. 35, http://archive.unu.edu/hq/library/Collection/PDF_files/WIDER/WIDERdp2003.35.pdf [data wejścia: 8.11.2018].
 22. Martin P.L., 1993, Trade and Migration: The case of NAFTA, "Asian and Pacific Migration Journal", vol. 2 (3), pp. 329-367, DOI: 10.1177/011719689300200306.
 23. Melchor del Río A., Thorwarth S., 2007, Tomatoes or Tomato Pickers? Free Trade and Migration in the NAFTA Case, University of Heidelberg Discussion Paper Series, no. 429, https://www.uni- heidelberg.de/md/awi/forschung/dp429.pdf [data wejścia: 8.11.2018].
 24. Mińska-Struzik E., 2004, Współczesna teoria handlu międzynarodowego wobec ekspansji przedsiębiorstw międzynarodowych, [w:] Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa, Rynarzewski T. (red.), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 39, Poznań.
 25. Mundell R.A., 1957, International Trade and Factor Mobility, "The American Economic Review", vol. 47, pp. 321-335.
 26. Mundra K., 2005, Immigration and International Trade: A Semiparametric Empirical Investigation,^"Journal of International Trade & Economic Development", vol. 14(1), pp. 65-91, DOI: 10.1080/0963819042000333252.
 27. Richards A., 1993, Does Trade Liberalization Influence Migration? Some Evidence from Developing Countries, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
 28. Rosstat, Официальная статистика. Международная миграция, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# [data wejścia: 9.11.2018].
 29. Rosstat, 2015, Демографический ежегодник России 2015, http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/demo15.pdf [data wejścia: 6.11.2016].
 30. Rosstat, 2017, Демографический ежегодник России 2017, http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/demo17.pdf [data wejścia: 27.02.2019].
 31. Rosstat, 2017a, Торговля в России, http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/torg17.pdf [data wejścia: 27.02.2019].
 32. Rotte R., Vogler M., 1998, Determinants of International Migration: Empirical Evidence for Migration from Developing Countries to Germany, IZA Discussion Papers, no. 12, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn, http://ftp.iza.org/dp12.pdf [data wejścia: 27.02.2019].
 33. Рязанцев C., 2012, России нужна новая миграционная политика, Миграционные процессы, Т. 10, № 1(28), январь-апрель.
 34. Schiff M., 1994, How Trade, Aid and Remittances Affect International Migration, The World Bank Policy Research Working Paper, no. 1376, http://documents. worldbank.org/curated/en/186431468740990223/pdf/multi-page.pdf [data wejścia: 25.10.2017].
 35. Schiff M., 1996, South-North Migration and Trade. A Survey, The World Bank Policy Research Working Paper, no. 1696, https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.Relacje między wymianą handlową a migracjami w Federacji Rosyjskiej 751596/1813-9450-1696 [data wejścia: 25.10.2017], DOI: 10.1596/1813-9450-1696.
 36. Solimano A., 2001, International Migration and the Global Economic Order. An Overview, The World Bank Policy Research Working Paper, no. 2720, https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-2720 [data wejścia: 25.10.2017].
 37. Taylor E.J., 2006, International migration and economic development: puzzles and policies for LDCs; Keynote Address at thirty-ninth session Commission on Population and Development, United Nations, http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2006/keynote/taylor.pdf [data wejścia: 13.03.2016].
 38. Williamson J.G., 1997, Globalization and Inequality, Past and Present, The World Bank Research Observer, vol. 12 (2), pp. 117-135, DOI: 10.1093/wbro/12.2.117.
 39. WTO, Merchandise export and import volume indices, WTO Data Portal, http://data.wto.org/ [data wejścia: 27.02.2019].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.03.97.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu