BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Beysenbaev Ruslan (Dostoevsky Omsk State University, Russia), Dus Yuri (Dostoevsky Omsk State University, Russia)
Title
Russia's National Logistics System: Main Directions of Development
Narodowy system logistyczny Rosji - główne kierunki rozwoju
Source
LogForum, 2020, vol. 16, nr 2, s. 209-218, wykr., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Logistyka międzynarodowa, Infrastruktura transportu, Korytarz transportowy, Transport międzynarodowy, Polityka transportowa
International logistics, Transport infrastructure, Transport coridor, International transport, Transport policy
Note
summ., streszcz.
Abstract
Wstęp: Celem pracy jest stworzenie rekomendacji poprawy narodowego system logistycznej Rosji. System ten został podstany analizie w oparciu o 6 wskaźników dynamicznych w okresie 11 lat. Należy wziąć pod uwagę, że wdrożenie pewnych rozwiązań na skalę państwową wymaga czasu oraz poniesienia określonych kosztów, co wyklucza obecnie rozwój w pełnej skali. Istotna jest prawidłowa ocena stanu aby określić, które obszary krytycznej narodowego systemu logistycznego są najbardziej niedorozwinięte w chwili obecnej jak również jakie określenie już przydzielonych zasobów na rozwój systemu logistycznego w mniejszej skali i w określonych obszarach. Rozwój logistyki, w dobie obecnej międzynarodowej gospodarki, jest istotny dla każdego państwa. Rosja posiada potencjał do stanie się ważnych ogniwem transportowym pomiędzy Wschodem i Zachodem. Metody: Narodowy system logistyczny Rosji został poddany analizie przy zastosowaniu 6 wskaźników zdefiniowanych przez Bank Światowy Bank. Pozwoliło to na wydzielenie problematycznych obszarów oraz wypracowanie planu rozwoju wraz z jego zaleceniami na poziomie państwowym. Wyniki: Zalecenia dla rozwoju narodowego systemu logistycznego zostało zebrane na liście uwzględniającej ich priorytetowość dla dwóch scenariuszy wynikowych. Ze względu na mała dostępność możliwych zasobów konieczny jest ich podział i przydzielenie tylko do usunięcia części najistotniejszych wąskich gardeł. Wnioski: Uzyskane scenariusze rozwoju wraz z warunkami integracji mają na celu rozwój narodowego system logistycznego Rosji w celu zwiększenia jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)

Background: The subject of this research is the formulation of recommendations for the improvement of the national logistics system of the Russian Federation. The aim of the work is to analyze Russia through 6 dynamic indicators across 11 years. It should be understood that state policies and measures take time to be implemented and carry certain costs with them, which precludes momentary full-scale development. Triage is needed to understand the critical sectors of the national logistics system that are the most underdeveloped at the current moment, with future resources already aimed at small-scale development and/or helping newly developed logistics areas function at a satisfactory level. By itself, logistics development is very important for any country in the current international market, with Russia having the potential to be a crucial transport link between East-West/West-East product and container flows. Methods: Russia's country-level logistics system is analyzed by us through the use of the World Bank's Logistics Performance Index and its 6 indicators. Detailed observation allows the pinpointing of problematic areas and further development of group solutions and recommendations at the state level. Results: Recommendations for national logistics system development grouped in a prioritized list with 2 different resulting scenarios. Division of measures is needed since resource scarcity may not allow wide full-scale eradication of all identified logistical bottlenecks at once. Approximate results of scenario implementation given through comparable estimates made by governmental bodies. Conclusions: The developed scenarios with appointed integration conditions are aimed at the development of Russia's national logistics system for a better competitive situation in the international market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Al-Futaisi A., 2015. Sultanate of Oman Logistics Strategy 2040. Muscat: Ministry of Transport and Communications.
 2. Arvis J., Wiederer C., Shepherd B., Raj A., Dairabayeva K., Kiiski T. 2018. Connecting to Compete 2018: Trade Logistics in the Global Economy. Washington, DC: The World Bank. http://doi.org/10.1596/29971.
 3. Beysenbaev R., 2018. The importance of country-level logistics efficiency assessment to the development of international trade British Journal for Social and Economic Research, 3(6), 13-20, http://doi.org/10.22406/bjser-18-3.6-13-20.
 4. Bonett D., Wright T., 2000. Sample size requirements for estimating Pearson, Kendall and Spearman correlations. Psychometrika, 65 (1), 23-28, http://doi.org/10.1007/bf02294183.
 5. Cvetkov V., Zoidov K., Medkov A., 2014. Formirovanie novoj jevoljucionnoj koncepcii uvelichenija gruzovoj bazy transportnyh koridorov Sever - Jug: sovremennoe sostojanie, geopoliticheskie uslovija i jekonomicheskie predposylki [The formation of new evolutionary conceptions of North-South corridor freight traffic: the current situation, geopolitical conditions and economic preconditions]. Regional'nye problemy preobrazovanija jekonomiki, 9(47), 229-246.
 6. Dettmer B., Freytag A., Draper P., 2014. Air cargo beyond trade barriers in Africa. Journal of Economic Integration, 29 (1), 95-138, http://doi.org/10.11130/jei.2014.29.1.95.
 7. Edirisinghe L., 2013. The Influence of Logistics Competence in International Trade in Sri Lanka: A Contemporary Study. SSRN Electronic Journal, http://doi.org/10.2139/ssrn.3305996.
 8. Filina V., 2004. Transport Logistics: Modern Problems and Development Trends. Studies on Russian Economic Development, 15(1), 70-84.
 9. Furuichi M., Otsuka N., 2013. Cost Analysis of the Northern Sea Route (NSR) and the Conventional Route Shipping. In IAME. Marseille.
 10. Gogoneata B. 2008. An analysis of explanatory factors of logistics performance of a country. The AMFITEATRU ECONOMIC journal, 10, 143-156.
 11. Guner S., Coskun E., 2012. Comparison of impacts of economic and social factors on countries' logistics performances: a study with 26 OECD countries. Research in Logistics and Production, 2(4), 329-343.
 12. Hriday S., 2018. Turning the international North-South corridor into a digital corridor. Sravnitelnaya politika [Comparative Politics], 9(4), 124-138.
 13. ITU. 2018. Measuring the Information Society Report 2018 (1st ed.). Geneva: ICT Data and Statistics Division.
 14. Luttermann S., Kotzab H., Halaszovich T.F., 2017. The Impact of Logistics on International Trade and Investment Flows. In The 29th NOFOMA conference Taking on Grand Challenges. Lund University: NOFOMA.
 15. Ministry of Transport of the Russian Federation. 2008. Transportnaja strategija Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda [Russian Federation Transport Strategy 2030]. Moscow, Russia: Ministry of Transport of the Russian Federation.
 16. Pomfret R., 2019. The Eurasian Land Bridge: linking regional value chains along the New Silk Road. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 12(1), 45-56, http://doi.org/10.1093/cjres/rsy030.
 17. Sabelnikova M., Kuzmicheva L., Ageeva L., Akimova I., Akimova M., Kobrinskaja L., Savostjanova T., Uvarova G., 2018. Transport v Rossii [Transport in Russia]. Moscow, Russia.
 18. Sakuleva T., Metjolkin P., 2015. Transsibir- skaja magistral' kak odna iz sostavnyh chastej transportnoj infrastruktury nacional'noj jekonomiki Rossii [The TransSiberian Railway as one of the main components of Russia's national transport infrastructure] Vestnik universiteta, 7, 123126.
 19. Sgro J., 2019. Interim Report on Establishing a Canadian Transportation and Logistics Strategy. 42nd Parliament, 1st Session, House of Commons.
 20. Shepherd B., 2016. Infrastructure, trade facilitation, and network connectivity in Sub-Saharan Africa. Journal of African Trade, 3(1-2), 1-22, http://doi.org/10.1016/i.joat.2017.05.001.
 21. Solakivi T., Ojala L., Laari S., Lorentz H., Toyli J., Malmsten J., Viherlehto N., 2017. Finland State of Logistics 2016. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja.
 22. Tan A., Hilmola O., 2012. Future of transshipment in Singapore. Industrial Management and Data Systems, 112(7), 1085-1100, http://doi.org/10.1108/02635571211255032
 23. The Central Bank of the Russian Federation. 2018. External Trade of the Russian Federation in Services: Statistical Publication. Moscow: Central Bank of the Russian Federation.
 24. Titarenko M., Petrovsky V., Portyakov V., Ostrovsky A., Kovalevskaya V., 2015. Development of Russian-Chinese Trade, Economic, Financial and Cross-Border Relations. Working Paper 20. Spetskniga, Moscow.
 25. TransRussia. 2018. Transport and Logistics in Russia: Returning to Growth: A Market Insights report from TransRussia/ TransLogistica. TransLogistica.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2020.395
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu